GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025172020 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders 1 1 6,00

DoktoraBu dersin amacı öğrencilere çeviribilim alanındaki araştırma yöntem ve tekniklerini öğretmektir. Dipnot kullanma, kaynak gösterme, alıntı yapma, kaynakça hazırlama gibi akademik yazma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr.Üyesi hu Selin ERKUL YAĞCIBirinci Öğretim


Yok


Yok


Ders için seçilen temel kaynak kitaplardan iki tanesi öğrencilere sunum ödevleri verilerek birlikte okunur ve tartışılır. Öğrencilerin: Alıntı yapması, Dipnot kullanımı, Araştırma planı hazırlaması Araştırma ilkelerine sadık kalması, Çeviribilimde araştırma ilkelerini öğrenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Barzun Jacques ve Henry F. Graff. 1993. Modern Araştırmacı. Çeviren: Fatoş Dilber. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Becker, Howard S. 1986. Writing for Social Scientists. Chicago and London: The University of Chicago Press. Chesterman, Andrew. 1997. Memes of Translation,.John Benjamins Publishing.. Munday, Jeremy. 2001. Translation Studies: Theories and Applications. Londra: Routledge. Özlem, Doğan. 2003. Bilim Felsefesi. İstanbul: İnkilap Yayınevi. Williams, Jenny ve Andrew Chesterman. 2002. The Map. Manchester: St.Jerome Publishing. Yazıcı, Mine. 2005. Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları, İstanbul: Multilingual. Williams, Jenny ve Chesterman, Andrew. The Map: A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. St Jerome Publishing: Manchester, 2002. Gutt, Ernst-August. ?Theoretical Account of Translation ? Without Translation Theory.? Target 4.2, 1992: 237-245. Lambert, Jose and Gorp, van Hendrik. ?On Describing Translations.? The Manipulation of Literature. Ed. Theo Hermans. London: Croom Helm, 1985. Lefevre, Andre ?Translation Studies: The Goal of the Discipline.? Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies with a Basic Bibliography of Books on Translation Studies. Ed. James Holmes, Jose Lambert, Raymond van der Broeck. Leuven: ACCO, 1978. Eco, Umberto (1998): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Übersetzt von Walter Schick. 7. Aufl. Heidelberg: C. F. Müller. Friedrich, Christoph (1997): Duden. Schriftliche Arbeiten im technisch-naturwissenschaftlichen Studium. Ein Leitfaden zur effektiven Erstellung und zum Einsatz moderner Arbeitsmethoden. Mannheim: Dudenverlag. Kruse, Otto (1997): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreib-blockaden durchs Studium. 5. Aufl. Frankfurt am Main: Campus-Verlag (Campus concret, 16). Kruse, Otto; Jakobs, Eva Maria; Ruhmann, Gabriela (1999): Schlüssel-kompetenz Schreiben: Konzepte, Methoden; Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule. Neuwied: Luchterhand. Narr, Wolf-Dieter; Stary, Frank (Hg.) (1999): Lust und Last des wissen-schaftlichen Schreibens. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer geben Studierenden Tips. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek