GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025352022 Çeviri ve Teknoloji Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Çeviri ve Teknoloji dersi, öğrencilerin, teknolojinin çeviri sürecinde, eğitiminde ve araştırmalarındaki işlevini anlamayabilmelerini ve yorumlayabilmelerini; teknoloji konusundaki kuramsal bilgilerini uygulayabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Terimbilime ilişkin kavramlara aşinalık sağlamak
3 Çevirmen biyografiler ve bibliyografiler hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste öncelikle, çeviri sürecinde çevirmenlerin destek olarak kullanabileceği teknolojiler genel hatlarıyla açıklanacaktır. Söz konusu teknolojilerin zaman içerisinde gelişimi ve geliştirilme motivasyonlarının yanı sıra çeviri sektöründe ve ürün olarak çevirilerde yarattığı etkiler farklı bakış açılarından irdelenecektir. Özellikle çeviri bellekleri, bilgisayar çevirisi ve yerelleştirme başlıklarına ağırlık verilecektir. Teknolojinin çeviri eğitiminde kullanılma biçimi, çevirmenleri daha donanımlı hale getirmenin yolları ve teknolojinin çeviri dersliklerini dönüştürme biçimleri tartışılacak ve geleceğin çevirmenlerini yeni talep ve ihtiyaçlara hazırlamanın yolları değerlendirilecektir. Son olarak teknolojinin çeviribilim araştırmalarında nasıl kullanılabileceği konusu mevcut araştırma örnekleri üzerinden ve araştırma projeleri aracılığıyla işlenecektir. Özellikle çeviri sürecini incelemeye yönelik araçlar ve bütünce oluşturma araçları, bilgisayar çevirisini düzeltme gibi başlıklara ağırlık verilecektir. Öğrencilerin ders kapsamında literatür araştırması ve bilgisayar üzerinde uygulama çalışmaları yapması ve makale yazmaları beklenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

1. Bowker, Lynne. Computer-aided translation technology: a practical introduction. University of Ottawa Press, 2002. 2. Somers, Harold, ed. Computers and translation: a translator's guide. Vol. 35. John Benjamins Publishing, 2003. 3. Sin-wai, Chan (ed.). The Routledge Encyclopedia of. Translation Technology. London/New York: Routledge, 2015. 4. Kenny, Dorothy (ed.) Human Issues in Translation Technology. London/New York: Routledge, 2017. 5. Cronin, Michael. Translation in the digital age. Routledge, 2012. 6. Jiménez-Crespo, Miguel A. Translation and web localization. Routledge, 2013. 7. Sin-wai, Chan. The Future of Translation Technology: Towards a World Without Babel. London/New York: Routledge, 2016. 8. O'Brien, Sharon. Post-Editing Of Machine Translation : Processes And Applications. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014 9. Esselink, Bert. A practical guide to localization. Vol. 4. John Benjamins Publishing, 2000. 10. Chan, Sin-wai. A dictionary of translation technology. Chinese University Press, 2004. 11. Koehn, Philipp. Statistical Machine Translation. n.p.: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010 12. Goutte, Cyril. Learning Machine Translation. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2009 13. Laviosa, Sara. Corpus-based translation studies: theory, findings, applications. Vol. 17. Rodopi,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 6 15 90
Bireysel Çalışma 4 5 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 3 4 3 4 4 5
ÖÇ 2 5 4 4 3 3 3
ÖÇ 3 5 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek