GERİ DÖN

Önlisans Programları


Bergama Meslek Yüksekokulu - Seracılık - - ÖnlisansProgram Tanıtımı

Seracılık Programı 1994 yılında Bergama Meslek Yüksekokulu’nun açılmasıyla birlikte eğitime başlayan ilk programlarındandır. Sekiz öğrenci ile başladığı eğitimine bugün 30 kontenjanla devam etmektedir.

Seracılık Programını başarı ile bitiren mezunlara SERACILIK alanında ön lisans diploması verilir

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve eski adı ÖSS olan sınavı kazanmış olması ya da yeni hali ile YGS sınavından 180 barajını aşmış olması veya LYS sınavını kazanmış olması gerekir. Meslek Liselerinden sınavsız geçiş yolu ile gelecek adayların da YGS sınavında 180 barajı geçmiş olması gerekir.

Öğrencilerimiz birinci sınıfta okutulan Bilgisayar I ve Bilgisayar II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden güz dönemi başında yapılan muafiyet sınavlarında 70 ve daha üzeri puan aldıklarında bu derslerden muaf sayılmaktadırlar.

Seracılık öğrencilerinin; programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerinin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 1. ve 2. Sınıf sonunda 30 iş günü olan 2 stajını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir

Seracılık Programının amacı; sera kurulumunu yapabilen, sera işletebilen, örtü altı sebze ve süs bitkisi üretebilen, sulama, gübreleme, budama, ilaçlama, hasat gibi teknik konularda bilgili, organik tarım ve topraksız tarım tekniklerini bilen ve uygulayabilen, bitkiler üzerinde bulunan hastalık ve zararlıları tanıyarak, doğaya dost mücadele yöntemlerini bilen ve uygulayabilen, bilinçli teknik elemanlar (teknikerler) yetiştirmektir.

Kendi işlerini kurabilirler. Zirai ilaç, sera ve tohum şirketlerinde çalışabilirler.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde Ziraat Fakülteleri’nin Bitkisel Üretim Programlarına geçiş yapabilir.

Seracılık Programı’nda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”’nda ayrıntılı şekilde verilmiştir.

"Yeterlilik Koşulları ve Kurallar “ bölümündeki yeterlilik koşulları ve kurallar yeterlidir

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Seracılık Programı, 35700Bergama – İZMİR Program Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Raşit Zeki ELTEZ AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Sumru ELTEZ

Seracılık Programı’nda kadrolu üç Yardımcı Doçent Doktor eğitim vermektedir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Yabancı Dil, Ekonomi, Matematik, Teknik Resim derslerine dışarıdan görevlendirme ile öğretim elemanı alınmaktadır. Uygulama alanı olarak Sera Laboratuarı, İklimlendirme Laboratuarı, toplam 1000 m2 alana sahip sebze, topraksız tarım, kesme çiçek ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirildiği 4 sera bulunmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2020 Yılı Müfredatı (Seracılık)

Program Çıktıları

1 Bitkilerde hücre, doku ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su -toprak ilişkisi, besin maddeleri ve suyun alınımı ve taşınması konularında temel bilgiye sahip olan,
2 Genel Seracılık konusundaki bilgisini uygulayabilen, İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip.
3 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili,
4 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip,
5 Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
6 Teknik resim kabiliyeti olan,
7 Çevre sorunlarını bilen, çevre bilincine sahip, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili, tarım ile çevreyi bağdaştırabilen, tarımın yol açtığı çevre sorunlarının bilincinde olan
8 Sera inşası, projelendirilmesi, işletilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri hakkında bilgili,
9 Toprak yapısını iyi bilen, toprağa göre atılacak gübreyi ve yapılacak işlemleri uygulayabilen, bitki besleme ve gübreleme konularında bilinçli,
10 Örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğini yapabilen ve bu konuda hakkında bilgili,
11 Sebze, bahçe bitkileri ve süs bitkilerinin yetiştirme ve çoğaltma yöntemlerini bilen, tohumların özelliklerini tanıyabilen ve tohumun hasadından satışına kadar geçirdiği evreleri bilen,
12 Sebze, bahçe bitkileri ve süs bitkilerinin sulama, gübreleme, budama gibi bakım işlemlerini uygulayabilen,
13 Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve topraksız tarım tekniklerini bilen ve bunları uygulayabilen
14 Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen,
15 Örtü altında yetiştirilen sebze ve süs bitkilerinin hastalık ve zararlıları tanıyan, hastalık ve zararlılarla uygun ve çevreye dost mücadele yöntemlerini uygulayabilen,
16 Sera sebzelerinin ve süs bitkilerinin hasadından, ambalajlanmasına ve pazarlanmasına kadar geçirdiği aşamalar konusunda bilgili,
17 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olan
18 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapabilen ve bilgi toplayan, rapor veya sunum haline getirerek bunları gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilen ve takım çalışması yapabilen; sera işletmelerinde çalışabilecek ve sera işletmesini yürütebilecek yeterlilik ve kabiliyette olmalıdırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9002001032018 İngilizce YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
9002001041996 Türkçe BİTKİ MORFOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 2
9002001051996 Türkçe BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 2
9002001062020 Türkçe GENEL SERACILIK Zorunlu 2 2 - 3
9002001081996 Türkçe SERACILIK UYG-I Zorunlu 2 6 - 3
9002001151996 Türkçe TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 - 2
9002001192008 Türkçe BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 - 2
9002001212014 Türkçe TOPRAK Zorunlu 3 - - 3
9002001232020 Türkçe SULAMA SUYU KALİTESİ Zorunlu 2 - - 2
9002001332020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
9002001372006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9002001452011 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
SEÇ-I-SERACILIK Türkçe SEÇ-I-SERACILIK Seçmeli - - - -
Toplam 26 11 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9002000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9002000962018 İngilizce YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
9002001102002 Türkçe SERA İNŞAASI Zorunlu 3 - - 3
9002001112002 Türkçe SERA KLİMASI Zorunlu 3 - - 3
9002001121995 Türkçe SERACILIK UYG-II Zorunlu 2 6 - 3
9002001182002 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 1
9002001202002 Türkçe GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 2
9002001222008 Türkçe BİLGİSAYAR-II Zorunlu 1 1 - 2
9002001262014 Türkçe ÇEVRE KORUMA Zorunlu 2 - - 1
9002001282018 Türkçe TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR Zorunlu 3 - - 3
9002001302014 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Zorunlu 3 - - 2
9002001342018 Türkçe ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
Toplam 29 9 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
19010201T11231 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
9002002011994 Türkçe SERADA SEBZE YETİŞTİRME-I Zorunlu 2 - 2 4
9002002031994 Türkçe SERA BİTKİLERİNİN SULANMASI Zorunlu 2 - 2 3
9002002111996 Türkçe SERA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 - - 2
9002002232002 Türkçe ÖRTÜALTI SEBZE HASTALIKLARI VE MÜCADELES Zorunlu 3 - - 3
9002002252002 Türkçe SERACILIKTA ORGANİK TARIM Zorunlu 3 - - 2
9002002272008 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9002002332014 Türkçe SERA DONANIMLARI VE OTOMASYON Zorunlu 3 - - 2
9002002351994 Türkçe SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME-I Zorunlu 2 - 2 4
9002002371998 Türkçe SERACILIK UYGULAMALARI-III Zorunlu 2 2 - 3
9002002391996 Türkçe SÜS BİTKİLERİ HAST. VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 2 6 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002002071994 Türkçe SERA ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI Zorunlu 2 - - 2
9002002081994 Türkçe SERADA SEBZE YETİŞTİRME-II Zorunlu 2 - 2 4
9002002121998 Türkçe SERACILIK UYGULAMALARI-IV Zorunlu 2 2 - 3
9002002161995 Türkçe SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 - - 2
9002002222002 Türkçe SERA PROJELENDİRME VE KREDİLENDİRME ESAS Zorunlu 2 2 - 3
9002002242002 Türkçe ÖRTÜALTI SEBZE ZARARLILARI VE MUCADELESİ Zorunlu 3 - - 3
9002002262014 Türkçe DIŞ MEKAN BİTKİLERİ VE PEYZAJ Zorunlu 2 - - 2
9002002272008 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9002002281994 Türkçe SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME-II Zorunlu 2 - 2 4
9002002401998 Türkçe TOPRAKSIZ KÜLTÜR Zorunlu 3 - - 3
Toplam 20 4 4 30
SEÇ-I-SERACILIK - SEÇ-I-SERACILIK
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002001252014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9002001272014 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
9002001292014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9002001312019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ İÇİN) Seçmeli 2 - - 2

2022 Yılı Müfredatı (Seracılık)

Program Çıktıları

1 Bitkilerde hücre, doku ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su -toprak ilişkisi, besin maddeleri ve suyun alınımı ve taşınması konularında temel bilgiye sahip olan,
2 Genel Seracılık konusundaki bilgisini uygulayabilen, İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip.
3 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili,
4 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip,
5 Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
6 Teknik resim kabiliyeti olan,
7 Çevre sorunlarını bilen, çevre bilincine sahip, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili, tarım ile çevreyi bağdaştırabilen, tarımın yol açtığı çevre sorunlarının bilincinde olan
8 Sera inşası, projelendirilmesi, işletilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri hakkında bilgili,
9 Toprak yapısını iyi bilen, toprağa göre atılacak gübreyi ve yapılacak işlemleri uygulayabilen, bitki besleme ve gübreleme konularında bilinçli,
10 Örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğini yapabilen ve bu konuda hakkında bilgili,
11 Sebze, bahçe bitkileri ve süs bitkilerinin yetiştirme ve çoğaltma yöntemlerini bilen, tohumların özelliklerini tanıyabilen ve tohumun hasadından satışına kadar geçirdiği evreleri bilen,
12 Sebze, bahçe bitkileri ve süs bitkilerinin sulama, gübreleme, budama gibi bakım işlemlerini uygulayabilen,
13 Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve topraksız tarım tekniklerini bilen ve bunları uygulayabilen
14 Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen,
15 Örtü altında yetiştirilen sebze ve süs bitkilerinin hastalık ve zararlıları tanıyan, hastalık ve zararlılarla uygun ve çevreye dost mücadele yöntemlerini uygulayabilen,
16 Sera sebzelerinin ve süs bitkilerinin hasadından, ambalajlanmasına ve pazarlanmasına kadar geçirdiği aşamalar konusunda bilgili,
17 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olan
18 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapabilen ve bilgi toplayan, rapor veya sunum haline getirerek bunları gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilen ve takım çalışması yapabilen; sera işletmelerinde çalışabilecek ve sera işletmesini yürütebilecek yeterlilik ve kabiliyette olmalıdırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9002001032018 İngilizce YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
9002001052022 Türkçe BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 4
9002001212014 Türkçe TOPRAK Zorunlu 3 - - 3
9002001232020 Türkçe SULAMA SUYU KALİTESİ Zorunlu 2 - - 2
9002001332020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
9002001372006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9002001392022 Türkçe BİTKİ MORFOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
9002001412022 Türkçe SERACILIK UYG-I Zorunlu 2 2 - 3
9002001432022 Türkçe GENEL SERACILIK Zorunlu 2 2 - 4
9002001452011 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
SEÇ-I-SERACILIK Türkçe SEÇ-I-SERACILIK Seçmeli - - - -
Toplam 23 4 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9002000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9002000962018 İngilizce YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
9002001102022 Türkçe SERA İNŞAASI Zorunlu 2 - - 3
9002001122022 Türkçe SERACILIK UYG-II Zorunlu 2 2 - 4
9002001182022 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
9002001202002 Türkçe GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 2
9002001282018 Türkçe TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR Zorunlu 3 - - 3
9002001302022 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Zorunlu 3 - - 3
9002001322022 Türkçe SERA KLİMASI Zorunlu 2 - - 3
9002001342018 Türkçe ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
Toplam 24 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
19010201T11231 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
9002002011994 Türkçe SERADA SEBZE YETİŞTİRME-I Zorunlu 2 - 2 4
9002002031994 Türkçe SERA BİTKİLERİNİN SULANMASI Zorunlu 2 - 2 3
9002002111996 Türkçe SERA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 - - 2
9002002232002 Türkçe ÖRTÜALTI SEBZE HASTALIKLARI VE MÜCADELES Zorunlu 3 - - 3
9002002252002 Türkçe SERACILIKTA ORGANİK TARIM Zorunlu 3 - - 2
9002002272008 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9002002332014 Türkçe SERA DONANIMLARI VE OTOMASYON Zorunlu 3 - - 2
9002002351994 Türkçe SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME-I Zorunlu 2 - 2 4
9002002371998 Türkçe SERACILIK UYGULAMALARI-III Zorunlu 2 2 - 3
9002002391996 Türkçe SÜS BİTKİLERİ HAST. VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 2 6 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002002081994 Türkçe SERADA SEBZE YETİŞTİRME-II Zorunlu 2 - 2 4
9002002122022 Türkçe SERACILIK UYGULAMALARI-IV Zorunlu 2 2 - 4
9002002161995 Türkçe SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 - - 2
9002002222022 Türkçe SERA PROJELENDİRME VE KREDİLENDİRME ESAS Zorunlu 2 2 - 4
9002002242002 Türkçe ÖRTÜALTI SEBZE ZARARLILARI VE MUCADELESİ Zorunlu 3 - - 3
9002002262014 Türkçe DIŞ MEKAN BİTKİLERİ VE PEYZAJ Zorunlu 2 - - 2
9002002272008 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9002002281994 Türkçe SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME-II Zorunlu 2 - 2 4
9002002401998 Türkçe TOPRAKSIZ KÜLTÜR Zorunlu 3 - - 3
Toplam 18 4 4 30
SEÇ-I-SERACILIK - SEÇ-I-SERACILIK
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002001252014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9002001272014 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
9002001292014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9002001312019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
9002001352022 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3

2023 Yılı Müfredatı (Seracılık)

Program Çıktıları

1 Bitkilerde hücre, doku ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su -toprak ilişkisi, besin maddeleri ve suyun alınımı ve taşınması konularında temel bilgiye sahip olan,
2 Genel Seracılık konusundaki bilgisini uygulayabilen, İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip.
3 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili,
4 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip,
5 Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
6 Teknik resim kabiliyeti olan,
7 Çevre sorunlarını bilen, çevre bilincine sahip, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili, tarım ile çevreyi bağdaştırabilen, tarımın yol açtığı çevre sorunlarının bilincinde olan
8 Sera inşası, projelendirilmesi, işletilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri hakkında bilgili,
9 Toprak yapısını iyi bilen, toprağa göre atılacak gübreyi ve yapılacak işlemleri uygulayabilen, bitki besleme ve gübreleme konularında bilinçli,
10 Örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğini yapabilen ve bu konuda hakkında bilgili,
11 Sebze, bahçe bitkileri ve süs bitkilerinin yetiştirme ve çoğaltma yöntemlerini bilen, tohumların özelliklerini tanıyabilen ve tohumun hasadından satışına kadar geçirdiği evreleri bilen,
12 Sebze, bahçe bitkileri ve süs bitkilerinin sulama, gübreleme, budama gibi bakım işlemlerini uygulayabilen,
13 Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve topraksız tarım tekniklerini bilen ve bunları uygulayabilen
14 Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen,
15 Örtü altında yetiştirilen sebze ve süs bitkilerinin hastalık ve zararlıları tanıyan, hastalık ve zararlılarla uygun ve çevreye dost mücadele yöntemlerini uygulayabilen,
16 Sera sebzelerinin ve süs bitkilerinin hasadından, ambalajlanmasına ve pazarlanmasına kadar geçirdiği aşamalar konusunda bilgili,
17 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olan
18 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapabilen ve bilgi toplayan, rapor veya sunum haline getirerek bunları gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilen ve takım çalışması yapabilen; sera işletmelerinde çalışabilecek ve sera işletmesini yürütebilecek yeterlilik ve kabiliyette olmalıdırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9002001032018 İngilizce YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
9002001052022 Türkçe BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 4
9002001212014 Türkçe TOPRAK Zorunlu 3 - - 3
9002001232020 Türkçe SULAMA SUYU KALİTESİ Zorunlu 2 - - 2
9002001332020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
9002001372006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9002001392022 Türkçe BİTKİ MORFOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
9002001412022 Türkçe SERACILIK UYG-I Zorunlu 2 2 - 3
9002001432022 Türkçe GENEL SERACILIK Zorunlu 2 2 - 4
9002001452011 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
SEÇ-I-SERACILIK Türkçe SEÇ-I-SERACILIK Seçmeli - - - -
Toplam 23 4 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9002000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9002000962018 İngilizce YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
9002001102022 Türkçe SERA İNŞAASI Zorunlu 2 - - 3
9002001122023 Türkçe SERACILIK UYG-II Zorunlu 2 2 - 3
9002001182022 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
9002001202002 Türkçe GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 2
9002001282018 Türkçe TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR Zorunlu 3 - - 3
9002001302022 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Zorunlu 3 - - 3
9002001322022 Türkçe SERA KLİMASI Zorunlu 2 - - 3
9002001342023 Türkçe ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 - 3
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
Toplam 25 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
19010201T11231 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
9002002011994 Türkçe SERADA SEBZE YETİŞTİRME-I Zorunlu 2 - 2 4
9002002031994 Türkçe SERA BİTKİLERİNİN SULANMASI Zorunlu 2 - 2 3
9002002111996 Türkçe SERA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 - - 2
9002002232002 Türkçe ÖRTÜALTI SEBZE HASTALIKLARI VE MÜCADELES Zorunlu 3 - - 3
9002002252002 Türkçe SERACILIKTA ORGANİK TARIM Zorunlu 3 - - 2
9002002272008 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9002002332014 Türkçe SERA DONANIMLARI VE OTOMASYON Zorunlu 3 - - 2
9002002351994 Türkçe SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME-I Zorunlu 2 - 2 4
9002002371998 Türkçe SERACILIK UYGULAMALARI-III Zorunlu 2 2 - 3
9002002391996 Türkçe SÜS BİTKİLERİ HAST. VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 2 6 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002002081994 Türkçe SERADA SEBZE YETİŞTİRME-II Zorunlu 2 - 2 4
9002002122022 Türkçe SERACILIK UYGULAMALARI-IV Zorunlu 2 2 - 4
9002002161995 Türkçe SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 - - 2
9002002222022 Türkçe SERA PROJELENDİRME VE KREDİLENDİRME ESAS Zorunlu 2 2 - 4
9002002242002 Türkçe ÖRTÜALTI SEBZE ZARARLILARI VE MUCADELESİ Zorunlu 3 - - 3
9002002262014 Türkçe DIŞ MEKAN BİTKİLERİ VE PEYZAJ Zorunlu 2 - - 2
9002002272008 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9002002281994 Türkçe SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME-II Zorunlu 2 - 2 4
9002002401998 Türkçe TOPRAKSIZ KÜLTÜR Zorunlu 3 - - 3
Toplam 18 4 4 30
SEÇ-I-SERACILIK - SEÇ-I-SERACILIK
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9002001252014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9002001272014 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
9002001292014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9002001312019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
9002001352022 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3