GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025372022 Disiplinlerarası Bir Bilim Dalı Olarak Çeviribilim Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı çeviribilim araştırmalarına ışık tutabilecek farklı beşeri bilim disiplinlerinin ortaya koymuş olduğu birikimin çeviri çalışmalarına uyarlanması üzerine düşünmeyi, tartışmayı ve uygulamalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda sosyal, kültürel, edebiyat ve tarih çalışmalarının kuramları ve uygulamaları incelenerek bu modeller bağlamında yeni çalışma olanakları araştırılacaktır.


Dr. Öğr. Üyesi AYLA AKIN


1 Çeviribilimin farklı disiplinleri nasıl etkileyebileceğini sorgulamak
2 Çeviribilimini etkileyen disiplinleri araştırmak
3 Çevirinin başka disiplinleri nasıl etkilediğini araştırmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çeviri çalışmaları konusunda metodolojik olarak faydalanılabilecek farklı beşeri ve sosyal bilim disiplinlerinin ortaya koymuş olduğu birikimin çeviri çalışmalarına uyarlanması üzerine düşünmeyi, tartışmayı ve uygulamalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda sosyal, kültürel, edebiyat ve tarih çalışmalarının kuramları ve uygulamaları incelenerek bu modeller bağlamında yeni çalışma olanakları araştırılacaktır


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

BARRY, P. (2009). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. Manchester, UK: Manchester University Press. BARTHES, Roland. 1993. A Roland Barthes Reader. Ed. Susan Sontag. Vintage. Cahoone, L. E. (2003). From modernism to postmodernism: An anthology. Malden, MA: Blackwell Pub. DERRIDA, Jacques. 1976. “Structure, sign and play in the discourse of the human sciences.” Twentieth Century Literary Theory. Macmillan. GRAMSCI, A., In Hoare, Q., & In Nowell-Smith, G. (1971). Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci. New York: International Publishers. LEITCH, V. B. (2010). The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: W.W. Norton & Co. MARX, K., ENGELS, F., MOORE, S., & MCLELLAN, D. (1992). The Communist manifesto. Oxford: Oxford University Press. STOREY, J. (2006). Cultural theory and popular culture: An introduction. Athens: University of Georgia Press. WILLIAMS, R. (1976). Keywords: A vocabulary of culture and society. New York: Oxford University Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek