GERİ DÖN

Önlisans Programları


Ege Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi (İKMEP) - - ÖnlisansProgram Tanıtımı

Bölüm 1992 yılında kurulmuş ve 1994 yılında ikinci öğretime başlamıştır. Bölüm adı 2008de "Endüstriyel Elektronik"ten "Elektronik Teknolojisi"ne değiştirilmiştir.

Mezunlar Elektronik Teknikeri Diploması almaktadır.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

ISCED 5: Kısa dönem yüksek öğrenim

Önlisans Diploması (Tekniker)

ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonucuna göre kayıt yaptırılmaktadır.

Meslek Lisesinde verilen MEB tarafından yürütülen müfredat tanınmaktadır.

Yok

Elektronik teknolojilerinden yararlanan sektörlerin ilgili bütün alanlarında hizmet vermek üzere, Mesleki Yeterlili Kurumu 5. Seviye mesleki ve akademik yeterlilikleri kazanmış teknikerler yetiştiren ön lisans programı sunulmaktadır. Her yıl örgün ve 2. öğretim olmak üzere toplam 80 öğrenci kabul etmektedir.

Mezunlar genellike İzmir ve çevre illerdeki fabrika veya küçük-orta ölçekli işletmelerde tekniker-teknisyen kadrolarında, teknik hizmetlerde, satış-pazarlama-müşteri ilişkileri bölümlerinde, ar-ge destek personeli olarak çalışmaktadırlar.

DGS yoluyla ilgili alanlarda lisans eğitimine devam edilebilmektedir.

Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde, her ders için ayrı ayrı yazılı, uygulamalı, sözlü değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır.

Ön lisans programı dört yarıyıl ve 8 hafta staj olarak tanımlıdır ancak toplam süre kısıtlaması yoktur. 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrencilere, E. Ü. EMYO Ön Lisans Diploması verilir.

Tam Zamanlı

Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Engin, mustafa.engin@ege.edu.tr, tel: +902323112548, fax: +902323887599, Addres: Ege Üniversitesi Kampusü, Ege Meslek Yüksekokulu, Bornova, İzmir, 35100

Devre Analizi, Analog Elektronik, Güç Elektroniği, Sayısal/Mikroişlemci ve PLC Laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca Ege Ü. Bornova Kampusunun spor, kültür ve sosyal altyapısı da öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2020 Yılı Müfredatı (Elektronik Teknolojisi İKMEP)

Program Çıktıları

1 Elektronik teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilme.
2 İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve uygulamalarını gerçekleştirebilme.
3 Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve bunların tek tek veya birlikte kullanılmasıyla elde edilebilen devre davranışlarını tanıyabilme.
4 Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme.
5 Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilme.
6 Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilme.
7 Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilme.
8 Kelime işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve İnternet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilme.
9 Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilme.
10 Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme.
11 Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilme, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilme, ihtiyaç analizi yapabilme.
12 Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme.
13 Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987001012010 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
1987001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
1987001032010 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
1987001072010 Türkçe SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 - 5
1987001112010 Türkçe DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 5
1987001212013 Türkçe GENEL MATEMATİK Zorunlu 2 2 - 4
1987001232013 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 1 1 - 2
1987001252013 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 - 3
1987001272020 Türkçe FİZİK Zorunlu 2 1 - 3
1987001292020 Türkçe ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu - - - -
1987001312020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 20 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987000922010 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
1987000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
1987000962010 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
1987001042010 Türkçe ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 5
1987001082010 Türkçe ELEKTRONİK-I Zorunlu 3 1 - 5
1987001102010 Türkçe SAYISAL TASARIM Zorunlu 3 1 - 5
1987001182012 Türkçe MESLEK MATEMATİĞİ Zorunlu 2 1 - 4
1987001202013 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 3 1 - 4
1987001292020 Türkçe ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu - - - 1
Toplam 20 5 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11918701T11201 Türkçe ELEKTRONİK-II Zorunlu 3 1 - 5
11918701T11205 Türkçe GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 1 - 5
11918701T11207 Türkçe MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 5
1987002292013 Türkçe ELEKTRİK MAKİNALARI Zorunlu 1 1 - 2
1987002312013 Türkçe KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR Zorunlu 1 1 - 2
1987002332013 Türkçe ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 2 1 - 3
1987002512020 Türkçe SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Zorunlu 2 1 - 4
SEÇMELİDERS1 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli 1 1 - -
SEÇMELİDERS2 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli 1 1 - -
Toplam 17 9 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002322013 Türkçe PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 5
1987002342013 Türkçe ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ Zorunlu 3 1 - 5
1987002362013 Türkçe İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 5
1987002402013 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 - 2
1987002642020 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 - 4
1987002662020 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 1 - 3
SEÇMELİDERS3 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli 2 1 - -
SEÇMELİDERS4 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli 2 1 - -
Toplam 16 8 0 24
SEÇMELİDERS1 - SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002352013 Türkçe ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 - 2
1987002372013 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 1 1 - 2
1987002392013 Türkçe YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 1 1 - 2
1987002452014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE 1 Seçmeli 1 1 - 2
SEÇMELİDERS2 - SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002432013 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 1 1 - 2
1987002472014 Türkçe SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 1 1 - 2
1987002492014 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 1 - 2
SEÇMELİDERS3 - SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002442013 Türkçe YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002562014 Türkçe HİDROLİK VE PÖNÖMATİK Seçmeli 2 1 - 3
1987002582014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE 2 Seçmeli 2 1 - 3
SEÇMELİDERS4 - SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002502013 Türkçe ROBOT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002522013 Türkçe SCADA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002542013 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 - 3

2021 Yılı Müfredatı (Elektronik Teknolojisi İKMEP)

Program Çıktıları

1 Elektronik teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilme.
2 İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve uygulamalarını gerçekleştirebilme.
3 Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve bunların tek tek veya birlikte kullanılmasıyla elde edilebilen devre davranışlarını tanıyabilme.
4 Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme.
5 Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilme.
6 Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilme.
7 Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilme.
8 Kelime işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve İnternet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilme.
9 Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilme.
10 Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme.
11 Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilme, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilme, ihtiyaç analizi yapabilme.
12 Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme.
13 Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987001012010 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
1987001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
1987001032010 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
1987001072010 Türkçe SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 - 5
1987001112010 Türkçe DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 5
1987001212013 Türkçe GENEL MATEMATİK Zorunlu 2 2 - 4
1987001232013 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 1 1 - 2
1987001252013 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 - 3
1987001272020 Türkçe FİZİK Zorunlu 2 1 - 3
1987001312020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 20 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987000922010 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
1987000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
1987000962010 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
1987001042010 Türkçe ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 5
1987001082010 Türkçe ELEKTRONİK-I Zorunlu 3 1 - 5
1987001102010 Türkçe SAYISAL TASARIM Zorunlu 3 1 - 5
1987001182012 Türkçe MESLEK MATEMATİĞİ Zorunlu 2 1 - 4
1987001202021 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 3 1 - 5
Toplam 20 5 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11918701T11201 Türkçe ELEKTRONİK-II Zorunlu 3 1 - 5
11918701T11205 Türkçe GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 1 - 5
11918701T11207 Türkçe MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 5
1987002082021 Türkçe ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu - - - 2
1987002292013 Türkçe ELEKTRİK MAKİNALARI Zorunlu 1 1 - 2
1987002312013 Türkçe KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR Zorunlu 1 1 - 2
1987002332013 Türkçe ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 2 1 - 3
1987002512020 Türkçe SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Zorunlu 2 1 - 4
SEÇMELİDERS1 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli 1 1 - -
Toplam 16 8 0 28
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002082021 Türkçe ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu - - - 3
1987002322013 Türkçe PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 5
1987002342013 Türkçe ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ Zorunlu 3 1 - 5
1987002362013 Türkçe İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 5
1987002402013 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 - 2
1987002642020 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 - 4
1987002662020 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 1 - 3
SEÇMELİDERS2. Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 2. Seçmeli - - - -
Toplam 12 6 0 27
SEÇMELİDERS1 - SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002352013 Türkçe ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 - 2
1987002392013 Türkçe YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 1 1 - 2
1987002432013 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 1 1 - 2
1987002472014 Türkçe SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 1 1 - 2
1987002492014 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 1 - 2
SEÇMELİDERS2. - SEÇMELİ DERS GRUBU 2.
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002442013 Türkçe YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002502013 Türkçe ROBOT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002522013 Türkçe SCADA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002542013 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002562014 Türkçe HİDROLİK VE PÖNÖMATİK Seçmeli 2 1 - 3
1987002582014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE 2 Seçmeli 2 1 - 3
1987002622014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 1 - 3

2023 Yılı Müfredatı (Elektronik Teknolojisi İKMEP)

Program Çıktıları

1 Elektronik teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilme.
2 İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve uygulamalarını gerçekleştirebilme.
3 Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve bunların tek tek veya birlikte kullanılmasıyla elde edilebilen devre davranışlarını tanıyabilme.
4 Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme.
5 Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilme.
6 Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilme.
7 Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilme.
8 Kelime işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve İnternet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilme.
9 Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilme.
10 Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme.
11 Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilme, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilme, ihtiyaç analizi yapabilme.
12 Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme.
13 Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987001012010 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
1987001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
1987001032010 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
1987001072010 Türkçe SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 - 5
1987001112010 Türkçe DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 5
1987001212013 Türkçe GENEL MATEMATİK Zorunlu 2 2 - 4
1987001232013 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 1 1 - 2
1987001252013 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 - 3
1987001272020 Türkçe FİZİK Zorunlu 2 1 - 3
1987001312020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 20 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987000922010 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
1987000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
1987000962010 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
1987001042010 Türkçe ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 5
1987001082010 Türkçe ELEKTRONİK-I Zorunlu 3 1 - 5
1987001102010 Türkçe SAYISAL TASARIM Zorunlu 3 1 - 5
1987001182012 Türkçe MESLEK MATEMATİĞİ Zorunlu 2 1 - 4
1987001202021 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 3 1 - 5
Toplam 20 5 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11918701T11201 Türkçe ELEKTRONİK-II Zorunlu 3 1 - 5
11918701T11205 Türkçe GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 1 - 5
11918701T11207 Türkçe MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 5
1987002292013 Türkçe ELEKTRİK MAKİNALARI Zorunlu 1 1 - 2
1987002512020 Türkçe SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Zorunlu 2 1 - 4
1987002532023 Türkçe ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM Zorunlu - - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
EL.TEK.SEÇMELİDERS1 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - -
Toplam 13 5 0 25
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002362013 Türkçe İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 5
1987002532023 Türkçe ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM Zorunlu - - - 3
1987002642020 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 - 4
1987002662020 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 1 - 3
EL.TEK.SEÇMELİDERS2 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - -
Toplam 5 3 0 15
EL.TEK.SEÇMELİDERS1 - SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002312023 Türkçe KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR Seçmeli 1 1 - 2
1987002352013 Türkçe ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 - 2
1987002372013 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 1 1 - 2
1987002392013 Türkçe YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 1 1 - 2
1987002432013 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 1 1 - 2
1987002452014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE 1 Seçmeli 1 1 - 2
1987002472014 Türkçe SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 1 1 - 2
1987002492014 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 1 - 2
1987002492019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
1987002552023 Türkçe PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Seçmeli 2 1 - 3
1987002572023 Türkçe ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 2 1 - 3
EL.TEK.SEÇMELİDERS2 - SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1987002342013 Türkçe ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ Seçmeli 3 1 - 5
1987002402013 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 - 2
1987002442013 Türkçe YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002542013 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002582014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE 2 Seçmeli 2 1 - 3
1987002622014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 1 - 3
1987002702023 Türkçe ROBOT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 1 - 5
1987002722023 Türkçe HİDROLİK VE PÖNÖMATİK Seçmeli 3 1 - 5
1987002742023 Türkçe SCADA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 1 - 5
1987002762023 Türkçe İŞYERİ EĞİTİMİ Seçmeli 6 3 - 15