GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025312022 Çeviri ve Alımlama Çalışmaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu ders çeviri ve telif yazınsal ve kültürel metinlerin okur toplulukları, çevirmenler, eleştirmenler, dergiler, yazarlar tarafından nasıl alımlandığını incelemeyi amaçlamaktadır.


Dr. Öğr. Üy. Ahu Selin ERKUL YAĞCI


1 Çeviriye alımlama, okur çalışmaları, kitap tarihi açılarından bakmanın önemini kavrar.
2 Çeviriyi salt metinsel bir edim olarak görmenin ötesine geçerek çeviri edimini çevreleyen öznelerin önemimini kavrar.
3 Çeviribilim alanınında özne odaklı yeni çalışmalar üretir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin sonunda öğrenciler çeviriye alımlama, okuyucu/dinleyici kitlesi çalışmaları, kitap/okuma tarihi ve yorumbilim alanlarını içeren disiplinlerarası bir bakış açısıyla yaklaşmanın yaratacağı farklı bakış açılarını kavrarlar. Çevirinin kültürel ürünleri nasıl değiştirdiğini ve ideolojik ve estetik değerleri nasıl etkilediğini kavrarlar. Yabancı metin ve fikirlerin çeviri yoluyla nasıl değiştiği ve alımlandığını farklı örnekler çerçevesinde incelerler. Yabancı öğelerin ithaliyle birlikte yerli üretim alanının (kültür, edebiyat vs.) nasıl dönüştüğü farklı örnekler çerçevesinde incelerler. Ders kapsamındaki okumalar ve örnekler ışığında kendi araştırma konularını oluşturup bu konuda detaylı bir şekilde çalışmayı öğrenirler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Hanne Jansen and Anna Wegener (eds) Authorial and Editorial Voices in Translation1–Collaborative Relationships between Authors, Translators, and Performers Montreal: Vita Traductiva Éditions québécoises de l’œuvre. Hanne Jansen and Anna Wegener (eds) Authorial and Editorial Voices in Translation 2 –Editorial and Publishing Practices Montreal: Vita Traductiva Éditions québécoises de l’œuvre. Kristiina Taivalkoski-Shilov and Myriam Suchet (eds). 2013. La Traduction des voix intra-textuelles/ Intratextual Voices in Translation. Montreal: Vita Traductiva Éditions québécoises de l’œuvre. Apter, Emily. 2006. The Translation Zone. Princeton, Oxford: Princeton University Press. Brooks, Jeffrey. 1988. When Russia Learned to Read Literacy and Popular Literature 1861-1917. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Casanova, Pascale. 2004. The World Republic of Letters. Cambridge: Harvard University Press. Cavallo, Guglielmo and Roger Chartier. 1999. “Introduction.” In A History of Reading in the West. Translated by Lydia G. Cochrane, 1-36. Amherst: University of Massachusetts Press.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek