GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025332022 Türk-Alman Edebiyatı Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Türk-Alman edebiyatının tanımlanması, Almanya’da edebiyat bilimciler tarafından çok çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Burada göze çarpan en önemli husus, ‘aslen’ Alman olmayan Türk asıllı yazarlar tarafından kaleme alınan edebi eserlerin ötekileştirilip genelde ‘azınlık edebiyatı’ olarak konumlandırılmasıdır. Ancak son yıllarda kültürbilimsel bakış açılarının edebiyat bilimleri tarafından da benimsenmesi sonucunda ‘kültürel diyalog’ veya ‘kültürlerarasılılık’ gibi kavram ve temalar önem arz etmeye başlamış ve bunun neticesinde edebi eserlerin bunları nasıl işlediği sorusu ön plana çıkmıştır. Dersin amacı daha önceleri azınlık edebiyatı olarak anılan ‘Türk-Alman edebiyatı’nın Alman edebiyatı ve kültürü bakımından hangi role sahip olduğunu mercek altına almaktır. Hem Alman hem de Türk kültürüne aşina olan yazarlar, Alman edebiyatında kendilerini ne şekilde konumlandırmaktadırlar? Bu yazarlar, hangi spesifik temaları yazınsal olarak işlemektedirler? Bu sorular ışığında Türk kültürüne ait gerek yapısal gerekse tematik unsurların Alman edebiyatına ne şekilde aktarıldığı gösterilecektir.


Prof. Dr. Saniye UYSAL


1 Türk-Alman edebiyatından yola çıkarak güncel toplumsal sorunları analiz edebilme
2 Türk-Alman ilişkilerini edebiyat ve kültür ekseninde değerlendirebilme
3 Kültürlerarası ve karşılaştırmalı çalışmalara katkı sağlama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Öncelikle edebiyat ve kültür nedir soruları üzerinde durulacak, bunun sonrasında edebiyat ve kültür ilişkisi ele alınacaktır. Almanya’da yaşayan Türk ve Türk asıllı yazarların edebi eserlerinin gerek edebiyat bilimciler gerekse edebiyat eleştirmenleri tarafından nasıl sınıflandırıldığına bakıldıktan sonra Leslie Adelson tarafından “Turkish Turn” olarak ifade edilen metodik yaklaşım üzerinde durulacaktır. Bunun sonrasında bilhassa Feridun Zaimoğlu’nun ve Emine Sevgi Özdamar’ın eserlerinde kültür, kimlik ve dil temalarının nasıl işlendiği ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Adelson, Leslie A.: „Die ‚türkische Wende‘ in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“, in: Die andere Deutsche Literatur, hg. v. Manfred Durzak/ Nilüfer Kuruyazıcı, Würzburg 2004, S. 53-59. Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg 2007. Hofmann, Michael: Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung, Paderborn 2006. Kasaty, Olga Olivia: „Ein Gespräch mit Feridun Zaimoglu“, in: Dies.: Entgrenzungen. Vierzehn Autorengespräche über Liebe, Leben und Literatur, München 2007, S. 431-464. Neumann, Birgit / Ansgar Nünning: „Kulturelles Wissen und Intertextualität: Grundbegriffe und Forschungsansätze zur Kontextualisierung von Literatur“, in: Kulturelles Wissen und Intertextualität. Theoriekonzeptionen und Fallstudien zur Kontextualisierung von Literatur, hg. v. Marion Gymnich/ Birgit Neumann/ Ansgar Nünning, Trier 2006, S. 3-28. Özdamar, Emine Sevgi: Mutterzunge. Erzählungen, Berlän 2010. Özdamar, Emine Sevgi: Die Brücke vom Goldenen Horn, Köln 2011. Uysal Ünalan, Saniye: „Liebe als ‚Dritter Raum‘. Feridun Zaimoglus Liebesbrand als interkultureller Roman“, in: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 4/2013, Heft 1, S. 157-172. Uysal Ünalan, Saniye: Interkulturelle Begegnungsräume. Neue Identitätskonstruktionen in der türkisch-deutschen Gegenwartsliteratur, Würzburg 2013. Zaimoglu, Feridun: Kanak Sprak. Koppstoff. Die gesammelten Mißtöne von Rande der Gesellschaft, Köln 2011. Zaimoglu, Feridun: Liebesbrand, Köln 2008. Zaimoglu, Feridun: Liebesmale, scharlachrot, Köln 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek