GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025262020 Sözlü Çeviri Kuramları Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, sözlü çeviri kuramlarına bir üst bakış kazandırmak, sözlü çeviri alanında araştırma yürütmek isteyen araştırmacıların kavramlar ve kuramsal çerçeve ile tanışmasını sağlamak, toplum çevirmenliği de dahil olmak üzere sözlü çeviri pratiklerinin uygulandığı alanları irdelemektir


Prof. Dr. Faruk YÜCEL


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Terimbilime ilişkin kavramlara aşinalık sağlamak
3 Çevirmen biyografiler ve bibliyografiler hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sözlü çeviri, çeviri eğitimi, toplum çevirmenliği, eşzamanlı çeviri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

GİLE, Daniel (1997) Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. GILLIES, Andrew (2005) Note-taking for Consecutive Interpreting - A short course, Translation Practices Explained 8, Manchester: St. Jerome Publishing. JONES, Roderick (2002) Conference Interpreting Explained, Translation Practices Explained 6, Manchester: St. Jerome Publishing. DURANTI, Alessandro and GOODWIN, Charles (Ed) Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon, Cambridge: Cambridge University Press. ANGELELLI, Claudia, V. (2004) Rethinking the Interpreter’s Role: A Study of Conference, Court and Medical Interpreters in Canada, Mexico and the United States, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. CORSELLIS, Ann (2008) Public Service Interpreting: The First Steps, Basingstoke: Palgrave Macmillan. HALE, Sandra, B. (2007) Community Interpreting, Basingstoke: Palgrave Macmillan.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 3 4 3 4 5
ÖÇ 2 4 4 5 5 4 4
ÖÇ 3 4 5 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek