GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025212022 Özel Alan Çevirileri ve Çeviribilim Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


"Özel Alan Çevirileri ve Çeviribilim" dersi, özel alan çeviri becerisi hakkında genel bilgilere ve mükemmel çeviri becerilerini alt yapısına sahip şemalar oluşturmak. Derste çeviri Almanca- Türkçe çeviri şemaları örnek alınarak öncelikle İngilizce-Türkç dil çiftleri için çeviri şemaları oluşturmak. Bu ders, önümüzdeki dönem alacakları"Özel Alan Çevirileri ve Çeviribilim II" dersin ilk aşamasıdır. Bu açıdan da büyük önem taşımaktadır.


Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ


1 Çeviri bilincinin özel alan metinlerinde gösterilmesi
2 Çeviri şemaların öneminin ve fonksiyonunun vurgulanması
3 İngilizce Türkçe çeviri becerilerinin geliştirilmesi

Birinci Öğretim


Yok


- 2016, Übersetzungskompetenz (Deutsch-Türkisch).İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.


Giriş niteliği taşıyan bu ders, kısa özel alan metinler eşliğinde mümkün olduğu kadar geniş bir alanı kapsamak amacıyla farklı alanlardan metinler seçmiştir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

- 2016, Übersetzungskompetenz (Deutsch-Türkisch).İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Çeviribilim ve uygulamaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Metis Çeviri Dergisi, Metis Yayınları www.ceviribilim.com German-Turkish, Turkish-German Dictionaries and Glossaries Fluck, Hans R. Fachsprachen, UTB., ISBN 3-8252-0483-9 Arntz, Reiner (HG.): Textlinguistik und Fachsprache. Akten des internationalen übersetzungswissenschaftlichen AILA-Symposiums Hildesheim, April 1987. Hildesheim/ Zürich: Olms 1988. Laurén, Ch.; Myking, J.; Picht, H. (1998): Terminologie unter der Lupe. Vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig. Wien: TermNet. Mayer, Felix (1998): Eintragsmodelle für terminologische Datenbanken. Ein Beitrag zur übersetzungsorientierten Terminographie. Tübingen: Narr. Vlachopoulos, Stefanos (1999): Die Übersetzung von Vertragstexten: Anwendung und Didaktik. In: Sandrini, Peter (Hg.): Übersetzen von Rechtstexten. Sandrini, Peter, (2010) Fachliche Translation. In: Maliszewski, J. (Hg.) Diskurs und Terminologie beim Fachübersetzen und Dolmetschen. Discourse and Terminology in Specialist Translation and Interpreting. Frankfurt a.M.: Peter Lang. 31-51Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 6 10 60
Proje Hazırlama 1 40 40
Bireysel Çalışma 6 8 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 194

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 3 5 4 4 4 3
ÖÇ 2 4 4 5 4 3 3
ÖÇ 3 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek