GERİ DÖN

Lisans Programları


Sağlık Bilimleri Fakültesi - Odyoloji - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 2021 yılında kurulmuştur.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Odyoloji Alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanarak "Odyolog" ünvanı almaktadır.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0914

Lisans Derecesi

Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda aldıkları sayısal puanlarla Bölüme yerleştirilmeye hak kazanırlar.

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil I-II ve Bilgisayar dersi için akademik dönem başlarında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Önceki öğrenimlerin tanınması için "EGE ÜNİVERSİTESİ ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI YÖNERGESİ" 2021 yılında çıkartılmıştır.

Program ile ilgili Eğitim Öğretim Planından toplam 240 AKTS’ye denk gelen 8 yarıyıllık programda bulunan dersleri başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 akademik ortalamaya sahip olmak, öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmak gerekmektedir.

Odyoloji bölümünün amacı; Odyolojinin temel alanlarında güncel ve evrensel bilgiye sahip; eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliğinde olan; kendisine, hizmet verdiği gruba, çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etik ilkelerinden ödün vermeden klinik ve alan uygulamalarına dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı, iletişim becerileri ve bağımsız çalışabilme becerisine sahip odyologların yetişmesini sağlamaktır.

Odyoloji bölümü mezunları, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler, işitme cihazı merkezleri, işitme cihazı ve koklear implant firmaları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları ile akademik eğitimlerine devam ederek, üniversitelerde öğretim elemanı olarak akademik kariyer yapabilirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda (Y. Lisans, Doktora) öğrenim görebilirler.

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” dikkate alınarak ‘Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Odyoloji Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü: Doç.Dr.Pelin PİŞTAV AKMEŞE Adres: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Suat Cemile Balcioğlu Yerleşkesi Anadolu Caddesi No. 346 İmbatlı mahallesi, 35575, Karşıyaka İzmir Tel: +90 (232) 311 8310 Web: sbf.ege.edu.tr ve https://odyoloji.ege.edu.tr/

Bölümde; biri doçent, iki doktor öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesi bulunmaktadır. Programın uygulama dersleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Biriminde ve Ege Üniversitesi Karşıyaka Yerleşkesi Suat Cemile Balcıoğlu Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde yer alan laboratuvarlarda yürütülmektedir. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ve Odyoloji Bölümü'nün derslikleri, teknik beceri laboratuvarları, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, bilimsel toplantı salonları gibi diğer olanakları da mevcuttur. Ayrıca, fakülte ve Kampüsümüz içerisinde öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri kantin, kafeterya ve ortak yaşam alanları bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanır ve kullanır
2 Odyoloji alanı ile ilgili kavram, öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerini tanımlar.
3 Odyoloji alanındaki yasa ve yönetmeliklerdeki değişimleri ve gelişmeleri ayırt eder.
4 Alanı ile ilgili bilgi kaynakları ve değerlendirme araçlarını kullanarak, ilgili sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5 Alanındaki bilgi, beceri ve teknolojileri kullanarak kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar, rapor hazırlar.
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
7 Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını temel alan yaşam kalitesini artıracak plan hazırlar ve uygular.
8 Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlara uygun kişi, kurum ve meslek grupları ile etkili işbirliği kurar.
9 Bireysel farklılıkları dikkate alarak, mesleki etik ilkelere ve mevzuata uygun davranır.
10 Alanı ile ilgili projelerde, ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
11 Bir yabancı dili kullanarak odyoloji alanındaki bilgileri izler.
12 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için alanı ile ilgili proje ve etkinlik düzenler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2804001012022 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
2804001022022 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
2804001032022 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
2804001052022 Türkçe BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 - - 3
2804001072022 Türkçe TIBBİ FİZİK Zorunlu 2 - - 3
2804001092022 Türkçe GENEL ANATOMİ -İŞİTME,DENGE VE KONUŞME ORGANLARI ANATOMİSİ Zorunlu 3 - - 5
2804001112022 Türkçe ODYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 5
2804001132022 Türkçe PSİKOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
2804001152022 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 22 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2804000922022 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - -
2804000942022 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - -
2804000962022 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
2804001002022 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
2804001042022 Türkçe SES FİZİĞİ VE AKUSTİK PRENSİPLER Zorunlu 2 - - 4
2804001062022 Türkçe KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Zorunlu 3 - - 4
2804001082022 Türkçe KONUŞMA BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 - - 4
2804001102022 Türkçe GENETİK VE İŞİTME KAYBI Zorunlu 2 - - 3
2804001122022 Türkçe BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 - - 3
Toplam 22 0 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2804002012022 Türkçe ENSTRÜMANTASYON VE KALİBRASYON Zorunlu 3 - - -
2804002032022 Türkçe KONUŞMA AKUSTİĞİ VE FONETİK Zorunlu 2 - - -
2804002052022 Türkçe OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ Zorunlu 2 - - -
2804002072022 Türkçe NORMAL İŞİTENLERDE VE İŞİTME KAYIPLILARDA DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ Zorunlu 2 - - -
2804002092022 Türkçe TEMEL ODYOLOJİK TESTLER Zorunlu 3 - - -
2804002112022 Türkçe ODYOLOJİDE TARAMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - -
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
SEÇMELİDERS.3.YY(a) Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YARIYIL(a) Seçmeli - - - -
SEÇMELİ-DERS.3-YY(b) Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3-YARIYIL(b) Seçmeli - - - -
Toplam 15 0 0
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2804002002022 Türkçe PEDİATRİK ODYOLOJİ Zorunlu 3 - - -
2804002022022 Türkçe VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 3 - - -
2804002042022 Türkçe TANISAL ODYOLOJİ Zorunlu 3 - - -
2804002062022 Türkçe AMPLİFİKASYON SİSTEMLERİ VE İŞİTME CİHAZLARI Zorunlu 2 - - -
2804002082022 Türkçe ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER I Zorunlu 2 2 - -
2804002102022 Türkçe TEMEL KLİNİK UYGULAMA I Zorunlu - 8 - -
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
SEÇMELİ-DERS.4YY(a) Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4-YARIYIL(a) Seçmeli - - - -
SEÇMELİ-DERS.4YY(b) Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4-YARIYIL(b) Seçmeli - - - -
Toplam 13 10 0
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2804003012022 Türkçe VESTİBÜLER PATOLOJİLERDE TANIMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 - - -
2804003032022 Türkçe İŞİTSEL REHABİLİTASYON I Zorunlu 3 - - -
2804003052022 Türkçe İŞİTSEL İŞLEMLEME BOZUKLUKLARI Zorunlu 2 - - -
2804003072022 Türkçe TİNNİTUS VE HİPERAKUZİ Zorunlu 2 - - -
2804003092022 Türkçe İŞİTSEL İMPLANTLAR Zorunlu 2 - - -
2804003112022 Türkçe GERİATRİK ODYOLOJİ Zorunlu 2 - - -
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
SEÇMELİ-DERS.5YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 5-YARIYIL Seçmeli - - - -
üniv Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS Zorunlu - - - -
Toplam 14 0 0
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2804003002022 Türkçe VESTİBÜLER REHABİLİTASYON Zorunlu 3 - - -
2804003022022 Türkçe İŞİTSEL REHABİLİTASYON II Zorunlu 3 - - -
2804003042022 Türkçe ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER II Zorunlu 2 2 - -
2804003062022 Türkçe SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK Zorunlu 2 - - -
2804003082022 Türkçe ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİ Zorunlu 2 - - -
2804003102022 Türkçe TEMEL KLİNİK UYGULAMA II Zorunlu - 8 - -
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
SEÇMELİ-DERS.6YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 6-YARIYIL Seçmeli - - - -
üniv Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS Zorunlu - - - -
Toplam 12 10 0
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2804004012022 Türkçe ODYOLOJİDE SEMİNER I Zorunlu 2 - - -
2804004032022 Türkçe ODYOLOJİDE ELEKTROFİZYOLOJİ UYGULAMALARI Zorunlu 1 4 - -
2804004052022 Türkçe PEDİATRİK ODYOLOJİ UYGULAMALARI Zorunlu 1 4 - -
2804004072022 Türkçe ODYOLOJİDE KLİNİK UYGULAMA I Zorunlu 1 8 - -
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
SEÇMELİ-DERS.7YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 7-YARIYIL Seçmeli - - - -
Toplam 5 16 0
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2804004002022 Türkçe ODYOLOJİDE SEMİNER II Zorunlu 2 - - -
2804004022022 Türkçe İŞİTME CİHAZLARI VE İMPLANTLAR UYGULAMALARI Zorunlu 1 4 - -
2804004042022 Türkçe VESTİBÜLER SİSTEM UYGULAMALARI Zorunlu 1 4 - -
2804004062022 Türkçe ODYOLOJİDE KLİNİK UYGULAMA II Zorunlu 1 8 - -
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
SEÇMELİ-DERS.8YY Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 8-YARIYIL Seçmeli - - - -
Toplam 5 16 0
SEÇMELİDERS.3.YY(a) - SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YARIYIL(a)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇMELİ-DERS.3-YY(b) - SEÇMELİ DERS GRUBU 3-YARIYIL(b)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇMELİ-DERS.4YY(a) - SEÇMELİ DERS GRUBU 4-YARIYIL(a)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇMELİ-DERS.4YY(b) - SEÇMELİ DERS GRUBU 4-YARIYIL(b)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇMELİ-DERS.5YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 5-YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇMELİ-DERS.6YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 6-YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇMELİ-DERS.7YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 7-YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SEÇMELİ-DERS.8YY - SEÇMELİ DERS GRUBU 8-YARIYIL
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor