GERİ DÖN

Önlisans Programları


Emel Akın Meslek Yüksekokulu - Giyim Üretim Teknolojisi (İKMEP) - - Önlisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknikerliği eğitimine, 1988–1989 eğitim-öğretim yılında “E.Ü. Uşak Meslek Yüksekokulu” adı altında “Tekstil (Dokuma) Programı” ile başlanmıştır. İlk yıl 16 olan öğrenci sayısı, ertesi yıl sanayicilerin istekleri doğrultusunda açılan “İplikçilik Programı” ile birlikte 54’e ulaşmıştır. Uşak Meslek Yüksekokulu’nun Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlanması ile Ege Üniversitesi’nde Tekstil Teknikerliği öğretimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.1993 tarihli kararı ile 1993-1994 eğitim – öğretim yılından itibaren E.Ü. Bornova Meslek Yüksekokulu adı altında sürdürülmeye başlanmıştır. Rüştü Akın Vakfı’nın yüksekokulumuza yeni bir bina inşa ettirmesi ile E.Ü. Bornova Meslek Yüksekokulu'nun adı Yükseköğretim Kurumunun 15 Mart 1996 tarihli kararı ile “E.Ü. Emel Akın Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmiş ve yeni binasında eğitime başlamıştır. Yüksekokulumuzda eğitim programı ve planlarında, güncel gelişmeler ve sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda aşağıda sıralanan değişiklikler olmuştur. 1989-1990; Tekstil - Dokuma Programı 1990-1991; Tekstil - Dokuma Programı ve İplik Programı 1993-1994 Yıllarında Tekstil - Dokuma Programı / İplik Programı / Terbiye Programı / Kalite Kontrol Programı 1995-1996; Bu programlara Moda Konfeksiyon / Örme / Pamuk Eksperliği ve İplikçilik Programları eklenmiştir. 1996-1997; Bu programlara Hazır Giyim Programı eklenmiştir. 1998-1999; II. Öğretimde Tekstil/Terbiye ve Kalite Kontrol Programları açılmıştır. 2002-2003; MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında ve "Yükseköğretim Kurumunun 19.07.2002 tarih ve 27/2090 numaralı kararına istinaden" mevcut program adları Tekstil Programı altında birleştirilmiştir. 2009-2010; Tekstil Programının adı Tekstil Teknolojisi Programı olarak değiştirilmiş, Giyim Üretim Teknolojisi Programı ve Moda Tasarım Programı örgün eğitime başlamıştır. 2010-2011; İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) uygulamasına geçilmesiyle, Tekstil Teknolojisi Programı’na öğrenci alımı durdurulmu ve Moda Tasarım Programı ikinci örgün eğitime başlamıştır. 2011-2012; Giyim Üretim Teknolojisi Programı İkinci Öğretim Eğitime başlamıştır. 2013-2014; Tekstil Teknolojisi Programı Örgün Eğitime başlamıştır. 2014-2015; Moda Tasarım ve Giyim Üretim İkinci Öğretim programlarını kapatılmıştır. 2015-2019; Meslek Yüksekokulumuzda örgün eğitim Moda Tasarım, Giyim Üretim ve Tekstil Teknolojisi Programları ile devam etmektedir.

Teknikerlik

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

0723 Tekstil (giyim, ayakkabı ve deri)

TYYÇ-5

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Öğrencilerin tüm derslerden geçerli notları almaları, stajlarını başarı ile tamamlamaları ve %70 devam koşulunu sağlamış olmaları gerekmektedir.

Giyim Üretim Teknolojisi Programı, giysi sanatı, giysi tasarımı, giysi üretimi ve yönetiminde profesyonelleşmiş elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu programda öğrenciler, giysi üretiminin temel prensipleri, hazır giyim üretim prosesleri, tekstil ve giysi materyallerinin özellikleri, giysi kalıp üretimi, giysi endüstrisinde kullanılan bilgisayar programları (CAD/CAM), teknik rapor hazırlama ve proje hazırlama konularında eğitilmektedirler. Mezunlarımız, tekstil ve hazır giyim üretimi için gerekli teknikleri uygulama becerisine, giyim alanlarında, çalışma prosesi ve üretim basamaklarını belirleyebilme ve planlayabilme kabiliyetlerine sahiptirler.

Mezunlarımızın Mesleki Profilleri Giyim Üretim Teknolojileri mezunları, tekstil ve hazır giyim firmalarının çeşitli departmanlarında çalışabilir. Bunlar; Üretim yönetimi ve planlama departmanı, Ürün araştırma ve geliştirme departmanı, Model uygulama, geliştirme ve tasarımı departmanı, Kalite kontrol departmanı, Dikimhane departmanı, Kalıp hazırlama departmanı, Modelhane departmanı.

Dikey geçiş sınavı ile Moda Giyim Tasarımı Moda Tasarımı Tekstil ve Moda Tasarımı Tekstil Tekstil Mühendisliği Tekstil Tasarım programlarına geçebilir.

Öğrencinin vize puanının %40'ı ve final puanının %60'ı toplanarak başarı notu belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Uygulamalı derslerde, uygulamadan başarılı olamayanlar final sınavına girme hakkını elde edememektedirler. Ayrıca, dersi tekrar aldığı zaman uygulamalara ve derslere devam zorunlululuğu da söz konusu olmaktadır.

Üniversitemiz Avrupa Kredi Transfer Sistemi tarafından akredite edilmiştir. Öğrenciler mezun olabilmek için 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin tüm derslerden geçerli notları almaları, stajlarını başarı ile tamamlamaları ve %70 devam koşulunu sağlamaları gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Esra Dirgar Program Koordinatörü Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu 35100 Bornova-İzmir Tel: (0232)3111868 Cep:05335506132

Bilgisayar laboratuvarı ve konfeksiyon atölye


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019 Yılı Müfredatı (Giyim Üretim Teknolojisi (İKMEP)

Program Çıktıları

1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme becerisi.
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme becerisi
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme becerisi.
7 Makinelerin istenilen ürün özelliklerine göre basit ayarlarını yapabilme becerisi.
8 Üretimin uygun kalitede olması için gerekli kontrolleri yapabilme becerisi.
9 Üretim hatalarını belirleyebilme ve hataları ilgili yerlere iletebilme becerisi.
10 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme becerisi.
11 Üretimin planlanabilmesi, geliştirilebilmesi ve yöneltilebilmesi becerilerini kullanabilme becerisi.
12 Giyim üretim teknolojisinde üretim sürecinin takibini yapabilme, veri toplayabilme ve bunları değerlendirebilme becerisi.
13 Seri çalışabilme becerisi
14 Doğrulama, kıyaslama sonuçları analiz etme ve yorumlama bilgisi, becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
HAZ001 İngilizce HAZIRLIK SINIFI Zorunlu - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112001012019 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
4112001022019 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
4112001032019 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
4112001052019 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ I Zorunlu 3 1 - 4
4112001072019 Türkçe KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 - 4
4112001092019 Türkçe TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
4112001112019 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
4112001132019 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 2 - - 2
4112001152019 Türkçe HAZIR GİYİM ÜRETİMİ Zorunlu 2 - - 2
4112001172019 Türkçe GİYSİ TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 1 - 2
4112001212020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SDG-41-G.Ü.T-1-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 1.YARIYIL Seçmeli - - - 2
Toplam 23 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112000922019 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
4112000942019 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
4112000962019 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
4112001042019 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ II Zorunlu 3 1 - 4
4112001062019 Türkçe KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 - 4
4112001082019 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 2 - - 2
4112001102019 Türkçe BİLGİSAYARLI KALIP HAZIRLAMA I Zorunlu 2 1 - 3
4112001122019 Türkçe ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM Zorunlu - - - 5
4112001142019 Türkçe İŞ ETÜDÜ Zorunlu 1 1 - 2
4112001162019 Türkçe KUMAŞ VE MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 - - 2
SDG-41-G.Ü.T-2-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2.YARIYIL Seçmeli - - - 2
Toplam 18 5 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112002012019 Türkçe KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL Zorunlu 2 1 - 3
4112002032019 Türkçe KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ III Zorunlu 2 2 - 4
4112002052019 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ III Zorunlu 3 1 - 4
4112002072019 Türkçe ÜRETİM PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
4112002092019 Türkçe KONFEKSİYON MAKİNELERİ Zorunlu 2 1 - 3
4112002112019 Türkçe KONFEKSİYON MALZEME MUAYENELERİ Zorunlu 1 1 - 2
4112002252020 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI Zorunlu 2 - - 2
4112002272020 Türkçe TEKNİK İNGİLİZCE Zorunlu 2 - - 2
SDG-41-G.Ü.T-3-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 3.YARIYIL Seçmeli - - - 6
Toplam 17 7 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112002022019 Türkçe KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ IV Zorunlu 2 2 - 4
4112002042019 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ IV Zorunlu 3 1 - 4
4112002062019 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 2
4112002082020 Türkçe MARKA YÖNETİM VE PAZARLAMA Zorunlu 2 - - 2
4112002102019 Türkçe PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 2 - - 2
4112002122019 Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE Zorunlu 2 - - 2
4112002262020 Türkçe BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 - 3
4112002282020 Türkçe TERBİYE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 1 - 3
4112002302020 Türkçe DRAPAJ Zorunlu 1 1 - 2
SDG-41-G.Ü.T-4-YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 4.YARIYIL Seçmeli - - - 6
Toplam 16 6 0 30
SDG-41-G.Ü.T-1-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 1.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112001232019 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
4112001252019 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 1 - 2
4112001272019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 - - 2
4112001292020 Türkçe TEMEL SANAT EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 - 2
SDG-41-G.Ü.T-2-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112001182020 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 - - 2
4112001202019 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
4112001222019 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
4112001242021 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
SDG-41-G.Ü.T-3-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 3.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112002192019 Türkçe BİLGİSAYARLI KALIP HAZIRLAMA II Seçmeli 1 1 - 3
4112002212019 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 3
4112002232019 Türkçe TEKNİK TEKSTİLLER Seçmeli 2 - - 3
4112002292020 Türkçe SİPARİŞ TAKİBİ Seçmeli 2 - - 3
4112002312020 Türkçe GİYSİ TASARIMI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 - 3
SDG-41-G.Ü.T-4-YY - SEÇMELİ DERS GRUBU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 4.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112002182020 Türkçe DERİ KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 - 3
4112002202019 Türkçe BİLGİSAYARLI KALIP HAZIRLAMA III Seçmeli 1 1 - 3
4112002242020 Türkçe KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARLARI Seçmeli 2 - - 3
4112002322020 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
4112002342020 Türkçe GİYSİ TASARIMI VE UYGULAMALARI II Seçmeli 1 1 - 3

2023 Yılı Müfredatı(Giyim Üretim Teknolojisi)

Program Çıktıları

1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme becerisi.
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme becerisi
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme becerisi.
7 Makinelerin istenilen ürün özelliklerine göre basit ayarlarını yapabilme becerisi.
8 Üretimin uygun kalitede olması için gerekli kontrolleri yapabilme becerisi.
9 Üretim hatalarını belirleyebilme ve hataları ilgili yerlere iletebilme becerisi.
10 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme becerisi.
11 Üretimin planlanabilmesi, geliştirilebilmesi ve yöneltilebilmesi becerilerini kullanabilme becerisi.
12 Giyim üretim teknolojisinde üretim sürecinin takibini yapabilme, veri toplayabilme ve bunları değerlendirebilme becerisi.
13 Seri çalışabilme becerisi
14 Doğrulama, kıyaslama sonuçları analiz etme ve yorumlama bilgisi, becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
HAZ001 İngilizce HAZIRLIK SINIFI Zorunlu - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112001012019 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - -
4112001022019 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - -
4112001032019 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - -
4112001052023 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 - -
4112001072023 Türkçe KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 1 - -
4112001092023 Türkçe TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - -
4112001112023 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 1 - -
4112001132023 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 2 - - -
4112001152023 Türkçe GENEL KONFEKSİYON Zorunlu 2 - - -
4112001172023 Türkçe GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ Zorunlu 1 1 - 2
4112001192023 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - -
4112001212023 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - -
SEÇMELİDERS.1YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
Toplam 23 5 0 2
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112000922019 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - -
4112000942019 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - -
4112000962019 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - -
4112001002023 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 - -
4112001042023 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 2 - - -
4112001062023 Türkçe BİLGİSAYARLI KALIP HAZIRLAMA I Zorunlu 2 1 - -
4112001082023 Türkçe ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM Zorunlu - - - -
4112001102023 Türkçe İŞ ETÜDÜ Zorunlu 2 - - -
4112001122023 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - -
4112001242023 Türkçe KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 1 - -
SEÇMELİDERS.2YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 2.YARIYIL Seçmeli 2 - - -
Toplam 20 4 0
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112002012023 Türkçe KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL Zorunlu 2 - - -
4112002032023 Türkçe KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ III Zorunlu 2 1 - -
4112002052023 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ III Zorunlu 2 2 - -
4112002072023 Türkçe KONFEKSİYON MAKİNELERİ Zorunlu 2 1 - -
4112002092023 Türkçe ÜRETİM PLANLAMA Zorunlu 3 - - -
4112002112023 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - -
4112002132023 Türkçe BİLGİSAYARLI KALIP HAZIRLAMA II Zorunlu 1 1 - -
4112002152023 Türkçe KONFEKSİYON MALZEMELERİ VE TESTLERİ Zorunlu 2 1 - -
4112002172023 Türkçe SİPARİŞ TAKİBİ Zorunlu 2 - - -
SEÇMELİDERS.3.Y.Y Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YARIYIL Seçmeli - - - -
Toplam 18 6 0
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112002002023 Türkçe KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ IV Zorunlu 2 1 - -
4112002022023 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ IV Zorunlu 2 2 - -
4112002042023 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - -
4112002062023 Türkçe MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 - - -
4112002082023 Türkçe PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 1 1 - -
4112002102023 Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE Zorunlu 2 - - -
4112002122023 Türkçe BİLGİSAYARLI TASARIM UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 - -
4112002142023 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - -
4112002162023 Türkçe MODERN ÜRETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 - - -
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - -
SEÇMELİDERS.4-Y.Y Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4.YARIYIL Seçmeli - - - -
Toplam 17 5 0
SEÇMELİDERS.1YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 1.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112001292023 Türkçe TEMEL SANAT EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 - 2
SEÇMELİDERS.2YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 2.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇMELİDERS.3.Y.Y - SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
4112002252023 Türkçe GİYSİ TASARIMI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇMELİDERS.4-Y.Y - SEÇMELİ DERS GRUBU 4.YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor