GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025182020 Türkiye’de Çeviri Tarihi Araştırmaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Çevirinin toplumsal bir olgu olarak ele alındığı tarihsel ve güncel betimleyici calışmalar için çevirilerin üretildiği ve tüketildiği bağlamın incelenmesi çeviribilim araştırmalarının temel kollarından biridir. Bu dersin amacı Türkiye’de çeviri tarihi, sosyo-kültürel ve ekonomik etkenler ışığında incelemektir. Ders kapsamında Türkiye’de çeviri tarihi yaklaşım ve “ağ” haritaları aracılığıyla tartışılacak ve çeviri tarihi çeşitliliği ve karmaşıklığı indirgemeci olmayan bir bakış açısıyla irdeleneecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Ahu Selin ERKUL YAĞCI


1 Çeviri tarihini etkileyen etmenleri sorgulamak
2 Batı ve doğudaki çeviri tarihi arasındaki farkları öğrenmek
3 Osmanlı ve Cumhuriyette çevirinin işlevini anlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çevirinin toplumsal bir olgu olarak ele alındığı tarihsel ve güncel betimleyici calışmalar için çevirilerin üretildiği ve tüketildiği bağlamın incelenmesi çeviribilim araştırmalarının temel kollarından biridir. Bu dersin amacı Türkiye’de çeviri tarihi, sosyo-kültürel ve ekonomik etkenler ışığında incelemektir. Ders kapsamında Türkiye’de çeviri tarihi yaklaşım ve “ağ” haritaları aracılığıyla tartışılacak ve çeviri tarihi çeşitliliği ve karmaşıklığı indirgemeci olmayan bir bakış açısıyla irdeleneecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Andı, M.Fatih. 2006. “II. Türk Edebiyatında Roman: Cumhuriyet Devri.” In Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 165-201. Apter, Emily. 2006. The Translation Zone. Princeton, Oxford: Princeton University Press. Barnett, Stanley A, ed. 1965. Books as Tools for Turkish National Growth: a survey and evaluation of book industry in Turkey. USA: Wolf Management Engineering Co. Baysal, Jale. 1991. “Harf Devrimi’nden Önce ve Sonra Türk Yayın Hayatı.” In Harf Devrimi’inin 50. Yılı Sempozyumu, 61-73. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları . Berk, Özlem. 2004. Translation and Westernization in Turkey: from the 1840s to the 1980s. Istanbul: Ege Yayınları Bozkurt, Seyhan. 2010. Tracing Discourse in Prefaces: Prefaces to Turkish Translations of Fiction Published by Remzi Publishing House in the 1930s and 1940s. LAP Lambert Academic Publishing. Çetin, Sinan. 2010. “Booksellers and Their Catalogs in Hamidian Istanbul, 1884-1901.” Master Thesis, Boğaziçi University. Erkul Yağcı, A.Selin. 2012. “Turkey’s Reading Revolution: A History of Books, Readers and Translation (1840-1940)” Unpublished PhD dissertation submitted to Boğaziçi University. Ezber, Gökçen. 2004. “Aspects of Agency in the Case of Editor-Translators in the 1990s Turkey.” Master Thesis, Boğaziçi University. Fortna, Benjamin C. 2011. Learning to Read in the Late Ottoman and Early Republican Period. Hampshire: Palgrave MacMillan Publishing. Moretti, Franco. 2003. “Graphs, Maps, Trees, Abstracts Models for Literary History.” In New Left Review. Accessed March 2, 2008 http://www.newleftreview.org/?view=2482 Moretti, Franco. 2005. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. New York and London: Verso. Pym, Anthony. 1998. Method in Translation History. Manchester: St Jerome Publishing. Tahir-Gürçağlar, Şehnaz. 2009. “The Newspaper as A Literary Site: Towards a Holistic View of (Translated) Literature.” Paper presented in the workshop “Rethinking Methods in Translation History”, 27-28 September 2009. Okan University. Tahir-Gürçağlar, Şehnaz. 2008a. The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923-1960. Amsterdam and New York: Rodopi, Tahir-Gürçağlar, Şehnaz.. 2005. Kapılar. Istanbul: Scala Yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 6 10 60
Bireysel Çalışma 8 8 64
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek