GERİ DÖN

Önlisans Programları


Bergama Meslek Yüksekokulu(İ.Ö.) - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İKMEP) - - ÖnlisansProgram Tanıtımı

2002 yılında Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime başlamıştır.2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Kimya, Makine ve Muhasebe Programları’nın ikinci öğretimleri açılmıştır. Bu programlar 2005 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde eğitim görmüştür. 2005 yılında program fiziksel koşullarını ve altyapı olanaklarını tamamladıktan sonra Bergama’ya taşınmıştır. 2009 yılında programın ismi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları olarak değiştirilmiştir.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara muhasebe ara elemanı olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Önlisans

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve eski adı ÖSS olan sınavı kazanmış olması ya da yeni hali ile YGS sınavından 180 barajını aşmış olması veya LYS sınavını kazanmış olması gerekir. Meslek Liselerinden sınavsız geçiş yolu ile gelecek adayların da YGS sınavında 180 barajı geçmiş olması gerekir.

Öğrencilerimiz birinci sınıfta okutulan Bilgisayar I ve Bilgisayar II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden güz dönemi başında yapılan muafiyet sınavlarında 70 ve daha üzeri puan aldıklarında bu derslerden muaf sayılmaktadırlar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca 1. ve 2. sınıf sonunda 30 iş günü olan 2 stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının amacı; ekonomik faaliyetlerin bilgisayar ortamında veri tabanlı sistemlerle izlendiği ve denetlendiği günümüzde önem kazanan, küresel muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, kamu ve özel sektörün taleplerine cevap verebilecek nitelikte; en az bir yabancı dil bilen, bilgisayar ve web tabanlı program ve uygulamaları kullanabilen, mesleki mevzuatı takip edebilen, kendini devamlı yenileyen, sürekli öğrenme güdü ve disiplini içinde olan, kamu ve özel sektöre muhasebe, vergi, finans ve denetim alanında en yüksek seviyede hizmet verebilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini ortaya koymaktadır.

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Program mezunları basta Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Program mezunları 3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM"lik Kanunu ile iki yıllık eğitimden sonra sınavı kazandıkları takdirde dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda basarili olurlarsa "Serbest Muhasebeci" unvanını ve ruhsatını almakta, ancak iki yıllık Yüksekokul mezunu olmaları nedeniyle mesleğin diğer kademelerine yükselememektedirler. Ancak dört yıllık bir eğitimi bir fakültede tamamlayanlar diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını alabilmektedirler

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde lisans eğitimi veren Fakültelerde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler. Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları: •İşletme •İktisat •Maliye •Kamu Yönetimi •Lojistik Yönetimi •Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği •Uluslararası Finans •Uluslararası İşletmecilik •Uluslararası Ticaret •Uluslararası Ticaret ve Finansman •Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik •Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ayrıca tekrar üniversite sınavlarına girerek kendi alanlarında bir bölüme geçmeleri durumunda daha önceki gördükleri derslerden muafiyet ile devamları mümkündür.

Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre, derslerin tümünden başarılı olmuş (mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması-AGNO en az 2.00 düzeyinde olan) ve stajını tamamlamış öğrenci mezun olmuş kabul edilir ve kendisine ilgili birimin önlisans diploması verilir. Mezuniyete hak kazanmış öğrenciye, diploması hazırlanana kadar “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir.

Tam Zamanlı

Öğretim Görevlisi Emre KAPLANOĞLU Ege Üniversitesi Bergama M.Y.O. – Yusuf Perin Yerleşkesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Bergama-İZMİR Tel: 0-232-6312599 Fax:0-232-6311174 e-mail: emre.kaplanoglu@ege.edu.tr


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2020 Yılı Müfredatı (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-İKMEP)

Program Çıktıları

1 Muhasebe ve Verginin fonksiyonlarını ve temel ilkelerini kavrayabilme yeteneğine sahip olmak
2 Alanlarıyla ilgili mevzuatları kavrayabilme ve gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip olabilmek
3 Muhasebe ve vergi uygulamalarında kullanılan en az bir paket programı kullanabilme becerisine sahip olmak
4 İşletmelerin muhasebe departmanlarında ara eleman olarak çalışabilmeyi sağlayacak temel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Alanı ile ilgili konularda planlı ve sistemli çalışabilme, ferdi veya grup olarak araştırma-geliştirme ve yürütme yeteneğine sahip olmak
6 Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme, saklayabilme yeteneğine sahip olmak
7 Muhasebe ve vergi mevzuatının temel ilkeleri ve standartları çerçevesinde mesleğin gerektirdiği sorumluluk ve etik kurallara sahip olmak
8 Alanıyla ilgili farklı kurumların iş akışını ve prosesini öğrenebilme
9 Alanlarıyla ilgili uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayabilme ve iş yaşamı süresince ortaya çıkabilecek problemler karşısında analitik düşünme ve çözüm üretebilme yeteneğine sahip olma
10 İnisiyatif kullana bilme, alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturabilmek yaratıcılık becerisi kazandıra bilmek, sözlü ve yazılı iletişim becerisi sağlayabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912001012010 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
8912001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
8912001032018 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
8912001052019 Türkçe GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 - 6
8912001072020 Türkçe MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 4
8912001112019 Türkçe TEMEL HUKUK Zorunlu 2 - - 4
8912001132019 Türkçe GENEL İŞLETME Zorunlu 3 - - 4
8912001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
8912001212020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 18 1 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912000922010 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
8912000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
8912000962018 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
8912001062019 Türkçe GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 - 6
8912001082018 Türkçe MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 4
8912001102019 Türkçe TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
8912001122010 Türkçe TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
8912001162017 Türkçe OFİS PROGRAMLARI I Zorunlu 2 1 - 2
8912001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
8912001182010 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
8912001202017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
Toplam 21 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912002012019 Türkçe PAKET PROGRAMLAR -I Zorunlu 4 - - 6
8912002032010 Türkçe VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
8912002052019 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 4 - - 6
8912002072020 Türkçe ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 - 6
8912002132019 Türkçe FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 4 - - 6
8912002152010 Türkçe KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 - - 4
Toplam 18 1 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912002022019 Türkçe PAKET PROGRAMLAR -II Zorunlu 4 - - 6
8912002042019 Türkçe TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 - - 4
8912002062019 Türkçe MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 - - 5
8912002082019 Türkçe DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 - 5
8912002122019 Türkçe MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 4 - - 6
8912002242017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
SEÇMUHVERGİUYG3 Türkçe SEÇMUHVERGİUYG3 Seçmeli 2 - - 3
Toplam 17 1 0 30
SEÇMUHVERGİUYG3 - SEÇMUHVERGİUYG3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912002142010 Türkçe FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 - - 3
8912002192019 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 - - 3
8912002202019 Türkçe YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 3
8912002222014 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
8912002262019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 3

2023 Yılı Müfredatı (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-İKMEP)

Program Çıktıları

1 Muhasebe ve Verginin fonksiyonlarını ve temel ilkelerini kavrayabilme yeteneğine sahip olmak
2 Alanlarıyla ilgili mevzuatları kavrayabilme ve gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip olabilmek
3 Muhasebe ve vergi uygulamalarında kullanılan en az bir paket programı kullanabilme becerisine sahip olmak
4 İşletmelerin muhasebe departmanlarında ara eleman olarak çalışabilmeyi sağlayacak temel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Alanı ile ilgili konularda planlı ve sistemli çalışabilme, ferdi veya grup olarak araştırma-geliştirme ve yürütme yeteneğine sahip olmak
6 Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme, saklayabilme yeteneğine sahip olmak
7 Muhasebe ve vergi mevzuatının temel ilkeleri ve standartları çerçevesinde mesleğin gerektirdiği sorumluluk ve etik kurallara sahip olmak
8 Alanıyla ilgili farklı kurumların iş akışını ve prosesini öğrenebilme
9 Alanlarıyla ilgili uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayabilme ve iş yaşamı süresince ortaya çıkabilecek problemler karşısında analitik düşünme ve çözüm üretebilme yeteneğine sahip olma
10 İnisiyatif kullana bilme, alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturabilmek yaratıcılık becerisi kazandıra bilmek, sözlü ve yazılı iletişim becerisi sağlayabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912001012010 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
8912001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
8912001032018 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
8912001052019 Türkçe GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 - 6
8912001072020 Türkçe MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 4
8912001112019 Türkçe TEMEL HUKUK Zorunlu 2 - - 4
8912001132019 Türkçe GENEL İŞLETME Zorunlu 3 - - 4
8912001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
8912001212020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 18 1 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912000922010 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
8912000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
8912000962018 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
8912001062019 Türkçe GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 - 6
8912001082023 Türkçe MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 3
8912001102023 Türkçe TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
8912001122010 Türkçe TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
8912001162017 Türkçe OFİS PROGRAMLARI I Zorunlu 2 1 - 2
8912001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
8912001182010 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
8912001202017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
Toplam 22 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912002012019 Türkçe PAKET PROGRAMLAR -I Zorunlu 4 - - 6
8912002032010 Türkçe VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
8912002052019 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 4 - - 6
8912002072020 Türkçe ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 - 6
8912002132019 Türkçe FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 4 - - 6
8912002152010 Türkçe KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 - - 4
Toplam 18 1 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912002022019 Türkçe PAKET PROGRAMLAR -II Zorunlu 4 - - 6
8912002042019 Türkçe TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 - - 4
8912002062019 Türkçe MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 - - 5
8912002082019 Türkçe DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 - 5
8912002122019 Türkçe MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 4 - - 6
8912002242017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
SEÇMUHVERGİUYG.I Türkçe SEÇMUHVERGİUYG.I Seçmeli - - - 3
Toplam 15 1 0 30
SEÇMUHVERGİUYG.I - SEÇMUHVERGİUYG.I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
8912002142010 Türkçe FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 - - 3
8912002192019 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 - - 3
8912002202019 Türkçe YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 3
8912002222014 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
8912002262019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 3