GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo Televizyon ve Sinema - Radyo-Televizyon ve Sinema - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

E-Öğrenme


Program Çıktıları

1 Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak.
2 Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek.
3 Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
4 Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
5 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak.
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak.
7 Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak.
8 Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak.
9 Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
10 Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek.
11 Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak.
12 Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak.
13 İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak.
14 Duygu ve düşüncelerini, yazılı, sözlü ve görsel metin oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
15 Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
16 Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203057352020 Türkçe Televizyonda Metin Yazma Teknikleri Zorunlu 3 - - 6
R-T-S-İ.Ö.SDG1 Türkçe Radyo-Televizyon ve Sinema ikinci Öğretim Tezsiz SDG1 Seçmeli - - - 8
Toplam 3 0 0 14
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203057362020 Türkçe Televizyon Programı Tasarımı Zorunlu 3 - - 5
R-T-S-İ.Ö.SDG2 Türkçe Radyo-Televizyon ve Sinema ikinci Öğretim Tezsiz SDG2 Seçmeli - - - 3
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
Toplam 3 0 0 18
R-T-S-İ.Ö.SDG1 - Radyo-Televizyon ve Sinema ikinci Öğretim Tezsiz SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203057372020 Türkçe Görme Engelliler İçin Kurgusal Televizyon Programlarında Betimleme Teknikleri Seçmeli 3 - - 6
9203057392020 Türkçe Tv Dizilerinde Anlatım Biçimleri Seçmeli 3 - - 6
9203057432020 Türkçe Tv Haber Sunuculuğu ve Röportaj Teknikler Seçmeli 3 - - 6
R-T-S-İ.Ö.SDG2 - Radyo-Televizyon ve Sinema ikinci Öğretim Tezsiz SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203057102018 Türkçe Tv Belgesellerinde Yapım ve Yönetim Seçmeli 3 - - 5
9203057122018 Türkçe Televizyon Yayın Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
9203057142018 Türkçe Tv’de Program Türleri ve Toplumsal Cinsiyet Stereotipleri Seçmeli 3 - - 5
9203057382020 Türkçe Spikerlik Eğitimi Seçmeli 3 - - 5
9203057402020 Türkçe Tv Okuryazarlığı Seçmeli 3 - - 5