GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025362020 Terim Bilgisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Dersin amacı kuramsal ve uygulamalı terimbilimi hakkında geniş bilgi aktarmaktır. Ders, bilgisayarlı ortamda tek-dilli veya çok-dilli bir terim bankası oluşturma yöntemlerine yöneliktir.


Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Terimbilime ilişkin kavramlara aşinalık sağlamak
3 Çevirmen biyografiler ve bibliyografiler hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin sonunda öğrencinin 1. terimbiliminin güncel yaşamımızdaki yerini ve öneminin farkına varması (Düzey 1 ve Düzey 2) 2. çevirmenlerin gereksinim duydukları terimsel veri tabanını oluşturabilmesi (Düzey 3, Düzey 4 ve Düzey 6) 3. varolan terim veri tabanlarının değerlendirebilmesini yapabilmesi (Düzey 5) 4. bilimdallarına özgü terim veri tabanını oluşturabilmesi (Düzey 3, Düzey 4 ve Düzey 6) 5. çevirmenler ve biliminsanları için terimbilimsel çalışmaları yönetmesi, değerlendirebilmesi, denetleyebilmesi ve bu çalışmalara katkı sağlayabilmesi (Düzey 4, Düzey 5 ve Düzey 6) 6. kuramsal ve uygulamalı terimbilimi hakkında geniş bilgi sahibi olması (Düzey 1 ve Düzey 2) 7. bilgisayarlı ortamda tek-dilli ve/ya çok-dilli bir terim bankası oluşturmayı öğrenmesi (Düzey 3, Düzey 4 ve Düzey 6) beklenir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

1. Cabré, Teresa Maria (1998) Terminology: Theory, Methods and Applications. Juan C. Sager (ed.), Janet Ann DeCesaris (transl.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publisihing Company. 2. COTSOWES: Recommendations for Terminology Work. (1990) Conference of Translation Services of West European States Working Party on Terminology and Documentation (ed.). Bern: Swiss Federal Chancellery. 3. Laurén Christer, Myking Johan & Picht Heribert (1998) Terminologie Unter der Lupe: Vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig. Viyana: TermNet, International Network for Terminology. 4. Picht, Heribert & Draskau, Jennifer (1985) Terminology: An Introduction. Guildford: University of Surrey. 5. Rey, Alain (1995) Essays on Terminology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publisihing Company. 6. Rogers, Margaret Ann (1997/98) Terminology. Part I & II. Unpublished Notes from the MA in Translation Studies. Guildford: University of Surrey. 7. Sager Juan Carlos (1990) A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publisihing Company. 8. Sager Juan Carlos, Dungworth David & McDonald Peter F. (1980) English Special Languages: Principles and Practice in Science and Technology. Wiesbaden: Oscar Brandstetter Verlag. 9. Suonuuti, Heidi (1997) Guide to Terminology. Nordterm 8, Helsinki: The Finnish Centre for Technical Terminology.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 4 3 3 5 4
ÖÇ 2 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek