GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025322020 Çeviri Sosyolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı çeviriyi/çevimenleri meslek, kültür, uluslararası kültürel değişim, toplumsal işlev ve fikirlerin uluslararası dolaşımı sosyolojileri, insan ve sosyal bilimlerin epitemolojisi gibi farklı sosyolojik yaklaşımlar altında incelemek ve tartışmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Ahu Selin ERKUL YAĞCI


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Terimbilime ilişkin kavramlara aşinalık sağlamak
3 Çevirmen biyografiler ve bibliyografiler hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin sonunda öğrenciler,çeviriyi toplumsal bir edim olarak inceleyen çalışmalar ve son yıllarda araştırma alanının hızla genişleyen sınırları ile ilgili bilgi sahibi olur. Çeviriyi disiplinlerarası bir yaklaşımla incelemenin önemini ve yaratacağı zenginliği kavrar. Farklı sosyolojik yaklaşımlar ile çeviriyi özneleri (örneğin yazarlar, çevirmenler, editörler ve eleştirmenler) kapsayan toplumsal bir edim ve kültürel bir ürün olarak farklı örnekler ışığında incelerler. Farklı sosyolojik yaklaşımlar ile çeviriyi kurumları (çeviri bölümleri, edebi ve akademik dergiler, yayınevleri ve devlet politikaları) kapsayan toplumsal bir edim ve kültürel bir ürün olarak farklı örnekler ışığında incelerler. Ders kapsamındaki okumalar ve örnekler ışığında kendi araştırma konularını oluşturup bu konuda detaylı bir şekilde çalışmayı öğrenirler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Bourdieu, Pierre & Loïc J. D. Wacquant. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press. Gouanvic, Jean-Marc. (2007). Objectivation, Réflexivité et Traduction. Pour une Re-lecture Bourdieusienne de la Traduction. Wolf and Fukari (eds). Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 79–92. Holmes, J. (2000). The Nature of Translation Studies. Venuti, L.(ed). The Translation Studies Reader, London and New York: Routledge, 172-185. Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, New York: Oxford University Press. Li Hongman. (2008). A Sociological Approach in Translation Studies: Comments on Constructing a Sociology of Translation. Chinese Translators’ Journal, (6): 30-33. Senge, Peter M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday/Currency.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 5 5 5 4 4
ÖÇ 2 4 5 4 3 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek