GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025252022 Kültür, Medya ve Çeviri Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

DoktoraBu dersin amacı, öğrencinin Almanca ve Türkçe medya metinlerinde dil kullanımına yönelik eleştirel sorgulama becerisi kazandırma ve metinlerin diller ve kültürler arası aktarımda geçirdiği dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmadır.


Doç. Dr. Nilgin Tanış PolatBirinci Öğretim


Yok


Yok


Farklı tür medya metinlerinin yapı ve işlev açısından incelenmesi, kullanılan dilin değerlendirilmesi ve çeviri amaçlı metin çözümlemesi yapılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Dengscherz, Sabine/ Cooke, Michele: Transkulturelle Kommunikation. Verstehen - Veritiefen- Weiterdenken. Burger, Harald/ Luginbühl, Martin: Mediensprache: Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Schmitz, Ulrich: Sprache in modernen Medien. Heike Jüngst: Audiovisuelles Übersetzen. Floros, Georgios: Kulturelle Konstellationen in Texten. Bouchehri, Regina: Translation von Medien-Titeln: Der interkulturelle Transfer von Titeln in Literatur, Theater, Film und Bildender Kunst. Thome, Gisela: Übersetzen als interlinguales und interkulturelles Sprachhandeln. Tanış Polat, Nilgin: Kulturelle Spielräume und Diskurse in narrativen Texten im Lichte der literarischen Übersetzung Tanış Polat, Nilgin: Raum im Hörfilm. Zur Wahrnehmung und Repräsentation von räumlichen Informationen in deutschen und türkischen Audiodeskriptionstexten.
Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 6 84
Proje Hazırlama 5 5 25
Performans 12 6 72
Toplam İş Yükü (saat) 187

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek