GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036162019 Spor Yönetimi Bilimlerinde Uygulamalı İleri İstatistik Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraBu dersin amacı spor yönetim bilimlerinde kullanılabilecek istatistik yöntemlerini incelemektir.


Dr.Öğr.Üyesi Volkan UNUTMAZ


1 İleri düzey istatistik yöntemlerini öğrenme
2 İleri düzey istatistik yöntemleri uygulayabilmek
3 İleri düzey istatistik verileri yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Açımlayıcı faktör analizi Doğrulayıcı faktör analizi Parametrik Analizler, Parametrik Olmayan Analizler Regreasyon analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma
2 SPSS programına giriş
3 Tanımlayıcı istatistik
4 Parametrik Hipotez Testleri
5 Parametrik olmayan hipotez testleri
6 Açımlayıcı Faktör Analizi
7 Güvenirlik analizleri
8 Doğrulayıcı Faktör Analizi
9 Ara sınav
10 Korelasyon analizi
11 Multiple Regression
12 Multiple Regresyon
13 Lojistik regresyon
14 Lojistik regresyon
15 Final sınavı
16 Kanonik Korelasyon Analizi

Field, A. (2017). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics: SAGE Publications. Skinner, J., Edwards, A., ve Corbett, B. (2014). Research methods for sport management: Routledge. Veal, A. J., ve Darcy, S. (2014). Research Methods in Sport Studies and Sport Management: A Practical Guide: Taylor & Francis.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Rapor Hazırlama 2 40 80
Rapor Sunma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 10 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
Ev Ödevi 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 300

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek