GERİ DÖN

Önlisans Programları


Bergama Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) - - Önlisans (Uzaktan Öğretim)Program Tanıtımı

2021 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programı Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alarak açılmıştır.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara muhasebe ara elemanı olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Önlisans

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) yeterli puanı alarak Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekmektedir.

Öğrencilerimiz birinci sınıfta okutulan Bilgisayar I ve Bilgisayar II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden güz dönemi başında yapılan muafiyet sınavlarında 60 ve daha üzeri puan aldıklarında bu derslerden muaf sayılmaktadırlar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca 30 iş günü olan stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programının amacı, ekonomik faaliyetlerin bilgisayar ortamında veri tabanlı sistemlerle izlendiği ve denetlendiği günümüzde önem kazanan küresel muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, en az bir yabancı dil bilen, kendini devamlı yenileyen, sürekli öğrenme güdüsü ve disiplini içinde olan, kamu ve özel sektöre muhasebe, vergi, finans ve denetim alanında en yüksek seviyede hizmet verebilen nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

İş piyasasında ön lisans mezunları, “ön muhasebeci”, “bilgisayarlı muhasebe elemanı” ve “muhasebeci” unvanlarıyla tanımlanmaya çalışılmaktadır. Programdan mezun olanların “muhasebe meslek elemanı” unvanını kullanması tercih edilmiştir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programı mezunları her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten muhasebe meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Program mezunları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe meslek elemanı olarak çalışmaktadır.

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde lisans eğitimi veren Fakültelerde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler. Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları: •İşletme •İktisat •Maliye •Kamu Yönetimi •Lojistik Yönetimi •Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği •Uluslararası Finans •Uluslararası İşletmecilik •Uluslararası Ticaret •Uluslararası Ticaret ve Finansman •Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik •Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ayrıca tekrar üniversite sınavlarına girerek kendi alanlarında bir bölüme geçmeleri durumunda daha önceki gördükleri derslerden muafiyet ile devamları mümkündür.

Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre, derslerin tümünden başarılı olmuş (mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması-AGNO en az 2.00 düzeyinde olan) ve stajını tamamlamış öğrenci mezun olmuş kabul edilir ve kendisine ilgili birimin önlisans diploması verilir. Mezuniyete hak kazanmış öğrenciye, diploması hazırlanana kadar “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir.

Tam Zamanlı

Doçent. Dr. Emre KAPLANOĞLU Ege Üniversitesi Bergama M.Y.O. – Yusuf Perin Yerleşkesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programı Bergama-İZMİR Tel: 0-232-6312599 Fax: 0-232-6311174 e-posta: emre.kaplanoglu@ege.edu.tr


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2021 Yılı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Müfredatı

Program Çıktıları

1 Muhasebe ve vergi mevzuatının temel ilkeleri ve standartları çerçevesinde mesleğin gerektirdiği sorumluluk ve etik kurallara sahip olabilme
2 Muhasebenin ilişki içinde olduğu temel kavramları ilgili teorik ve uygulamaya dayanan kanıtlarla anlayabilir ve eleştirel değerlendirmesini yapabilme
3 Mesleki dili anlayabilir, muhasebe yöntemlerini kullanabilme ve eleştirel değerlendirme yeteneğine sahip olarak bunları birleştirerek uygulayabilme
4 Finansal veriyi kaydetme, özetleme ve finansal tabloları hazırlayabilme
5 Matematiksel ve istatistiksel kavramları anlayarak finansal ve diğer sayısal verileri işleyebilme becerisine sahip olma
6 İşletme faaliyetlerini analiz edebilme, finansal analiz yapabilme ve belirli bir düzeyde planlama, karar verme ve kontrol bağlamında yöntemlerin sınırlılıklarını bilerek öngörülerde bulunabilme
7 Alanlarıyla ilgili uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayabilme ve iş yaşamı süresince ortaya çıkabilecek problemler karşısında analitik düşünme ve çözüm üretebilme yeteneğine sahip olma
8 İşletmelerin bilgi sistem yönetimi ilkelerini belirli bir düzeyde anlayabilme ve uygulayabilme
9 Etkin bir şekilde çalışmak da dahil olmak üzere kendi öğrenme sürecini yönetebilme. Açık fikirli olup, fikirleri ele alma ve bilgileri eleştirel, değerlendirici ve analitik yollarla inceleme kapasitesine sahip olma
10 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
12 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
13 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14 Muhasebe alanında üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanarak açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032001012021 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
9032001032021 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9032001052021 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
9032001072021 Türkçe GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 4 - - 6
9032001092021 Türkçe MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 4
9032001112021 Türkçe TEMEL HUKUK Zorunlu 2 - - 3
9032001132021 Türkçe KARİYER PLANLAMA,GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 2
9032001152021 Türkçe DİJİTAL MUHASEBE Zorunlu 2 - - 2
9032001172021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9032001192021 Türkçe GENEL İŞLETME Zorunlu 3 - - 3
Toplam 22 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032001022021 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9032001042021 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9032001062021 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
9032001082021 Türkçe GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 4 - - 6
9032001102021 Türkçe MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 3
9032001122021 Türkçe TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
9032001142021 Türkçe İLERİ OFİS UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
9032001162021 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUK. Zorunlu 2 - - 2
9032001172021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9032001182021 Türkçe DİJİTAL FİNANS Zorunlu 2 - - 2
9032001202021 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
9032001222021 Türkçe TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
Toplam 24 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032002012021 Türkçe PAKET PROGRAMLAR-I Zorunlu 4 - - 5
9032002032021 Türkçe VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
9032002052021 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 4 - - 5
9032002072021 Türkçe ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 - - 5
9032002092021 Türkçe FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 4 - - 5
9032002112021 Türkçe KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 - - 4
SEÇ.DERS.01 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - -
Toplam 19 0 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032002022021 Türkçe PAKET PROGRAMLAR-II Zorunlu 4 - - 5
9032002042021 Türkçe TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 - - 3
9032002062021 Türkçe MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 - - 3
9032002082021 Türkçe DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 2 - - 3
9032002102021 Türkçe MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 4 - - 5
9032002142021 Türkçe FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 2 - - 3
9032002182021 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
SEÇ.DERS.02 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - -
Toplam 17 0 0 23
SEÇ.DERS.01 - SEÇMELİ DERS GRUBU-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032002132021 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9032002152021 Türkçe MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK Seçmeli 2 - - 2
9032002172021 Türkçe MUHASEBE TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ.DERS.02 - SEÇMELİ DERS GRUBU-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032002162021 Türkçe SERMAYE PİYASASI MEVZUATI Seçmeli 2 - - 2
9032002202021 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9032002222021 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 3
9032002242021 Türkçe YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 3

2023 Yılı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Müfredatı

Program Çıktıları

1 Muhasebe ve vergi mevzuatının temel ilkeleri ve standartları çerçevesinde mesleğin gerektirdiği sorumluluk ve etik kurallara sahip olabilme
2 Muhasebenin ilişki içinde olduğu temel kavramları ilgili teorik ve uygulamaya dayanan kanıtlarla anlayabilir ve eleştirel değerlendirmesini yapabilme
3 Mesleki dili anlayabilir, muhasebe yöntemlerini kullanabilme ve eleştirel değerlendirme yeteneğine sahip olarak bunları birleştirerek uygulayabilme
4 Finansal veriyi kaydetme, özetleme ve finansal tabloları hazırlayabilme
5 Matematiksel ve istatistiksel kavramları anlayarak finansal ve diğer sayısal verileri işleyebilme becerisine sahip olma
6 İşletme faaliyetlerini analiz edebilme, finansal analiz yapabilme ve belirli bir düzeyde planlama, karar verme ve kontrol bağlamında yöntemlerin sınırlılıklarını bilerek öngörülerde bulunabilme
7 Alanlarıyla ilgili uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayabilme ve iş yaşamı süresince ortaya çıkabilecek problemler karşısında analitik düşünme ve çözüm üretebilme yeteneğine sahip olma
8 İşletmelerin bilgi sistem yönetimi ilkelerini belirli bir düzeyde anlayabilme ve uygulayabilme
9 Etkin bir şekilde çalışmak da dahil olmak üzere kendi öğrenme sürecini yönetebilme. Açık fikirli olup, fikirleri ele alma ve bilgileri eleştirel, değerlendirici ve analitik yollarla inceleme kapasitesine sahip olma
10 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
12 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
13 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14 Muhasebe alanında üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanarak açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032001012021 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
9032001032021 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9032001052021 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
9032001072021 Türkçe GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 4 - - 6
9032001092021 Türkçe MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 4
9032001112021 Türkçe TEMEL HUKUK Zorunlu 2 - - 3
9032001132021 Türkçe KARİYER PLANLAMA,GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 2
9032001152021 Türkçe DİJİTAL MUHASEBE Zorunlu 2 - - 2
9032001172021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9032001192021 Türkçe GENEL İŞLETME Zorunlu 3 - - 3
Toplam 22 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032001022021 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9032001042021 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9032001062021 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
9032001082023 Türkçe GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 4 - - 5
9032001102023 Türkçe MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - -
9032001122021 Türkçe TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
9032001142021 Türkçe İLERİ OFİS UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
9032001162021 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUK. Zorunlu 2 - - 2
9032001172021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9032001182021 Türkçe DİJİTAL FİNANS Zorunlu 2 - - 2
9032001202021 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
9032001222021 Türkçe TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
Toplam 25 0 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032002012021 Türkçe PAKET PROGRAMLAR-I Zorunlu 4 - - 5
9032002032021 Türkçe VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
9032002052021 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 4 - - 5
9032002072021 Türkçe ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 - - 5
9032002092021 Türkçe FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 4 - - 5
9032002112021 Türkçe KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 - - 4
SEÇ.DERS.01 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - -
Toplam 19 0 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032002022021 Türkçe PAKET PROGRAMLAR-II Zorunlu 4 - - 5
9032002042021 Türkçe TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 - - 3
9032002062021 Türkçe MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 - - 3
9032002082021 Türkçe DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 2 - - 3
9032002102021 Türkçe MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 4 - - 5
9032002142021 Türkçe FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 2 - - 3
9032002182021 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
SEÇ.DERS.02 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - -
Toplam 17 0 0 23
SEÇ.DERS.01 - SEÇMELİ DERS GRUBU-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032002132021 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9032002152021 Türkçe MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK Seçmeli 2 - - 2
9032002172021 Türkçe MUHASEBE TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ.DERS.02 - SEÇMELİ DERS GRUBU-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9032002162021 Türkçe SERMAYE PİYASASI MEVZUATI Seçmeli 2 - - 2
9032002202021 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9032002222021 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 3
9032002242021 Türkçe YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 3