GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Üretim İşlemler Yönetimi - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

E-Öğrenme

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR


Program Çıktıları

1 Farklı lisans derecesi almış bireylerin, Üretim İşlemler Yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek, bu fikirleri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında genişletebilmek
2 Üretim İşlemler Yönetimi politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak ve disiplinler arası çalışmalar ortaya çıkarabilmek
3 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7 Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
8 Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
9 Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
10 Alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204045312017 Türkçe Stratejik Üretim Yönetimi Zorunlu 3 - - 6
9204045332017 Türkçe Üretim Planlama Zorunlu 3 - - 6
9204045352017 Türkçe Karar Teorisi Zorunlu 3 - - 6
9204055372017 Türkçe Proje Yönetimi Zorunlu 3 - - 6
İŞL.Ü.İ.Y.TZYL.SDG1 Türkçe İŞLETME ÜRT.İŞL.YÖNT.TSZ.YL.SDG1 Seçmeli 3 - - 6
Toplam 15 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204045302017 Türkçe Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 - - 4
9204045322017 Türkçe Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 - - 4
9204045602022 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 - - 4
İŞL.Ü.İ.Y.TZYL.SDG2 Türkçe İŞLETME ÜRETİM İŞL.YÖNT.TSZ.YLSDG2 Seçmeli 3 - - 12
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
Toplam 12 0 0 34
İŞL.Ü.İ.Y.TZYL.SDG1 - İŞLETME ÜRT.İŞL.YÖNT.TSZ.YL.SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204015072017 Türkçe Satış Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204045412022 Türkçe İş Süreçlerinin Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204045432017 Türkçe Üretim Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6
9204045542017 Türkçe Üretim İşlemlerinde Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204055232012 Türkçe Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 - - 6
9204055862016 Türkçe Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
İŞL.Ü.İ.Y.TZYL.SDG2 - İŞLETME ÜRETİM İŞL.YÖNT.TSZ.YLSDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204045372017 Türkçe Stok Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204045442017 Türkçe Sezgisel Yöntemler Seçmeli 3 - - 4
9204045462017 Türkçe Stratejik Marka Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204045482017 Türkçe Üretim Çizelgeleme Seçmeli 3 - - 4
9204045502017 Türkçe Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 - - 4
9204045522022 Türkçe Üretimde Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204045562017 Türkçe Finansal İktisat Seçmeli 3 - - 4
9204045582017 Türkçe Üretim Yönetimi Atölyesi Seçmeli 3 - - 4