GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036182019 Bilginin Spor Yönetimindeki Stratejik Önemi Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraSürekli değişen pazar koşulları ve küreselleşme süreci içinde; bilgi akışını sağlıklı, doğru ve kapsamlı bir şekilde alabilen, bu bilgiyi doğru ve zamanında kullanabilen işletmeler rekabette üstünlük sağlamaktadır. Bu ders ile amaçlanan Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemlerinin bir karar destek aracı olarak iş süreçleriyle ilgili bilgi kaynağını sağlamak üzere geliştirildiğini ortaya koymaktır.1 Spor işletmelerinde bilgi sistemlerinin rolünün öğrenilmesi
2 Karar alma ve problem çözme gibi işletme süreçlerinde kullanılabilmesi

Birinci Öğretim[Yok]


Veri Tabanı Yönetim Sistemleri.  Karar Destek Sistemleri  Ofis Otomasyon Sistemleri  Uzman Sistemler  Bilgi sistemlerinin nasıl çalıştığı, temel özellikleri aralarındaki farklılık ve benzerlikler.  İnsan unsurunun bilgi sistemlerinin başarıyla çalışması ve yönetimi açısından önemi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgi sistemlerine giriş
2 Bilgi sistemlerine giriş
3 Bilgi sistemlerine giriş
4 Yönetim bilgi sistemleri
5 Yönetim bilgi sistemleri
6 Karar Destek Sistemleri
7 Karar destek sistemleri
8 Ara sınav
9 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
10 Ofis Otomasyon Sistemleri
11 Uzman Sistemler
12 Uzman Sistemler
13 Bilgi sistemlerinin nasıl çalıştığı, temel özellikleri aralarındaki farklılık ve benzerlikler
14 Bilgi sistemlerinin nasıl çalıştığı, temel özellikleri aralarındaki farklılık ve benzerlikler
15 Bilgi sistemlerinin nasıl çalıştığı, temel özellikleri aralarındaki farklılık ve benzerlikler
16 Final Sınavı

Laudon, Kenneth C., Laudon, Jane P., “Management Information Systems: Organization and Technology in The Networked Enterprise”, Prentice Hall, (2009).  O’Brien James, Introduction to Information System, Irwin McGraw-Hill, 2000.  Soyuer Haluk, “İşletmelerde Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Üretim İşlemler Yönetiminde Bilgisayara Dayalı Sistemler, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü, (Ankara 2000)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 15 105
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 15 105
Toplam İş Yükü (saat) 297

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 3 3 3
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek