GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025402020 Dil, Medya ve Çeviri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencinin Almanca ve Türkçe medya metinlerinde dil kullanımına yönelik eleştirel sorgulama becerisi kazandırma ve metinlerin diller ve kültürler arası aktarımda geçirdiği dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmadır.


Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Terimbilime ilişkin kavramlara aşinalık sağlamak
3 Çevirmen biyografiler ve bibliyografiler hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Farklı tür medya metinlerinin yapı ve işlev açısından incelenmesi, kullanılan dilin değerlendirilmesi ve çeviri amaçlı metin çözümlemesi yapılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Dengscherz, Sabine/ Cooke, Michele: Transkulturelle Kommunikation. Verstehen - Veritiefen- Weiterdenken. Burger, Harald/ Luginbühl, Martin: Mediensprache: Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Schmitz, Ulrich: Sprache in modernen Medien. Heike Jüngst: Audiovisuelles Übersetzen. Floros, Georgios: Kulturelle Konstellationen in Texten. Bouchehri, Regina: Translation von Medien-Titeln: Der interkulturelle Transfer von Titeln in Literatur, Theater, Film und Bildender Kunst. Thome, Gisela: Übersetzen als interlinguales und interkulturelles Sprachhandeln. Tanış Polat, Nilgin: Kulturelle Spielräume und Diskurse in narrativen Texten im Lichte der literarischen Übersetzung Tanış Polat, Nilgin: Raum im Hörfilm. Zur Wahrnehmung und Repräsentation von räumlichen Informationen in deutschen und türkischen Audiodeskriptionstexten.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 4 3 5 5 4
ÖÇ 2 3 5 5 4 4 3
ÖÇ 3 4 3 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek