GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025302020 Görsel ve İşitsel (Multi)-Medya Çevirisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı medyada yaygın olan film, reklam, belgesel gibi görsel ve işitsel sanat ve medya ürünlerini çeviri amaçlı çözümleme teknikleri aracılığıyla çözümleyerek, sözlü ve yazılı iletişim ve çeviri ilişkisini irdelemektir. Görsel ve işitsel metinlerin kültürlerarası aktarımın ön planda bulunduğu altyazı ve dublaj çevirileriyle ilgili gerekli bilgi ve beceriyi kazanımın yanı sıra iletişim ve çeviri ilişkisi irdelenir. Öğrenciler görsel ve işitsel medya iletilerini çözümleme becerisini kazanır.


Dr. Öğr. Üy Dilek Altınkaya Nergis


1 Alan ile ilgili iletileri ve sorunları çözümleme becerisini kazanır.
2 Alan konusunda bilimsel araştırmalar yapıp makele ve projeler hazırlama becerisini kazanır
3 Medya Piyasasına edindiği bilgi ve becerileri kazandırır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1. Derse giriş 2. Yaygın Görsel-işitsel Çeviri materyali 3. Dublaj Çevirisi nedir ve Yöntemleri 4. Altyazı Çevirisi nedir ve Yöntemleri 5. Altyazı ve Dublaj Çevirisi arasındaki Farklar ve Farklı İş Alanları 6. Alana Özgü Dilsel, Kültürel ve Teknik Sorunlar ve Farklı Yaklaşımlar 7. Uygulama: Film Çevirisi 8. Ara sınav 9. Uygulama: Film Çevirisi 10. Uygulama: Animasyon Çevirisi 11. Uygulama: Animasyon Çevirisi 12. Uygulama: Belgesel Çevirisi 13. Uygulama: TV-dizisi 14. Genel Değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı ve Giriş Öğretici Sunumları ve tartışma
2 Görsel Çeviri, tarihçesi ve özellikleri Öğretici Sunumları ve tartışma
3 İşitsel Çeviri, tarihçesi ve özellikleri Öğretici Sunumları ve tartışma
4 Görsel ve İşitsel (Multi)-Medya Çevirisi Öğretici Sunumları ve tartışma
5 Görsel ve İşitsel (Multi)-Medya Çevirisi ve Terimce Öğretici Sunumları ve tartışma
6 Görsel ve İşitsel (Multi)-Medya Çevirisi çalışmaları Öğretici Sunumları ve tartışma
7 Görsel ve İşitsel (Multi)-Medya Çevirisi çalışmaları Öğretici Sunumları ve tartışma
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

1. Jüngst, Heike E.. Audiovisuelle Übersetzungs. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Narr, 2010. 2. Nagel, Silke, Susanne Henzel, Katharina Hinderer. Audiovisuelle Übersetzung. Filmuntertitelung in Deutschland, Portugal und Tschechien. Lnag, 2009. 3. Orero, Pilar. Topics in Audiovisual Translation. John Benjamins, 2004. 4. Baker, Mona and Gabriela Saldanha (eds), Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 2nd Edition, 2009. 5. Díaz Cintas, Jorge and Aline Remael, Audiovisual Translation: Subtitling, Translation Practices Explained Series, Manchester & Kinderhook: St. Jerome Publishing, 2007. 6. Díaz Cintas, Jorge, Anna Matamala and Josélia Neves (eds), New Insights into Audiovisual Translation and Media Accessibility. Media for All 2, Rodopi, 2010. 7. Gambier, Yves and Henrik Gottlieb (eds), (Multi)Media Translation, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2001. 8. Gambier, Yves and Luc Van Doorslaer (eds), Handbook of Translation Studies. Vol. 1, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2010. Also online. 9. Ivarsson, Jan (Transedit, Sweden) -- "Translation and Subtitling Resources" (updated 2010) website. 10. Riggio, Francesca, "Dubbing vs Subtitling", published in Multilingual Oct/ Nov 2010. Available online.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 3 5 5 5 4 5
ÖÇ 2 4 5 3 3 5 4
ÖÇ 3 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek