GERİ DÖN

Önlisans Programları


Bergama Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği (a)(İKMEP) - - ÖnlisansProgram Tanıtımı

Programımız, 2005-2006 Eğitim-Öğretim Dönemi`nde Meb-Yök Projesi kapsamında "Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı" olarak kurulmuştur. 2009-2010 Eğitim Öğretim Dönemi`nde "Ağırlama Hizmetleri", 2010-2011 Eğitim Öğretim Dönemi`nde ise tekrardan "Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı" ismini almıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara; "Turizm ve Otel İşletmeciliği" alanında ön lisans diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar diploma notu üstünlüğüne göre sınavsız geçiş ile programımıza kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.

Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında düzenlenen muafiyet sınavlarından geçer not alan öğrenciler, bu derslerden muaf sayılırlar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1.sınıfın sonunda bir adet 30 işgünü olan sektör stajını başarı ile tamamlamak

Turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Turizm endüstrisinde mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili özel sektör ve kamu sektöründe istihdam edilirler.

Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerine girebilmektedirler. Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrencilerimizin DGS`ye girerek yerleşebilecekleri bölümler şunlardır: İşletme , İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Rehberlik.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planlarında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Tam Zamanlı

Adres: Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Yusuf Perin Yerleşkesi 35700 Bergama - İZMİR Tel: 0 232 6312861 / 6312599 Faks: 0 232 6311174 Program Başkanı: Öğr.Gör. Emre ATABERK AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Okan ÖZ

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı`nda kadrolu 1 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Dersler, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında en az yüksek lisansını tamamlamış ve turizm sektöründe tecrübe sahibi olan çeşitli öğretim görevlileri ile desteklenmektedir. Programın uygulama çalışmaları, çevredeki konaklama işletmelerinde uygulama dersleri ve bilgisayar laboratuvarımızda kurulu olan otelcilik otomasyon sistemi ile yapılmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2020 Yılı Müfredatı (Turizm ve Otel İşletmeciliği-İKMEP)

Program Çıktıları

1 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
2 Alternatif çözümler üretebilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmak.
3 Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
4 Turizm sektöründe ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
5 Temel bilgisayar kullanma bilgisine sahip olma ve otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
6 Otel işletmeciliği ve otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
7 Konaklama işletmelerinde önbüro, önbüroda kullanılan sistemler, önbürodaki süreçler, oda satış fiyatının bulunması ve önbüro faaliyetlerinin bütçelenmesi gibi konularda bilgi sahibi olmak.
8 Yiyecek-içecek işletmelerinin yönetimi ve organizasyon yapısı, satın alma-depolama üretim, servis ve pazarlama faaliyetleri ve menü planlama hakkında bilgi sahibi olmak.
9 Konaklama işletmelerindeki kat hizmetleri bölümünün işleyişi hakkında bilgi ve beceriye sahip olmak.
10 Genel turizm, turizm coğrafyası, turizm ekonomisi, turizm pazarlaması, tur operatörlüğü ve seyahat acenteliği, turizmde araştırma yöntem ve teknikleri, turizm mevzuatı ve genel muhasebe hakkında bilgi sahibi olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
19012201T11119 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9022001012010 Türkçe TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 - - 2
9022001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 - - 2
9022001032018 İngilizce YABANCI DİL -I Zorunlu 2 - - 2
9022001052020 Türkçe KAT HİZMETLERİ Zorunlu 2 - - 2
9022001092018 Türkçe TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 - - 3
9022001112020 Türkçe MENÜ PLANLAMA Zorunlu 2 - - 2
9022001132018 Türkçe GENEL TURİZM Zorunlu 3 - - -
9022001152012 Türkçe ÖNBÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 2 - - 2
9022001172012 Türkçe TURİZM COĞRAFYASI I Zorunlu 2 - - 2
9022001232020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP Türkçe SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 20 0 0 23
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
19012201T11119 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9022000922010 Türkçe TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 - - 2
9022000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 - - 2
9022000962018 İngilizce YABANCI DİL -II Zorunlu 2 - - 2
9022001042018 Türkçe OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 - - 5
9022001062018 Türkçe GENEL MUHASEBE Zorunlu 4 - - 6
9022001082012 Türkçe TURİZM COĞRAFYASI II Zorunlu 2 - - 4
9022001102017 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 4
9022001122017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
Toplam 18 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022002012018 Türkçe TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTELİĞİ Zorunlu 2 - - -
9022002032019 Türkçe OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 - -
9022002052012 Türkçe TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 - - 3
9022002072012 Türkçe TURİZM MEVZUATI Zorunlu 2 - - 2
9022002092012 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL -I Zorunlu 3 1 - 4
9022002212018 Türkçe YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ I Zorunlu 3 - - 4
SEÇ-II-TUR.OTEL.İKM. Türkçe SEÇ-II-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 15 3 0 13
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022002022018 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL -II Zorunlu 3 1 - 4
9022002062012 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
9022002122012 Türkçe ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 - - 3
9022002182012 Türkçe MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 - - 2
9022002202012 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 - - 3
9022002222018 Türkçe YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ II Zorunlu 3 - - 4
9022002322017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
SEÇ-III-TUR.OTEL.İKM Türkçe SEÇ-III-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 15 1 0 19
SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP - SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022001072012 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
9022001212014 Türkçe İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 3 - - 3
SEÇ-II-TUR.OTEL.İKM. - SEÇ-II-TUR.OTEL.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022002112012 Türkçe 2. YABANCI DİL -I Seçmeli 3 1 - 4
9022002232014 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 4 - - 4
9022002252018 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 4
SEÇ-III-TUR.OTEL.İKM - SEÇ-III-TUR.OTEL.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022002042012 Türkçe DEKORASYON HİZMETLERİ Seçmeli 2 - - 2
9022002082012 Türkçe 2. YABANCI DİL -II Seçmeli 3 1 - 4
9022002242014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9022002262014 Türkçe PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 - - 5
9022002282014 Türkçe SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 1 - 4
9022002302014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9022002342018 Türkçe TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 - - 5
9022002362019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2

2023 Yılı Müfredatı (Turizm ve Otel İşletmeciliği-İKMEP)

Program Çıktıları

1 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
2 Alternatif çözümler üretebilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmak.
3 Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
4 Turizm sektöründe ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
5 Temel bilgisayar kullanma bilgisine sahip olma ve otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
6 Otel işletmeciliği ve otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
7 Konaklama işletmelerinde önbüro, önbüroda kullanılan sistemler, önbürodaki süreçler, oda satış fiyatının bulunması ve önbüro faaliyetlerinin bütçelenmesi gibi konularda bilgi sahibi olmak.
8 Yiyecek-içecek işletmelerinin yönetimi ve organizasyon yapısı, satın alma-depolama üretim, servis ve pazarlama faaliyetleri ve menü planlama hakkında bilgi sahibi olmak.
9 Konaklama işletmelerindeki kat hizmetleri bölümünün işleyişi hakkında bilgi ve beceriye sahip olmak.
10 Genel turizm, turizm coğrafyası, turizm ekonomisi, turizm pazarlaması, tur operatörlüğü ve seyahat acenteliği, turizmde araştırma yöntem ve teknikleri, turizm mevzuatı ve genel muhasebe hakkında bilgi sahibi olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
19012201T11119 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9022001012010 Türkçe TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 - - 2
9022001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 - - 2
9022001032018 İngilizce YABANCI DİL -I Zorunlu 2 - - 2
9022001052020 Türkçe KAT HİZMETLERİ Zorunlu 2 - - 2
9022001092018 Türkçe TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 - - 3
9022001112020 Türkçe MENÜ PLANLAMA Zorunlu 2 - - 2
9022001132018 Türkçe GENEL TURİZM Zorunlu 3 - - -
9022001152012 Türkçe ÖNBÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 2 - - 2
9022001172012 Türkçe TURİZM COĞRAFYASI I Zorunlu 2 - - 2
9022001232020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP Türkçe SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 20 0 0 23
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
19012201T11119 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9022000922010 Türkçe TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 - - 2
9022000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 - - 2
9022000962018 İngilizce YABANCI DİL -II Zorunlu 2 - - 2
9022001042018 Türkçe OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 - - 5
9022001062023 Türkçe GENEL MUHASEBE Zorunlu 4 - - 4
9022001082012 Türkçe TURİZM COĞRAFYASI II Zorunlu 2 - - 4
9022001102017 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 4
9022001122017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
Toplam 19 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022002012018 Türkçe TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTELİĞİ Zorunlu 2 - - -
9022002032019 Türkçe OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 - -
9022002052012 Türkçe TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 - - 3
9022002072012 Türkçe TURİZM MEVZUATI Zorunlu 2 - - 2
9022002092012 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL -I Zorunlu 3 1 - 4
9022002212018 Türkçe YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ I Zorunlu 3 - - 4
SEÇ-II-TUR.OTEL.İKM. Türkçe SEÇ-II-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 15 3 0 13
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022002022018 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL -II Zorunlu 3 1 - 4
9022002062012 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
9022002122012 Türkçe ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 - - 3
9022002182012 Türkçe MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 - - 2
9022002202012 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 - - 3
9022002222018 Türkçe YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ II Zorunlu 3 - - 4
9022002322017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
SEÇ-III-TUR.OTEL.İKM Türkçe SEÇ-III-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 15 1 0 19
SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP - SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022001072012 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
9022001212014 Türkçe İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 3 - - 3
SEÇ-II-TUR.OTEL.İKM. - SEÇ-II-TUR.OTEL.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022002112012 Türkçe 2. YABANCI DİL -I Seçmeli 3 1 - 4
9022002232014 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 4 - - 4
9022002252018 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 4
SEÇ-III-TUR.OTEL.İKM - SEÇ-III-TUR.OTEL.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9022002042012 Türkçe DEKORASYON HİZMETLERİ Seçmeli 2 - - 2
9022002082012 Türkçe 2. YABANCI DİL -II Seçmeli 3 1 - 4
9022002242014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9022002262014 Türkçe PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 - - 5
9022002282014 Türkçe SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 1 - 4
9022002302014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9022002342018 Türkçe TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 - - 5
9022002362019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2