GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025342020 Sömürgecilik Sonrası Çalışmalar ve Çeviribilim Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı sömürgecilik sonrası çalışmalarının elde ettiği birikimlerin çeviribilim çalışmalarına nasıl uygulandığını incelemektir. Bu bağlamda sömürgecilik sonrası çalışmalarının kurucu metinleri ve uygulamaları incelenerek bu çalışmaların çeviribilim alanına yöntemsel olarak aktarımı konusunda çalışmalara yapılacaktır. Sömürgeciliğin tarihi, sömürgecilik söylemleri, sömürgecilik sonrası kuramlarının önemli kavramları incelenecektir


Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Terimbilime ilişkin kavramlara aşinalık sağlamak
3 Çevirmen biyografiler ve bibliyografiler hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sömürgecilik sonrası çalışmalarının kurucu metinleri ve uygulamaları incelenerek bu çalışmaların çeviri çalışmalarına aktarımı konusunda çalışmalara yer verilecektir. Sömürgeciliğin tarihi, sömürgecilik söylemleri, sömürgecilik sonrası kuramlarının önemli kavramları incelenen kavramlardan bazıları olarak dersin içeriğinde yer alacaktır. Bu bağlamda emperyalizmin tarihine, oluşturduğu söyleme ve güç ilişkilerine değinerek dünyanın farklı ülkelerinde ve kültürlerinde bu söylemlerin kültürel ve siyasi alanlara ne tür etkileri olduğu incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

ASHCROFT, B., GRIFFITHS, G., & TIFFIN, H. (2000). Post-colonial studies: The key concepts. London: Routledge. ASHCROFT, B., GRIFFITHS, G., & TIFFIN, H. (2002). The empire writes back: Theory and practice in post-colonial literatures. BHABHA, H. K. (2004). The location of culture. London: Routledge. FANON, F. (1967). Black skin, white masks. LEITCH, V. B. (2010). The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: W.W. Norton & Co. LOOMBA, A. (2005). Colonialism/postcolonialism. London: Routledge. Said, Edward W. (1979). Orientalism. New York: Vintage Books. MORRIS, R. C., & SPIVAK, G. C. (2010). Can the subaltern speak?: Reflections on the history of an idea. New York: Columbia University Press. PRATT, M. L. (2008). Imperial eyes: travel writing and transculturation. London, Routledge. SAID, E. W. (1994). Culture and imperialism. New York: Knopf. SAID, Edward W. (1979). Orientalism. New York: Vintage Books.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 3 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 5 4
ÖÇ 3 4 3 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek