GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - İşletme - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Yüksek Lisans Derecesi

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Farklı lisans derecesi almış bireylerin, İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek
2 İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak
3 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7 Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
8 Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
9 Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
10 Alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
11 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak
12 Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek
13 Alanında akademik çalışma yapabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055032015 Türkçe Örgütler ve Yönetim Zorunlu 3 - - 6
9204055042015 Türkçe İşlemler Yönetimi Zorunlu 3 - - 6
9204055092015 Türkçe Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 - - 6
9204055282018 Türkçe Ticaret Hukuku Zorunlu 3 - - 6
9204057092021 Türkçe Stratejik İşletme Finansı Zorunlu 3 - - 6
Toplam 15 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204117572018 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 - - 4
İŞLT.İÖ.TYL-SDG2 Türkçe İŞLETME İÖ.TYL. Seçmeli 3 - - 16
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
Toplam 6 0 0 30
İŞLT.İÖ.TYL-SDG2 - İŞLETME İÖ.TYL.
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204045012022 Türkçe Finansal Muhasebe Seçmeli 3 - - 4
9204045172010 Türkçe E-Pazarlama Seçmeli 3 - - 4
9204046292014 Türkçe Finansal Kurumlar ve Piyasalar Seçmeli 3 - - 4
9204046322015 Türkçe Küresel Pazarlama Seçmeli 3 - - 4
9204047432012 Türkçe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204055052018 Türkçe Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Seçmeli 3 - - 4
9204055132015 Türkçe Üretim Planlaması ve Envanter Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204055152007 Türkçe İş Hukuku Seçmeli 3 - - 4
9204055232016 Türkçe Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme Seçmeli 3 - - 4
9204055302010 Türkçe Tüketici Davranışları Seçmeli 3 - - 4
9204055312009 Türkçe Proje Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204055382015 Türkçe Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204055452015 Türkçe Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204055692016 Türkçe Kurumsal Koçluk ve Mentorluk Seçmeli 3 - - 4
9204055742015 Türkçe Yönetim Bilgi Sistemleri ve E-İş Süreçleri Seçmeli 3 - - 4
9204055902015 Türkçe Kurumsal İmaj ve İletişim Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204055922015 Türkçe Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma Seçmeli 3 - - 4
9204055942015 Türkçe Yaratıcı Endüstrilerde Yönetim Seçmeli 3 - - 4
9204057052015 Türkçe Maliyet Yönetim Sistemi Seçmeli 3 - - 4
9204057072015 Türkçe Stratejik Yönetim Seçmeli 3 - - 4
9204057112021 Türkçe Mali Tabloları Okumak ve Anlamak Seçmeli 3 - - 4
9204057132004 Türkçe Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204057292010 Türkçe Yönetimde Karar Modelleri Seçmeli 3 - - 4
9204057372010 Türkçe Yönetim Psikolojisi Seçmeli 3 - - 4
9204057432014 Türkçe Sosyal Medya Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204057472015 Türkçe Halkla İlişkiler ve Marka Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204057492015 Türkçe Perakendecilik Seçmeli 3 - - 4
9204057512019 Türkçe Portföy Yönetimi ve Borsa Uygulamaları Seçmeli 3 - - 4
9204057522021 Türkçe İşletmelerde Bütçeleme Sistemi Seçmeli 3 - - 4
9204057542021 Türkçe Sanal Para Yönetimi ve Finansmanı Seçmeli 3 - - 4
9204057552021 Türkçe Dijital Finans Uygulamaları Seçmeli 3 - - 4
9204057562021 Türkçe Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Seçmeli 3 - - 4
9204057572021 Türkçe Bilgi ve Belge Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204057582021 Türkçe Veri Bilimi ve Veri Madenciliği Seçmeli 3 - - 4
9204105202022 Türkçe Uluslararası Yönetim Seçmeli 3 - - 4
9204117032020 Türkçe Stratejik Marka Yönetimi Seçmeli 3 - - 4