GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025392022 Yazın Çevirisi ve Kültür Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin edebiyat metinlerinin çevirisine ne şekilde yaklaşmaları gerektiği üzerinde durmak, edebiyat metinlerinin çevirisinde göz önünde bulundurulması gereken unsurların tartışılması ve çeviri sürecinde kurama yönelik eleştiri kavramlarının işlevi üzerine düşünmek, edebiyat eleştirisi kuramlarıyla çeviri eleştirisi kuramlarının arasındaki bağlantılardan yola çıkarak çeviri stratejileri üzerinde tartışmalar yapmaktır.


Prof. Dr. Faruk YÜCEL


1 Yazın çevirisinin diğer alan çevirilerinden farkını anlayabilmek
2 Çeviri ve edebiyat arasındaki ilişkiyi tarihsel düzlemde değerlendirebilmek
3 Yazın çevirisinin mekanizmalarını kültürbilimsel bir perspektiften değerlendirebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste çeviri kuramlarının çıkış noktaları incelenerek edebiyat eleştirisi ve çeviri eleştirisi arasındaki ilişkilere değinilecektir. Buradan hareketle farklı edebiyat metinlerinin çevirileri üzerinde çalışılacak, özellikle çeviride “sorun” teşkil edecek kültürel unsurlara yoğunluk vererek bu sorunların ne şekilde çözülebileceği tartışılacaktır. Bu amaçla farklı metin türlerinden bölümlerle alıştırmalar yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Tymoczko, Maria & Edwin Gentzler. Translation and Power. University of Massachusetts Press, 2002. Toury, Gideon. Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam: John Benjamins, 1995. Hermans, Theo. The Manipulation of Literature. London: Croom Helmes, 1985. Baker, Mona (ed). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge, 2006. Delisle, Jean and Judith Woodsworth. Eds. Translators Through History. Amsterdam: John Benjamins, 1995. Robinson, Douglas. Western Translation Theory from Herodotus to Nietzsche. Manchester: St. Jerome, 1997. Robinson, Douglas. Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation. 2nd ed. London: Routledge, 2003.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek