GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - Sosyoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programının misyonu, sosyolojinin kavramları, kuramları ve uygulamaları konusunda yeterli bilgilerle donatılmış, yaşamın her alanında sosyal meseleler üzerine sosyolojik analiz yapabilme becerisine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, sürekli öğrenmenin bilincinde olan ve akademik bilgi üretebilecek formasyona sahip sosyolog yetiştirmektir. Ayrıca, başta tez çalışmaları olmak üzere yetiştirilen insan kaynağının gerçekleştireceği çalışma ve projelerle ülkemizin ve dünyanın sosyal meselelerine yönelik bilimsel çalışmaların üretilerek, sosyoloji alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Sosyoloji doktora programının hedefi, öğrencileri uluslararası standartlarda bağımsız araştırma yapabilecek teorik bilgiye ve metodolojik deneyime sahip olacak şekilde yetiştirmektir. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ''Sosyoloji Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programının'' vizyonu, sosyoloji alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları ve bilimsel gelişmeleri, eğitim süreci ve tez çalışmalarına yansıtabilmeyi, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler üretmek için gerekli bilgileri öğrencilere aktarmayı, ülkemizin ve dünyanın sosyal sorunlarını ele alacak sosyal çalışmalara yol göstermeyi kapsamaktadır. Bölümümüzün kurulduğu yıllardan bu yana lisans ve lisansüstü programlarından yetiştirdiği ve mezun ettiği çok sayıda öğrenci bugün Türkiye’nin pek çok üniversitesinde sosyoloji bölümlerinde ya da sosyoloji ile ilgili diğer bölümlerde uzman, araştırma görevlisi, doktor öğretim görevlisi, doçent ve profesör seviyelerinde akademik kadrolarda yer almaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Sosyoloji alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

ISCED-F Code: 314

Doktora

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Doktora programına başvurabilmek için öğrencilerin yüksek lisans dercesini almış olması beklenmektedir.

Doktora adaylarının ALES ve YDS ile yönetim tarafından belirlenen eşdeğer sınavlardan temel puana sahip olmaları gerekmektedir. Tüm adayların Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Anabilim Dalı tarafından yapılan doktora giriş sınavını geçmeleri gerekmektedir.

Sosyoloji Bölümümü kurulduğu yıllardan bu yana lisans ve lisansüstü programlarından yetiştirdiği ve mezun ettiği çok sayıda öğrenci bugün Türkiye’nin pek çok üniversitesinde sosyoloji bölümlerinde ya da sosyoloji ile ilgili diğer bölümlerde uzman, araştırma görevlisi, doktor öğretim görevlisi, doçent ve profesör seviyelerinde akademik kadrolarda yer almaktadır. Sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve projelerde yer alabilecek, bilimsel bilgi üretebilecek nitelikte lisansüstü düzeyde nitelikli öğrenci yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler üniversitelerde araştırma görevlisi olarak kadrolarda yer alabilmekte ve gerekli koşulları sağladıklarında öğretim üyesi (doktor öğretim görevlisi, doçent ve profesör ) olarak görev yapabilmektedirler. Mezun olan öğrenciler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Belediyeler gibi kamu kurumlarında sosyolog olarak çalışabilmektedir. Ayrıca özel sektörün bir çok alanında farklı departmanlarda istihdam edilebilmektedir.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "ders öğretim planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Öğrencilerin almaları gereken ders kredilerini alarak bu derslerden başarılı olmaları, doktora tezini hazırlayarak jüri karşısında savunmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Dilek Yeşiltuna Ege University, Faculty of Letters, Department of Sociology, 35100, Izmir, Turkey

E.Ü. Sosyoloji Bölümü, 1 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi dr. ile eğitim vermektedir. Bölümde ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine karşın, öğrenciler öğretim üyelerinin araştırma projelerinde yer alarak alanda deneyim kazanma olanağı bulabilmektedirler. LLP/Erasmus Değişim Programı ile eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa'da bir üniversite tamamlayabilmektedirler


Program Çıktıları

1 Sosyolog olarak bilimsel etik ilkeleri benimseme ve gözetme
2 Sosyal dünyayı klasik, modern ve postmodern sosyoloji teorileri temelinde açıklayabilme.
3 Sosyoloji teorileri, modelleri ve kavramlarını kullanarak, ileri seviyede sosyolojik analiz yapabilme
4 Alanında kuramsal ve metodolojik bilgileri uygulamalı çalışmalarda kullanabilme
5 Alanında ulusal ve uluslararası sosyolojik bir proje geliştirip ve gerçekleştirmek için gerekli donanıma sahip olma
6 Disiplinler arası akademik çalışmalar yapma becerisine sahip olabilme ve sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini kavrayarak, sosyoloji bilimine katkıda bulunabilme
7 Sosyoloji bilgisini kullanarak farklı sektörlerdeki olası sorunları saptama, çözme ve analiz etme yetkinliği kazanabilme
8 Güncel sosyolojik gelişmeleri kavrayabilme ve kendi çalışmalarında yorumlayabilme
9 Toplumun ve toplumsal değişmenin dinamiklerini saptayabilme ve analiz edebilme
10 Yerel ve küresel sosyal problemlere ilişkin bilimsel bilgi üretebilme
11 Toplumsal kurumları ve dinamikleri geçmiş, bugün ve gelecek ilişkisi temelinde analiz edebilme, yeni yapıları ve dinamikleri tanımlayabilme
12 Mikro, mezzo ve makro düzeylerde sosyolojik ilişkiler kurabilme, saptayabilme ve analiz edebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201316152022 Türkçe Sosyoloji'de İleri Araştırma Teknikleri ( E ) Zorunlu 3 - - 6
SOS.YL.DOK.SDG1 Türkçe Sosyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli 3 - - 16
Toplam 6 0 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE090462022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
SOS.YL.DOK.SDG2 Türkçe Sosyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli 3 - - 12
Toplam 3 0 0 18
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
SOS.YL.DOK.SDG1 - Sosyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201306372021 Türkçe Yaşlanmaya Sosyolojik Yaklaşım Seçmeli 3 - - 8
9201316012022 Türkçe Yeni Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 - - 8
9201316032022 Türkçe Sosyolojide Yöntem Seçmeli 3 - - 8
9201316052021 Türkçe Türkiye'de Sosyoloji Seçmeli 3 - - 8
9201316112018 Türkçe Tüketim Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 8
SOS.YL.DOK.SDG2 - Sosyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201306342021 Türkçe Gündelik Yaşam ve Kent Seçmeli 3 - - 6
9201306362021 Türkçe Beden, Kültür veToplum Seçmeli 3 - - 6
9201306622021 Türkçe Çağdaş Toplumlarda Kentleşme ve Göç Seçmeli 3 - - 6
9201306802021 Türkçe Org. Davranışlarda Güncel Çalışmalar Seçmeli 3 - - 6
9201316122018 Türkçe Sosyal Değişme ve Ekolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6