GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği - - Lisans


Program Tanıtımı

Kuruluşu 1955 yılına dayanan Ege Üniversitesi’nde geçmişte üniversite bünyesinde yer almış olan Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsünün 1982 yılında kapatılmasının ardından kurumun akademik kadrosu Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümüne aktarılmıştır. 1982-1983 eğitim-öğretim yılında ön kayıt sistemi ile alınan 25 öğrenci ile lisans eğitimi başlatılmıştır. Bölümün eğitim programının oluşturulmasında bu dönemde İzmir’de gerçekleştirilen IV. Bilişim Kurultayı katılımcılarının katkılarından, diğer üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri öğretim üyelerinin deneyimlerinden ve ilgili sektör çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmıştır. 1985 yılına kadar Türkçe yürütülen program, 1985-1986 eğitim-öğretim yılından itibaren %30 oranında İngilizce dilinde eğitim vermeye başlamış ve programın adı “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği” yerine “Bilgisayar Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir. 1992-1996 yılları arasında tamamı İngilizce olarak yürütülen program 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe ağırlıklı olarak sürdürülmüştür. Bölüme kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerinin sağlam olması gerekmektedir. 2009 yılı öncesinde üniversite senatosunun kararına göre hazırlık eğitimi tüm bölümlere zorunlu idi. 2009 yılında yapılan düzenleme ile bölüm öğrencilerinin hazırlık sınıfı zorunluluğunun devam etmesi için eğitim planını oluşturan derslerin %30’unun İngilizce verilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2015 itibarı ile 5 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi ve 3 tanesi Doktoralı, 9 tanesi ÖYP kadrolu olmak üzere toplam 18 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisi" diploması verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı,genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Murat Osman ÜNALIR Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı. Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İZMİR, TÜRKİYE Tel : (232) 388 72 21 Faks : (232) 339 94 05 E-Posta : murat.osman.unalir@ege.edu.tr Dr. Öğr. Üyesi Züleyha AKUSTA DAĞDEVİREN Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü AKTS/DE Koordinatörü Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İZMİR Tel : (232) 311 25 94 Faks : (232) 339 94 05 E-Posta: zuleyha.akusta.dagdeviren@ege.edu.tr

Bilgisayar mühendisliği eğitimini, Ege Üniversitesinin kurulduğu 1955 yılında tek binası olan tarihi üç katlı bağımsız bina içerisinde toplam 3960 m2 kapalı alanda, 2 adet amfi ve 5 adet derslikte sürdürmektedir. Amfi ve dersliklerde tepegöz, bilgisayar, projeksiyon ve tahta yer almaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 6 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Labaratuarlardaki bilgisayarlara Windows ve Linux işletim sistemleri yüklüdür. Ayrıca, laboratuarlarda bulunan tüm bilgisayarlar internet erişimli olup antivirüs programları ile donatılmıştır. Laboratuar bağlantılı yürütülen ders ve uygulamalara ilişkin olarak özel yazılımlar yüklenmekte ve diğer taraftan zaman içerisinde teknolojiye uygun güncellemeler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, ilgili derslerin uygulamalarının yapıldığı elektrik-elektronik laboratuarı bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2015 itibarı ile 5 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi ve 3 tanesi Doktoralı, 9 tanesi ÖYP kadrolu olmak üzere toplam 18 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


Program Çıktıları

1 Meslek çalışmalarını yürütmeyi sağlayacak temel kavram ve teknik bilgilerin kazandırılması ve temel bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama ve kullanabilme becerisi.
2 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme.
13 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
501001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
501001042010 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 3 2 - 6
501001052007 Türkçe FİZİK-I Zorunlu 3 2 - 5
501001071994 Türkçe ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I Zorunlu 3 2 - 7
501001082007 İngilizce TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 3 - - 3
501001192011 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
501001212012 Türkçe SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM Zorunlu 2 - - 2
501001232020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 20 6 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
501000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
501001092010 Türkçe MATEMATİK-II Zorunlu 3 2 - 6
501001102007 Türkçe FİZİK-II Zorunlu 3 2 - 6
501001112010 Türkçe AYRIK YAPILAR Zorunlu 3 - - 4
501001121998 Türkçe ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-II Zorunlu 3 2 - 7
501001162010 İngilizce INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE Zorunlu 3 - - 3
Toplam 19 6 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501002021996 Türkçe DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 - - 5
501002032010 İngilizce ELECTRICAL CIRCUITS Zorunlu 3 2 - 5
501002042010 İngilizce DATA STRUCTURES Zorunlu 3 1 - 6
501002102010 Türkçe OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 1 - 6
501002231999 Türkçe MANTIK DEVRELERİ TASARIMI Zorunlu 3 2 - 5
501002252010 İngilizce AUTOMATA THEORY Zorunlu 3 - - 3
Toplam 18 6 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
10520101T11228 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
501002112010 Türkçe DOĞRUSAL CEBİR VE NÜMERİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 2 - 7
501002132010 İngilizce DIGITAL ELECTRONICS Zorunlu 2 2 - 5
501002191998 İngilizce PROGRAMMING LANGUAGES Zorunlu 3 2 - 7
501002242010 İngilizce DIGITAL COMPUTER DESIGN Zorunlu 3 2 - 5
501002262008 Türkçe MODERN BİYOLOJİ Zorunlu 3 - - 5
Toplam 15 8 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501003222010 İngilizce DATABASE MANAGEMENT Zorunlu 3 2 - 6
501003242004 Türkçe NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA Zorunlu 3 - - 5
501003312018 Türkçe İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 - 4
501003412009 Türkçe MİKROİŞLEMCİLER Zorunlu 3 1 - 4
501003452015 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI Zorunlu 3 - - 4
TScGrp001 Türkçe Teknik Seçmeli Grup I Seçmeli 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
Toplam 18 4 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
051003172012 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
501003362018 İngilizce SOFTWARE ANALYSIS AND DESIGN Zorunlu 2 2 - 5
501003402009 İngilizce MICROCONTROLLER BASED SYSTEM DESIGN Zorunlu 2 2 - 4
501003522015 İngilizce ANALYSIS OF ALGORITHMS Zorunlu 3 - - 4
501003602020 Türkçe YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 5
TSCGRP/002 Türkçe Teknik Seçmeli Grup-II Seçmeli - - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
Toplam 10 4 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501004051998 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 6 - 5
501004472018 İngilizce SOFTWARE ENGINEERING Zorunlu 3 1 - 5
501004652015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 - - 2
TosGrp001 Türkçe Teknik Olmayan Seçmeli Grup I Seçmeli 2 - - 3
TSCGRP/003 Türkçe Teknik Seçmeli Grup III Seçmeli - - - 15
Toplam 7 7 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501004051998 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 6 - 5
501004082010 Türkçe YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 - - 5
501004452010 İngilizce COMPUTER ARCHITECTURE Zorunlu 3 - - 5
501004602015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 - - 2
TosGrp002 Türkçe Teknik Olmayan Seçmeli Grup II Seçmeli 2 - - 3
TscGrp004 Türkçe Teknik Seçmeli Grup IV Seçmeli 3 - - 10
Toplam 13 6 0 30
TScGrp001 - Teknik Seçmeli Grup I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501003182003 Türkçe ÜST ORTAM PROGRAMLAMA Seçmeli 3 - - 4
501003292002 Türkçe WİNDOWS PROGRAMLAMA Seçmeli 3 - - 4
501003372005 Türkçe YAZARLIK DİLLERİ Seçmeli 3 - - 4
501003472020 Türkçe MOBİL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
16011201T11217 Türkçe KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 - - 3
16011202T11215 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 2
3201001052018 Türkçe YENİ MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
3201003072020 Türkçe VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 3
3201004212020 Türkçe TEKNOKÜLTÜR VE SANAL DÜNYALAR Seçmeli 1 2 - 3
3403003212021 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
3403004192021 Türkçe MÜZE REHBERLİĞİ Seçmeli 2 - - 4
3404003212021 Türkçe HALK BİLİMİ Seçmeli 2 - - 4
402014492012 Türkçe BİTKİ KORUMA VE ISLAHI Seçmeli 2 - 2 3
402044372006 Türkçe BİYOLOJİK KAYNAK.KORUNMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
503003572010 İngilizce BACTERIA,BIOFILM AND BIOLOGICAL DENITRIFICATION Seçmeli 2 - - 3
503004491999 İngilizce DRINKING AND WASTE WATER TECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 3
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
507004652020 İngilizce INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 - - 4
507008312020 Türkçe POLİMER KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
6013002332021 Türkçe GIDA VE BESLENME Seçmeli 2 - - 3
6103002252011 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
6502002032014 Türkçe SERA ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Seçmeli 2 - - 2
6507001072014 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
6510002292013 Türkçe GİYSİ TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
6513002032014 Türkçe GENEL EKONOMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 2
7006001232018 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
7009001152010 Türkçe SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
707002432012 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
707002452012 Türkçe EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
7601001172021 Türkçe ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 - - 2
801002572010 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
803001222019 Türkçe HABER İSTİHBARATI VE RAPORLAMA Seçmeli 3 - - 4
803004162019 Türkçe MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
9003101272017 Türkçe BOTANİK Seçmeli 2 - - 2
Bİİ305ANKK Türkçe ANA KONULARIYLA KUR'AN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DİBİ Türkçe DİNSEL BİREYCİLİK Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DİNT Türkçe DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DKPR Türkçe DİJİTAL KÜTÜPHANE PROGRAMLARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305FARI Türkçe FARSÇA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305İDİT Türkçe İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305İSDG Türkçe İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KOAI Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KTİO Türkçe KUR'ÂN-TARİH İLİŞKİSİ ÜZERİNE OKUMALAR Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305MESO Türkçe MESNEVİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305HALO Türkçe HALK OYUNLARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI I Seçmeli 2 - - 3
EDB305ANÖA Türkçe ANTİK ÖN ASYA UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB305BKUR Türkçe BİLİM KURGU Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
ENF305BİLY İngilizce INFORMATION MANAGEMENT Seçmeli 2 - - 3
ENF305ÖSMW Türkçe ÖĞRETİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ENÇ Türkçe ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 - - 3
FEN305FYCD Türkçe FİZİK YASALARI ÜZERİNE VE CERN DENEYLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305MAHY Türkçe MATEMATİK HER YERDE Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
HEM305KİG Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 - - 3
İLE305REKY Türkçe REKLAMDA YARATICILIK VE YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 3
İST419 Türkçe GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİ Seçmeli 3 - 1 5
MÜH305GEES Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
MÜH305MİKG Türkçe MİKROALGLER GIDA VE SAĞLIK Seçmeli 2 - - 3
ÖDM305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305AKV Türkçe AKVARYUM DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
TE733 İngilizce INTRODUCTION TO TEXTILE ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3
TIP305OKSS Türkçe OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 2 - - 3
TIP305PSİK Türkçe PSİKODRAMAYLA İLETİŞİM BECERİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305YDS Türkçe YARATICI DÜŞÜNME SANATI Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTAR Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305BİLT Türkçe BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
TSCGRP/002 - Teknik Seçmeli Grup-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501003282002 Türkçe WEB TABANLI WINDOWS PROGRAMLAMA Seçmeli 3 - - 4
501003322003 Türkçe BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ Seçmeli 3 - - 4
501003382005 Türkçe EĞİTİM SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 3 - - 4
501003482015 Türkçe SİSTEM PROGRAMLAMA Seçmeli 2 2 - 4
501003502015 Türkçe AĞ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 4
501003542016 Türkçe SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 4
501003562017 Türkçe VERİ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 4
501004462014 Türkçe ONTOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
.ZİR306GIDG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
0804001182019 Türkçe STRATEJİK DÜŞÜNCE VE PROBLEM ÇÖZME Seçmeli 1 2 - 4
0804002182021 Türkçe KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
11320203E11842 İngilizce CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1301007042016 Türkçe YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008802014 Türkçe UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 5
1302009042018 İngilizce STRATEGIC BRAND MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
26110302T11220 Türkçe İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 1 1 - 3
26110302T11222 Türkçe KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 - - 2
2801004102016 Türkçe AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 - - 2
300001292003 Türkçe KENTLİLİK BİLİNCİ VE İZMİR TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300001522015 Türkçe SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
300001642019 Türkçe SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300002542015 Türkçe AFETTE TOPLUMSAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
300002562015 Türkçe ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 - - 2
300002662019 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 - - 2
3201001062018 Türkçe TASARIM KURAM VE ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 4
3201003162020 Türkçe POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 - 3
3201003362020 Türkçe GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 6
3201004222020 Türkçe ROCK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 1 2 - 3
3201004262020 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSYON Seçmeli 1 2 - 3
3403003082021 Türkçe MİTOLOJİ-III (TÜRK MİTOLOJİSİ) Seçmeli 3 - - 3
3404003202021 Türkçe DİJİTAL MEDYA TASARIMI Seçmeli 2 - - 4
3404004202021 Türkçe ANADOLU KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 - - 4
402014232006 Türkçe ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK Seçmeli 2 - - 4
402014272006 Türkçe HİDROBOTANİK Seçmeli 2 - - 3
402044192006 Türkçe ÇEVRE MEVZUATI VE ÇED Seçmeli 2 - - 4
404004292006 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 3 6
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
503004622019 İngilizce ENTREPRENEURSHIP AND INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Seçmeli 2 - - 3
507004262020 İngilizce INTRODUCTION TO BIOMECHANICS Seçmeli 2 - - 4
507004622020 Türkçe ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ Seçmeli 2 - - 4
508004602016 Türkçe SARACİYE ÜRÜNLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 - 5
6012002142021 Türkçe MİKRO DENETLEYİCİLER Seçmeli 2 1 - 3
6013002182021 Türkçe GIDA TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
6502001382015 Türkçe SERALARDA BİLİŞİM VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
6502001422020 Türkçe BİTKİ-SU-TOPRAK İLİŞKİLERİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
6507001102014 Türkçe KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
6510001362013 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 - - 4
6510001402013 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
6510002362013 Türkçe MODA EĞİLİMLERİ Seçmeli 2 - - 2
6513002242014 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
7006002482018 Türkçe AGRO-TURİZM Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
705002782012 Türkçe MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
707002482012 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
712002542012 Türkçe GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002402012 Türkçe ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
801001142019 Türkçe AUTEUR SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
801002122019 Türkçe SEMİYOLOJİ Seçmeli 3 - - 4
803001162019 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
803001202019 Türkçe HAYVAN HAKLARI VE MEDYA Seçmeli 3 - - 4
9003101242017 Türkçe MİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102262017 Türkçe BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 - - 2
Bİİ306ÇİA Türkçe ÇAĞDAŞ İSLAMİ AKIMLAR Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306FARII Türkçe FARSÇA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306İTDSİ Türkçe İSLAM TARİHİNDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KOAII Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUAT Türkçe KUR'AN ATLASI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUÖY Türkçe KUR'ÂN ÖYKÜLERİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306MTŞD Türkçe MODERN TÜRK ŞİİRİNDE DİN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306SİCO Türkçe SİYER COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 3
DİS306SDSB Türkçe SAĞLIKLI DİŞLER SAĞLIKLI BİREYLER Seçmeli 2 - - 3
DTMK306İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306SAMR Türkçe SANAT MÜZİK VE RİTİM Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI II Seçmeli 2 - - 3
DTMSK306TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI II Seçmeli 2 - - 3
EDB306ANEA Türkçe ANTİK EGE VE AKDENİZ UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB306KÜLS Türkçe KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306ÇEK Türkçe ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306FUND İngilizce FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF LIFE Seçmeli 2 - - 3
FEN306GÜHAK Türkçe GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL ÜRÜNLER Seçmeli 2 - - 3
FEN306MATDÜ Türkçe MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
FEN306MOFG Türkçe MODERN FİZİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TEAS Türkçe TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TKİFY Türkçe TEKNOLOJİK İLERLEMEDE FİZİK YASALARININ ÖNEMİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ316 Türkçe RÖLATİVİTE TEORİSİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ328 Türkçe BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ404 Türkçe MOLEKÜL FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ420 Türkçe NANOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ422 Türkçe FİZİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 3
FİZ428 Türkçe MALZEME FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
Hem312GenH İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID COURSE Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
İİB306HBDİ Türkçe HUKUK BAKIMINDAN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 - - 3
İLE306REHEK Türkçe REKLAMDA HEDEF KİTLE Seçmeli 2 - - 3
İLE306REÖR Türkçe REKLAMCILIKTA ÖRNEK UYGULAMALAR Seçmeli 2 - - 3
MÜH305GEES Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh306GıdG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
MÜH306MİKA Türkçe MİKROALGLERİN KULLANIM ALANLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
ODE306BAHA Türkçe BAHARAT KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
SUÜ306DÜMUT Türkçe DÜNYA MUTFAKLARINDA SU ÜRÜNLERİ VE PİŞİRME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ Seçmeli 2 - - 3
TIP306BESVİ Türkçe BESLENME VE VİTAMİNLER Seçmeli 2 - - 3
TIP306EBAS Türkçe EVRİMSEL BAKIŞ AÇISINDAN SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİGÜK Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
ZİR301WİSS Almanca WISSENCHAFTSGESCHICHTE Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTA Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR306YEAB Türkçe YEŞİL ALAN BİTKİLERI VE TESİSİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR310KIİD Türkçe KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
TosGrp001 - Teknik Olmayan Seçmeli Grup I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AKT401 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 - - 3
BIL401 Türkçe BİLGİSAYAR VE TOPLUM Seçmeli 2 - - 3
BIL403 Türkçe PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 3
BIL407 Türkçe SOSYAL BİLİŞ Seçmeli 2 - - 3
BIL409 Türkçe TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
GRE401 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
MTY401 Türkçe MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 - - 3
TEK413 Türkçe GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
TEK415 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
TSCGRP/003 - Teknik Seçmeli Grup III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501004112010 Türkçe YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
501004342001 Türkçe GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 3 - - 5
501004392010 Türkçe VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 - - 5
501004422010 Türkçe SİMÜLASYON VE MODELLEME Seçmeli 3 - - 5
501004432010 Türkçe GÖMÜLÜ VE GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER Seçmeli 3 - - 5
501004492009 Türkçe WEB SERVİSLERİ Seçmeli 3 - - 5
501004572012 Türkçe BİLGİ GÖSTERİMİ Seçmeli 3 - - 5
501004592012 Türkçe TEST YÖNELİMLİ GELİŞTİRME Seçmeli 3 - - 5
501004692017 Türkçe KRİPTOLOJİ Seçmeli 3 - - 5
501004732020 Türkçe BULUT BİLİŞİM Seçmeli 3 - - 5
TosGrp002 - Teknik Olmayan Seçmeli Grup II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BIL404 Türkçe İŞ HUKUKU Seçmeli 2 - - 3
BIL406 Türkçe SİYASİ TARİH Seçmeli 2 - - 3
BIL408 Türkçe SOSYOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
BIL410 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
BIL412 Türkçe EKONOMİ Seçmeli 2 - - 3
BTF402 Türkçe BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 3
DER404 Türkçe TEKNİK İNGİLİZCE-II Seçmeli 2 - - 3
DER406 Türkçe MAKALE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
GRE402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
MTY402 Türkçe MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 - - 3
TEK408 Türkçe MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
TscGrp004 - Teknik Seçmeli Grup IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
501004022010 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 3 - - 5
501004402004 Türkçe ÜRETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
501004502012 Türkçe GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
501004522012 Türkçe YAZILIM KULLANILABİLİRLİĞİ Seçmeli 3 - - 5
501004582014 Türkçe MOBİL BULUT PROGRAMLAMA Seçmeli 3 - - 5
501004622019 Türkçe EVRİMSEL HESAPLAMA Seçmeli 3 - - 5
501004642019 Türkçe MİKROSERVİSLER Seçmeli 3 - - 5
501004662019 Türkçe İŞLEMSEL ZEKA VE DERİN ÖĞRENME Seçmeli 3 - - 5
501004722020 Türkçe PARALEL PROGRAMLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 - - 5