GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - - Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

E-Öğrenme


Program Çıktıları

1 Türk halk biliminin geçmişte ve günümüzdeki araştırma metotlarını kavrayabilme.
2 Türk sözlü geleneğindeki türlerin tanımlarını, sınıflandırmalarını ve kendine özgü özelliklerini listeleyebilme.
3 Günümüz çağdaş eleştiri ve anlatı kuramları çerçevesinde Yeni Türk edebiyatından seçilen metinleri analiz edebilme.
4 Tanzimat’tan günümüze kadar Türk edebiyatındaki edebi form ve şekillerle fikir akımlarını kavrayabilme.
5 Türk dünyasındaki fikir ve edebiyat hareketlerini ana hatlarıyla inceleyebilme.
6 Türk dünyasının belli başlı eser ve edebi şahsiyetlerini inceleyebilme.
7 Klasik Türk Edebiyatı alanının manzum ve mensur eserlerini klasik ve modern metotlarla çözümleyebilme.
8 El yazması eserleri çeşitli teknikleri kullanarak okuyabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9211005012019 Türkçe Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 3 - - 9
921100TDESDG1 Türkçe Türk Dil ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı SDG1 Seçmeli - - - 7
Toplam 3 0 0 16
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
921100TDESDG2 Türkçe Türk Dil ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı SDG2 Seçmeli - - - 8
92SE110052022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - -
Toplam 0 0 0 8
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
921100TDESDG1 - Türk Dil ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9211005032019 Türkçe Edebiyat ve Güzel Sanatlar İlişkisi I Seçmeli 3 - - 7
9211005112019 Türkçe Azerbaycan Türkçesi ve Edebî Metinleri I Seçmeli 3 - - 7
9211005152019 Türkçe Metin Şerhi I Seçmeli 3 - - 7
9211005212021 Türkçe 1950 Sonrası Türk Hikâyesi I Seçmeli 3 - - 7
921100TDESDG2 - Türk Dil ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9211005022019 Türkçe Edebiyat ve Güzel Sanatlar İlişkisi II Seçmeli 3 - - 8
9211005102019 Türkçe Azerbaycan Türkçesi ve Edebî Metinleri II Seçmeli 3 - - 8
9211005122022 Türkçe Rusya Türklerinin İlk Roman Metinleri Seçmeli 3 - - 8
9211005142019 Türkçe Metin Şerhi II Seçmeli 3 - - 8
9211005202021 Türkçe 1950 Sonrası Türk Hikâyesi II Seçmeli 3 - - 8