GERİ DÖN

Önlisans Programları


Bergama Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı (İKMEP) - - ÖnlisansProgram Tanıtımı

Bölümün Amacı: Bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması, donanım bakım-onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulum ve yönetimi ile ilgili bilimdir. Program, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren bilgisayar sektörüne Bilgisayar Programcılığı Teknikeri ünvanı ile ara eleman yetiştirmektedir. Bölümün Hedefi: Bilgisayar dallarındaki bilgilerle donatılmış, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarından ele alıp çözümler üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, bağımsız düşünme yeteneğine ve analiz yapabilme gücüne sahip, bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen mezunlar veren bir bölüm olmak amacındadır.

Bu bölüm, yüksek öğretimde Bilgisayar Programcılığı alanında 120 AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Sınavsız Geçiş: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programlarının Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni Teknisyenliği, Bilgi İşlem ve Bilgisayar çıkışlı öğrencileri ÖSYM Üniversite Giriş Sınavı: Düz lise çıkışlı öğrenciler. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Üniversite Tanıtım Katalogu’nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir

YOK.

YOK

Bilişim sektöründe çalışabilecek, çalıştığı şirketlerde bilgi ve becerilerini rahatlıkla kullanabilecek "Bilgisayar Programcısı" yetiştirmektedir.

1- Bilgisayar Yazılım firmaları 2- Büyük ve orta ölçekli , bilgisayar birimlerini içlerinde bulunduran işletmeler 3- Belediye,hastahane vb devlet kurumları 4- Ltd. şeklinde bireysel gayretleriyle şirket kurabilme

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkânı mevcuttur. Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği vb.) dikey geçiş yapabilirler.

Sınav değerlendirme kuralları, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Öğretim Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

Dereceyi alabilmek için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını izleyen özel bir dönem sonu sınavı veya yeterlilik sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini izleyen iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Önlisans programı, 2 yıl (4 yarıyıl), her yarıyıl en az 14 hafta olmak üzere toplam 56 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Eğitim-Öğretim yılı sonunda 4’er haftalık Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) öngörülür

Tam Zamanlı

Öğretim Görevlisi Nihat TUNALI

Bergama Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Labaratuarları, Otomasyona yönelik yazılımlar için Otomasyon Labaratuarları


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2020 Yılı Müfredatı (Bilgisayar Programcılığı (İKMEP)

Program Çıktıları

1 Bilgisayar programlama problemlerini, soyut kavramları kullanarak çözme
2 Bilgisayar programcılığı sektöründe, problemlerin tanınması, modellenmesi için gerekli araştırmanın yapılması ve çözülmesi becerisi sunar
3 Tanımlanan bir hedef doğrultusunda , kodlamanın yapılması ve tasarlanması becerisi sunar
4 Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarının tesbit edilmesi ve çözülmesi becerisini sunar
5 Yazılımda gerekli veritabanı kurulum, bakım, kontrollerini yapabilme
6 Internet programcılığında grafiksel ve animasyon tasarımlar gerçekleştirilmesi becerisi sunar
7 Yazılımların kurulması, test edilmesi ve kabul işlemlerini yapabilme
8 Sektörde geçerliliğini koruyan yazılımların, işletim sistemlerinin kullanma becerisini sunar
9 Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle güvenlik, çevre konularında etkili çözümler üretebilme
10 Internet programcılığında, sektörün ihtiyaçlarına uygun tasarımları geliştirebilme
11 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları hakkında bilgi sahibi olma ve özümseme
12 Ofis ortamında gerekli yazılımları kullanabilme
13 Türk dilini iyi kullanarak, etkili iletişim kurabilme ve sektöründeki kişilerle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029001012010 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9029001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9029001032018 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
9029001052018 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 3 1 - 5
9029001072018 Türkçe PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 3 1 - 6
9029001092010 Türkçe YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 - 4
9029001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9029001212017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
9029001232020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SEÇ-I-BİLG.PROG.2020 Türkçe SEÇ-I-BİLG.PROG.(İKMEP)2020 Seçmeli - - - -
Toplam 15 3 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029000922010 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9029000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9029000962018 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
9029001062010 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 1 - 4
9029001082018 Türkçe VERİ TABANI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 - 5
9029001102018 Türkçe GÖRSEL PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 - 5
9029001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9029001182020 Türkçe PYTHON PROGRAMLAMA-I Zorunlu 2 1 - 4
SEÇ-II-BİLG.PROG. Türkçe SEÇ-II-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - -
Toplam 16 4 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029002012010 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL -I Zorunlu 1 1 - 2
9029002032010 Türkçe GÖRSEL PROGRAMLAMA -II Zorunlu 3 1 - 4
9029002052010 Türkçe İNTERNET PROGRAMCILIĞI -I Zorunlu 3 1 - 4
9029002072010 Türkçe VERİ TABANI -I Zorunlu 3 1 - 4
9029002092010 Türkçe AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 1 1 - 2
9029002112020 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -I Zorunlu 3 1 - 4
9029002132020 Türkçe YAZILIM MİMARİLERİ Zorunlu 1 1 - 2
9029002252020 Türkçe PYTHON PROGRAMLAMA-II Zorunlu 2 1 - 4
9029002272020 Türkçe YAPAY ZEKA-I Zorunlu 1 1 - 2
SEÇ-III-BİLG.PROG. Türkçe SEÇ-III-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - -
Toplam 18 9 0 28
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029002022010 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL -II Zorunlu 1 1 - 2
9029002042017 Türkçe GÖRSEL PROGRAMLAMA -III Zorunlu 3 1 - 4
9029002062020 Türkçe İNTERNET PROGRAMCILIĞI -II Zorunlu 3 1 - 4
9029002082020 Türkçe VERİ TABANI -II Zorunlu 3 1 - 4
9029002102017 Türkçe SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 2 2 - 4
9029002122020 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -II Zorunlu 3 1 - 4
9029002202017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
9029002242020 Türkçe YAPAY ZEKA-II Zorunlu 2 1 - 5
SEÇ-IV-BİLG.PROG. Türkçe SEÇ-IV-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - -
Toplam 18 8 0 28
SEÇ-I-BİLG.PROG.2020 - SEÇ-I-BİLG.PROG.(İKMEP)2020
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029001132020 Türkçe OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 3 1 - 2
9029001192020 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 3 1 - 2
SEÇ-II-BİLG.PROG. - SEÇ-II-BİLG.PROG.(İKMEP)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029001142010 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 1 1 - 2
9029001162010 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ-III-BİLG.PROG. - SEÇ-III-BİLG.PROG.(İKMEP)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029002172010 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
9029002212014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9029002232014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9029002292020 Türkçe NESNELERİN İNTERNETİ Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ-IV-BİLG.PROG. - SEÇ-IV-BİLG.PROG.(İKMEP)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029002142010 Türkçe AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2 - - 2
9029002162010 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
9029002222019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE(YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
9029002262020 Türkçe BÜYÜK VERİ Seçmeli 1 1 - 2

2023 Yılı Müfredatı (Bilgisayar Programcılığı (İKMEP)

Program Çıktıları

1 Bilgisayar programlama problemlerini, soyut kavramları kullanarak çözme
2 Bilgisayar programcılığı sektöründe, problemlerin tanınması, modellenmesi için gerekli araştırmanın yapılması ve çözülmesi becerisi sunar
3 Tanımlanan bir hedef doğrultusunda , kodlamanın yapılması ve tasarlanması becerisi sunar
4 Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarının tesbit edilmesi ve çözülmesi becerisini sunar
5 Yazılımda gerekli veritabanı kurulum, bakım, kontrollerini yapabilme
6 Internet programcılığında grafiksel ve animasyon tasarımlar gerçekleştirilmesi becerisi sunar
7 Yazılımların kurulması, test edilmesi ve kabul işlemlerini yapabilme
8 Sektörde geçerliliğini koruyan yazılımların, işletim sistemlerinin kullanma becerisini sunar
9 Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle güvenlik, çevre konularında etkili çözümler üretebilme
10 Internet programcılığında, sektörün ihtiyaçlarına uygun tasarımları geliştirebilme
11 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları hakkında bilgi sahibi olma ve özümseme
12 Ofis ortamında gerekli yazılımları kullanabilme
13 Türk dilini iyi kullanarak, etkili iletişim kurabilme ve sektöründeki kişilerle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029001012010 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9029001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9029001032018 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
9029001052018 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 3 1 - 5
9029001072018 Türkçe PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 3 1 - 6
9029001092010 Türkçe YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 - 4
9029001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9029001212017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
9029001232020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SEÇ-I-BİLG.PROG.2020 Türkçe SEÇ-I-BİLG.PROG.(İKMEP)2020 Seçmeli - - - -
Toplam 15 3 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029000922010 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9029000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9029000962018 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
9029001062010 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 1 - 4
9029001082023 Türkçe VERİ TABANI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 - 4
9029001102023 Türkçe GÖRSEL PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 - 4
9029001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9029001182020 Türkçe PYTHON PROGRAMLAMA-I Zorunlu 2 1 - 4
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
SEÇ-II-BİLG.PROG. Türkçe SEÇ-II-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - -
Toplam 17 4 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029002012010 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL -I Zorunlu 1 1 - 2
9029002032010 Türkçe GÖRSEL PROGRAMLAMA -II Zorunlu 3 1 - 4
9029002052010 Türkçe İNTERNET PROGRAMCILIĞI -I Zorunlu 3 1 - 4
9029002072010 Türkçe VERİ TABANI -I Zorunlu 3 1 - 4
9029002092010 Türkçe AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 1 1 - 2
9029002112020 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -I Zorunlu 3 1 - 4
9029002132020 Türkçe YAZILIM MİMARİLERİ Zorunlu 1 1 - 2
9029002252020 Türkçe PYTHON PROGRAMLAMA-II Zorunlu 2 1 - 4
9029002272020 Türkçe YAPAY ZEKA-I Zorunlu 1 1 - 2
SEÇ-III-BİLG.PROG. Türkçe SEÇ-III-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - -
Toplam 18 9 0 28
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029002022010 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL -II Zorunlu 1 1 - 2
9029002042017 Türkçe GÖRSEL PROGRAMLAMA -III Zorunlu 3 1 - 4
9029002062020 Türkçe İNTERNET PROGRAMCILIĞI -II Zorunlu 3 1 - 4
9029002082020 Türkçe VERİ TABANI -II Zorunlu 3 1 - 4
9029002102017 Türkçe SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 2 2 - 4
9029002122020 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -II Zorunlu 3 1 - 4
9029002202017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
9029002242020 Türkçe YAPAY ZEKA-II Zorunlu 2 1 - 5
SEÇ-IV-BİLG.PROG. Türkçe SEÇ-IV-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - -
Toplam 18 8 0 28
SEÇ-I-BİLG.PROG.2020 - SEÇ-I-BİLG.PROG.(İKMEP)2020
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029001132020 Türkçe OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 3 1 - 2
9029001192020 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 3 1 - 2
SEÇ-II-BİLG.PROG. - SEÇ-II-BİLG.PROG.(İKMEP)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029001142010 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 1 1 - 2
9029001162010 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ-III-BİLG.PROG. - SEÇ-III-BİLG.PROG.(İKMEP)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029002172010 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
9029002212014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9029002232014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9029002292020 Türkçe NESNELERİN İNTERNETİ Seçmeli 1 1 - 2
SEÇ-IV-BİLG.PROG. - SEÇ-IV-BİLG.PROG.(İKMEP)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9029002142010 Türkçe AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2 - - 2
9029002162010 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
9029002222019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE(YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
9029002262020 Türkçe BÜYÜK VERİ Seçmeli 1 1 - 2