GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel Bilimler - Türk Müziği - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Müziği Doktora Programı 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında açılmıştır.

Doktora

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

KPDS, ÜDS veya YDS’den 55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR. Bu sınavı geçtikten sonra kurumumuzun mülakat sınavını kazanmak.

Formal önceki öğrenmeler tanınmaktadır.

Kabul ve kayıt koşularını karşılamanın yanı sıra kurumumuzun mülakat sınavından geçer not almak.

Programda, Türk Müziği alanında araştırma ve yayın yapabilmek için gerekli bilgi/beceri donanımı sağlama amacı taşıyan bir eğitim planı uygulanmaktadır. Türk müziği alanında bilim insanı adaylarına yeni metotlar ve teoriler geliştirme potansiyelinin kazandırılması programın öncelikli hedeflerindendir. Kültür bilimlerinin farklı disiplinlerinin ortaya koyduğu yöntem ve tekniklerinin ele alındığı programda, araştırma konularına multi-disipliner bakış açısıyla yaklaşma eğilimi öne çıkmaktadır. Türk müziği tarihi, müzik yaratma ve aktarma süreçlerinin sosyo-kültürel yönleri, müzik yaratma ve dinleme davranışlarının çözümlenmesi program içeriğinin çerçevesini oluşturmaktadır.

Doktora derecesinin alınması ile üniversitelerde öğretim üyesi olarak istihdam edilmenin ön koşulu yerine getirilmiş olmaktadır.

Yok.

Yılı içi değerlendirme, ödev, sunum ve arasınav uygulamalarıyla gerçekleştirilmektedir. Yıl sonunda ise yazılı final sınavı yapılmaktadır.

Mecburi ve seçmeli derslerden geçer not almak ve tez çalışmalarını tamamlayıp savunmak.

E-Öğrenme

Bölüm ve Program Başkanı : Prof. Dr. M. Hakan CEVHER AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. M. Hakan CEVHER Adres: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü C Blok Kampüsiçi Bornova- İZMİR 35100 İletişim: 0 232 388 70 36/ 134-135/ 1381

Derslikler, Kütüphane ve Stüdyo.


Program Çıktıları

1 1. Türk müziği alanında araştırmacı kişiliğe sahip bilim insanlarının yetişmesi
2 Türk müziği alanında bilim insanı adaylarına yeni metotlar ve teoriler geliştirme potansiyelinin kazandırılması
3 Türk müziği alanına katkı sağlayacak araştırmalara ivme kazandırılması
4 Kültür bilimlerinin farklı disiplinlerinin ortaya koyduğu yöntem ve teknikleri kullanma becerisi kazandırma.
5 Müzik alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları takip edebilme ve yorumlayabilme
6 Yetiştirilecek multi-disipliner bakış açısına sahip bilim insanları sayesinde Türk müziği araştırmalarının yeni boyutlara taşınması
7 Bilim insanı adaylarına Türk müziği alanında araştırma konusu seçme inisiyatifinin kazandırılması
8 Yapılacak araştırmalar için Türk müziği tarihi hakkında gerekli donanımı tamamlamak
9 Müzik yaratma ve aktarma süreçlerini şekillendiren sosyo-kültürel etkenleri değerlendirme becerisinin geliştirilmesi
10 Müzik yaratma ve dinleme davranışlarını çözümleyebilmek için gerekli bilgi donanımının sağlanması

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9206026442020 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 - - 6
TM-YDR-HVZ-I Türkçe TM-YDR-HVZ-I Seçmeli - - - 5
Toplam 3 0 0 11
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRSEM690 Türkçe Seminer Zorunlu - - - 6
TM-YDR-HVZ-II Türkçe TM-YDR-HVZ-II Seçmeli - - - 16
Toplam 0 0 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
TM-YDR-HVZ-I - TM-YDR-HVZ-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9206016262020 Türkçe Türk Müziği Tarihi Kaynakları I Seçmeli 3 - - 8
9206016302020 Türkçe Etnoloji ve Müzik I Seçmeli 3 - - 8
9206016322020 Türkçe Türk Müziğinde Yaratı Esasları ve Üslüpları I Seçmeli 3 - - 8
9206016342020 Türkçe Müzik Antropolojisi I Seçmeli 3 - - 8
9206016362020 Türkçe Müzik ve İnanç İlişkisi I Seçmeli 3 - - 8
9206016402020 Türkçe Türk Müziğinde Edvar Geleneği I Seçmeli 3 - - 8
9206016422020 Türkçe Türk Müziği Organolojisi I Seçmeli 3 - - 8
9206036172021 Türkçe Türk Müziği Makam Ontolojisi I Seçmeli 3 - - 8
TM-YDR-HVZ-II - TM-YDR-HVZ-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9206016252020 Türkçe Türk Müziği Tarihi Kaynakları II Seçmeli 3 - - 8
9206016292020 Türkçe Etnoloji ve Müzik II Seçmeli 3 - - 8
9206016312020 Türkçe Türk Müziğinde Yaratı Esasları ve Üslüpları II Seçmeli 3 - - 8
9206016332020 Türkçe Müzik Antropolojisi II Seçmeli 3 - - 8
9206016352020 Türkçe Müzik ve İnanç İlişkisi II Seçmeli 3 - - 8
9206016392020 Türkçe Türk Müziğinde Edvar Geleneği II Seçmeli 3 - - 8
9206016412020 Türkçe Türk Müziği Organolojisi II Seçmeli 3 - - 8
9206036182021 Türkçe Türk Müziği Makam Ontolojisi II Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4