GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Muhasebe ve Finansman - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adayların başvuru ve kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90`dır. Öğrencinin derslerini ve dönem projesini başarı ile sonuçlandırması gerekmektedir

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu noktadan hareketle açılan E.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, Muhasebe ve Finansman alanına yönelik olarak geliştirilmek ve esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir. Program dahilinde öğrencilerimize verdiğimiz derslerle onları, 21. Yüzyılda işletmecilik alanındaki modern yaklaşımlarla donatarak, gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğimize inanıyoruz.

Program, işletmelerde yönetim kademesine gelmek isteyen mezunlarına kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe ve finans alanlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmek için gerekli altyapıyı sunmaktadır

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

In our department there are various clubs which are related with sub-divisions of Business Administration. Students can take a part in the activities of these clubs in the light of their area of interest. By means of symposiums and congresses, spekaers are invited to our faculty and students have the chance of chasing the developments in practice as well as in theory.


Program Çıktıları

1 Muhasebe ve Finansman politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak ve disiplinler arası çalışmalar ortaya çıkarabilmek
2 Muhasebe ve Finans alanlarındaki son gelişmelere ayak uydurabilme ve eleştirel bakış açısı ile muhasebe ve finansman uygulamalarını değerlendirebilme.
3 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7 Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
8 Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
9 Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
10 Alanının gerektirdiği temel hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055492021 Türkçe Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymetler Analizi Zorunlu 3 - - 6
9204055502013 Türkçe Finansal Muhasebe Zorunlu 3 - - 6
9204055752017 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 - - 6
9204055912017 Türkçe Stratejik Finans Yönetimi Zorunlu 3 - - 6
İŞLT.MF.TYL.SDG1 Türkçe İŞLETME MUH.ve.FİN-TYL Seçmeli 3 - - 6
Toplam 15 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055572021 Türkçe Stratejik Maliyet Yönetimi Zorunlu 3 - - 4
9204055592021 Türkçe Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 - - 4
9204055872017 Türkçe Denetim ve Güvence Hizmetleri Zorunlu 3 - - 4
9204055892021 Türkçe Stratejik Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 - - 4
İŞLT.MF.TYL.SDG2 Türkçe İŞLETME MUH.ve.FİN-TYL Seçmeli 3 - - 4
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
Toplam 15 0 0 30
İŞLT.MF.TYL.SDG1 - İŞLETME MUH.ve.FİN-TYL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055012017 Türkçe Finans Matematiği Seçmeli 3 - - 6
9204055202021 Türkçe İşletmelerde Bütçeleme Sistemi Seçmeli 3 - - 6
9204055252021 Türkçe Kurumların ve Sermaya Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi Seçmeli 3 - - 6
9204055272017 Türkçe Uluslararası Finansman Seçmeli 3 - - 6
9204055532017 Türkçe Vadeli İşlem Piyasaları Seçmeli 3 - - 6
İŞLT.MF.TYL.SDG2 - İŞLETME MUH.ve.FİN-TYL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204045232017 Türkçe Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Seçmeli 3 - - 4
9204045252017 Türkçe Muhasebe ve Finansta Kantitatif Yöntemler Seçmeli 3 - - 4
9204045362020 Türkçe Risk Yönetimi ve Sigortacılık Seçmeli 3 - - 4
9204045382020 Türkçe Banka İşletmeciliği ve Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204045422020 Türkçe Sanal Para Yönetimi ve Finansmanı Seçmeli 3 - - 4
9204046292016 Türkçe Finansal Kurumlar ve Piyasalar Seçmeli 3 - - 4
9204055192021 Türkçe Uluslararası Finansal Raporlama Seçmeli 3 - - 4
9204055222021 Türkçe Dijital Finans Uygulamaları Seçmeli 3 - - 4
9204055232021 Türkçe İnşaat ve Gayrimenkullerde Muhasebe Seçmeli 3 - - 4
9204055932019 Türkçe İş Hukuku Seçmeli 3 - - 4