GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025382020 Çeviride Etik Sorunlar Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu ders öğrencilerin çeviri süreçlerini etkileyebilecek etik sorunlarla ilgili genel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylelikle, öğrenciler kendi profesyonel yaşantılarında etik konusu ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunsalları teorik ve pratiğe yönelik yaklaşımlarla değerlendirebileceklerdir.


Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Terimbilime ilişkin kavramlara aşinalık sağlamak
3 Çevirmen biyografiler ve bibliyografiler hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Etik kavramının felsefi temelleri ve bunların pratik düzlemde çevirideki olası karşılıkları • Türkiye yayın dünyasında etik unsurlara yaklaşımlar • Öğrencilerin kendi deneyimleri üzerinden tartışmalar • Olası problemlerin ne şekilde çözüldüğü ya da çözülebileceği üzerine düşünceler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Bermann, S., Wood, M. (2005). eds. Nation, Language and the Ethics of Translation. Princeton & New York: Princeton U.P. Chesterman, A, Wagner, E. (2002) Can Theory Help Translators?: A Dialogue between the Ivory Tower and the Wordface. Manchester & Northampton: St. Jerome. Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome. Pym, A. (2001). Introduction: The Return to Ethics in Translation Studies. The Translator. Venuti, L. (1998). The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London & New York: Routledge. Vermeer, H. J. (1996). A Skopos Theory of Translation. Verlag: Heidelberg.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 6 10 60
Bireysel Çalışma 8 8 64
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 2 3 4 5 5 4 4
ÖÇ 3 4 5 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek