GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036152019 Spor ve Uluslararası İmaj Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

DoktoraDiplomasi bağlamında halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik bilgilerin aktarılması ve geleceğin diplomatik iletişim uzmanlarını ve arabulculucularını yetiştirme


Prof.Dr. Bilgehan Gültekin


1 Diplomasinin iletişim kavramlarıyla ilişkisini açıklayabilme
2 Diplomatik Halkla İlişkiler Tekniklerini açıklayabilme
3 Devletlerarası İlişkilerde Kullanılan Lobicilik Tekniklerini Örneklendirebilme
4 Devletlerarası Halkla İlişkiler Kriz Yönetimi Tekniklerini Açıklayabilme

Birinci Öğretim


YOK


YOK


Diplomasinin iletişim kavramlarıyla ilişkisini açıklayabilme Diplomatik halkla ilişkiler tekniklerini açımlayabilme Diplomaside iyi bir arabulucu olma Uluslararası sorunlara duyarlı olma Uluslararası kriz iletişimi konusuna hakim olma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Diplomasi ve dış politika ayırımı ve iletişimsel perspektifte kavramlara genel bakış.
2 Diplomaside halkla ilişkilerin kullanımı ve diplomatik halkla ilişkiler kavramı.
3 Devletlerarası ilişkilerin iletişim boyutu olarak diplomasi ve diplomatik halkla ilişkiler teknikleri.
4 Devletlerarası siyasal ilişkilerde dış politika stratejilerinin iletişimsel düzlemde analizi
5 Konferans Diplomasisi ve Konferans Diplomasisi için Halkla İlişkiler Stratejileri
6 Ping Pong Diplomasi ve Ping Pong Diplomasi İçin Halkla İlişkiler Modeli.
7 Mekik Diplomasisi ve Halkla İlişkiler tekniklerinin Mekik Diplomasi çerçevesinde kullanılması
8 Arasınav (Vize)
9 Uluslararası Arabuluculuk
10 Kültürlerlerarası Barış Eğitimi ve Barış Literatürü Oluşturma
11 Kültürlerarası İletişim Perspektifinde Demokrasi Eğitimi
12 Uluslararası Kamuoyu kavramı ve Uluslararası kamuoyuna ikna edici mesajlar sunumunda halkla ilişkilerin rolü
13 Güncel Dış Politika olaylarının incelenmesi ve Uluslararası kamuoyunun oluşumunda halkla ilişkiler tekniklerinin irdelenmesi.
14 Uluslararası ilişkilerde müzakere süreci kavramı ve Müzakere sürecinde halkla ilişkiler adımlarının rolü
15 İtibar Yönetimi kavramının uluslararası ilişkilerde önemi ve halkla ilişkiler açısından analizi
16 Final Sınavı

Gültekin Bilgehan, Budak Leyla (ed.), (2007). Ermeni, Rum, Yahudi Lobileri Örneğinde Lobicilik Kavramlarına Giriş, Ankara: Nobel Yayınları. Yardımcı Kaynaklar: Arı, Tayyar,(1997).Uluslararası İlişkiler, İstanbul:Alfa Yayımcılık. Armaoğlu, Fahir,(1983).20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Arıboğan, Deniz, Ülke,(1997).Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, İstanbul:Der Yayınları Arı, Önder, (1977) Uluslararası İlişkiler Bakımından Türkiye ve Komşuları, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul Balkanlı, Remzi, (1961) Mukayeseli Basın ve Propoganda, Resimli Posta Matbaası, Ankara Ergin, Feridun, Uluslararası Politika Stratejileri, Güryay Matbaası, İstanbul Gerger, Haluk, (1983) Mayınlı Tarlada Dış Politika, Hil Yayınları, İstanbul Öngören, Gürsel, (1995) Uluslararası İletişim, Der Yayınevi, İstanbul Bittmann, Ladislav, (1988) The New Image-Makers Soviet Propoganda, Washington Mitchell, J.M., (1986) International Cultural Relations, Allen&Unwin, Boston Shulman, Holly Cowan, (1990) The Voice Of America: Propoganda and Democracy, Madison Watson Adam, (1982) Diplomacy: The Dialogue Between States, Routledge, London.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 15 105
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 20 140
Toplam İş Yükü (saat) 291

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek