GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025272022 Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, çeviribilimin disiplinlerarası yapısını irdelemek, çeviribilimde disiplinlerarasılığın tarihsel gelişimini yeniden düşünmek, sosyal bilimlerde paradigma değişimleri ve çeviri ve disiplinlerarasılık arasındaki ilişkiye etkisini değerlendirmektir.


Prof. Dr. Faruk YÜCEL


1 Çeviribilimin disiplinlerarası niteliğini sorgulamak
2 Disiplinler arası etkileşinde çevirinin işlevini tartışmak
3 Çeviribilimin disiplinlerarası alana katkılarını irdelemek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Disiplinlerarasılık, sosyal bilimlerde paradigma kavramı, disiplinlerarasılık ve çokdisiplinlilik


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

GÖKTÜRK, A. (1989/1998/2006) Sözün Ötesi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. SNELL-HORNBY, M (1988) Translation Studies: An integrated approach, John Benjamins Publishing, Londra. STOLZE, R. (2003) Hermeneutik und Translation. Narr Verlag, Tübingen, Almanya. TOURY, G. (1995). Descriptive Translation Studies Beyond, John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia. SNELL-HORNBY, M. (2006). The Turns of Translation Studies, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. TOURY, G. (1980). In Search of a Theory of Translation, Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv. YAZICI, M. (2004). Çeviri Etkinliği, Multilingual, İstanbul. YAZICI, M. (2005). Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları, Multilingual, İstanbul. YAZICI, M. (2007). Yazılı Çeviri Edinci, Multilingual, İstanbul. YAZICI, M. (2011). Çeviribilimde Araştırma, Multilingual, İstanbul. YÜCEL, F. (2007). Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi, Dost Kitabevi, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 9 9 81
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 191

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek