GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025242020 Tiyatro ve Çeviri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, tiyatro ve çeviri alanında araştırma yapmak isteyen isteyen katılımcıların bir metin türü olarak tiyatro metni ve sahneleme arasındaki ilişkinin biçim ve önemi hakkında bilgi edinmelerini ve tiyatro metinlerini diğer metinlerden ayıran özelliklere dair farkındalığınn oluşmasını sağlamaktır. Bu bağlamda tiyatro estetiği, sahneleme, tiyatro metinleri çevirisi, devlet tiyatroları ve özel tiyatroların işleyişinde çevirinin rolü konuları üzerine yoğunlaşılacaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Terimbilime ilişkin kavramlara aşinalık sağlamak
3 Çevirmen biyografiler ve bibliyografiler hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sahneleme-çeviri, Metin- çeviri, tiyatroda dil, tiyatro gostergebilimi, tiyatro- çeviribilim iliskisi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

EAGLETON, TERRY ( 2010): Estetiğin İdeolojisi, Çevirmen: Kollektif, Doruk, İstanbul, 2010 CARLSON,MARVIN ( 2008): Tiyatro teorileri: Yunanlılardan Bugüne Tarihsel ve Eleştirel Bir İnceleme/ Marvin Carlson; çev.Eren Buğlalılar, Barış Yıldırım., De Ki, İstanbul GERÇEK, SELİM NÜZHET ( 1944): Tiyatro Bilgisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul NELMS, HENNING ( 1958): Play Production, Barnes and Noble, New York BASIL, H. ve MUNDAY J. (2004), Translation, An Advance Resource Book, Routledge (Taylor&Francis Group), Londra ve New York. BENGİ-ÖNER, I. (1999), Çeviri Bir Süreçtir Ya Çeviribilim? Sel Yayıncılık, İstanbul. WOLF, M. and FUKARI, A. (2007) Constructing a Sociology of Translation, John Benjamins Publishing Company, Londra.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 4 3 3 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 5 4
ÖÇ 3 4 4 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek