GERİ DÖN

Önlisans Programları


Aliağa Meslek Yüksekokulu - Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi - - Önlisans


Program Tanıtımı

1987-1988 eğitim öğretim yılında Dünya Bankası teknik desteği ile Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretime başlayan bölümümüz, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Aliağa Meslek Yüksekokulu’nda faaliyetlerine devam etmektedir. Rafineri ve Petrokimya Programı sektörün gereksinimlerini karşılamak amacı ile öğretime başlamıştır.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Rafineri ve Petrokimya Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Ön Lisans

Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alarak kayıt yapmaya hak kazanılar.

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi MADDE 20 - (7)Üniversitemize yerleşen öğrencilerden bir başka Yükseköğretim programından mezun olan veya bir başka yükseköğretim programına kayıt yaptırarak eğitimini tamamlayamayanların alıp başarılı oldukları derslerden, ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet hakkı verilenlerin notları transkripte işlenir ve AGNO hesabına katılır. Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler, Üniversitemize kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen ara sınavlara kadar birimlerine başvurarak, muafiyet işlemini gerçekleştirebilir. İlgili bölümler öğrencilerin almış oldukları tüm derslerini inceleyip bir defaya mahsus olmak üzere öğrencinin muaf tutulacağı dersleri belirler ve ilgili birim yönetim kuruluna sunar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Rafineri ve Petrokimya Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.

Rafineri ve Petro Kimya Programının Amacı; • Mühendislerin planları doğrultusunda ham petrolün arıtılarak çeşitli petrol ürünlerinin (benzin, mazot, motorin vb.) elde edilmesi için yapılacak işlemleri uygulayan, • Petrol ürünü elde edilmesi sürecinde kullanılacak katkı maddelerinin standartlara uygunluğunu test ederek ve uygunluğunu sağlayan, • Arıza bulma aletleri ile sistemin sürekliliğini sağlayıcı önlemleri alan, • Elde edilen petrol ürünlerinin kalite kontrolünü yapabilen • Özetle; Ham petrolün işlenmesi ve çeşitli petrol ürünlerinin elde edilmesinde çalışacak nitelikli eleman gücünü yetiştirmektir. Rafineri ve Petrokimya sektörüne uyum sağlayabilecek bilgili, becerili ve iletişim olanaklarını iyi kullanabilen "Rafineri Teknikeri " yetiştirilmektedir.

Rafineri ve petrokimya teknikeri kimya mühendisinin yönetimi ve denetimi altında, ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür. Bunun için kullanılan katkı maddelerini ve bunlarla elde edilen ürünün standartlara uygunluğunun kontrolü için testler yapar; kimya mühendisine araştırmalarında yardımcı olur.

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Fen Fakülteleri: Kimya Bölümü Mühendislik Fakültesi: Kimya Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümleri.

Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ege üniversitesi ölçme ve değerlendirme esasları yönergesi dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve staj (4 haftalık 1 staj olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Gülşah TÜRKMEN Koordinatör Tel: 0232 616 0671/7603 e-posta: gulsah.turkmen@ege.edu.tr

Rafineri ve Petrokimya Programında, eğitim gören öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmek ve bu konuda proje üretmelerini sağlayabilmeleri için, meslek yüksek okulun laboratuvar olanakları kullanılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Kütle dengesinin prensiblerini açıklayabilme ve proses işlemlerinde bu konudaki uygulamaları yorumlayabilme.
2 Proses işlemlerinde potansiyel tehlikeleri saptayabilme ve bunlardan kaçınabilmek için kabul görmüş metodları uygulayabilme.
3 Akışkanlar mekaniği ve akışkanın taşınma prensiblerini bilme ve proses işlemlerinde bu konudaki uygulamaları yorumlayabilme.
4 Polimer teknolojisi prensiblerini bilme ve bu konudaki uygulamaları yorumlayabilme.
5 Proses işlemlerinde ısı aktarım prensiblerini bilme ve bu konudaki uygulamaları yorumlayabilme.
6 Farklı tipteki kimyasal reaktörleri ve kontrol sistemlerini tanımlayabilme ve kullanabilme.
7 Proses aygıtlarını hatasız kullanabilme.
8 Ölçme aygıtlarını, tipik akış diyagramlarını okuyabilme ve kalibrasyonlarını yapabilme; önemli bileşenleri tanıyabilme, bunların fonksiyonlarını açıklayabilme.
9 Buhar, basınçlı hava, vakum ve gaz işlemleri, su testi, soğutma ve atık su uygulaması gibi işletme sistemlerinin fonksiyonlarını açıklayabilme,kullanabilme ve hataları hata tespit prensiblerini kullanarak giderebilme.
10 Çeşitli mühendislik malzemelerini tanımlayabilme, kullanabilme.
11 Proje kapsamında yapılan çalışmalarda ekonomik verileri yorumlayarak sonuca gidebilme.
12 Temel işlemlerde sonuca giden gerekli verileri girebilmek için bilgisayar kullanabilme.
13 Ürün kalitesini korumak için kalite kontrol verilerini değerlendirebilme ve kalite kontrol ve analiz için gerekli örnekleri temin edebilme.
14 Atık malzemelerin bertarafı için kabul görmüş teknikleri uygulayabilme ve çevresel risk olduğunda kurallarla belirlenmiş acil durum eylemlerini alabilme.
15 Sözel ve yazılı olarak basit raporları sunabilme.
16 Ekipte diğer personellerle çalışabilme ve denetleyebilme.
17 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken metalurji teknikerleri yetiştirmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1963001012009 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
1963001022009 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
1963001052009 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 2 - - 2
1963001112010 Türkçe TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 2 - - 2
1963001132010 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Zorunlu 1 1 - 2
2605001012021 Türkçe KİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 - 4
2605001032021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
2605001052021 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 1 1 - 2
2605001092020 Türkçe GENEL KİMYA-I Zorunlu 3 - - 4
2605001112020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
2605001152020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
2605001172021 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1963000922009 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
1963000942009 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
1963001042009 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 2 - - 2
1963001082009 Türkçe RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 - 3
2605001022017 Türkçe KİMYASAL PROSES İLKELERİ Zorunlu 1 1 - 3
2605001032021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - -
2605001042020 Türkçe MALZEME BİLİMİ Zorunlu 2 - - 2
2605001082020 Türkçe ORGANİK KİMYA-I Zorunlu 3 - - 3
2605001102019 Türkçe PROSES ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
2605001122020 Türkçe GENEL KİMYA-II Zorunlu 3 - - 4
2605001142020 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 2
2605001162021 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 4
Toplam 21 3 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1963002012009 Türkçe PETROKİMYA TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 - 3
1963002052009 Türkçe GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 2
1963002072009 Türkçe SU VE END. KUL. Zorunlu 2 - - 2
1963002092009 Türkçe İŞL. EKİPMANI VE KULL. Zorunlu 2 2 - 4
1963002152009 Türkçe POLİMER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
2605002012020 Türkçe ORGANİK KİMYA-II Zorunlu 3 - - 3
2605002032020 Türkçe AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
2605002052020 Türkçe ISI AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 - 3
2605002072020 Türkçe ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 3 - - 3
SGEMYO-19-63-1 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
Toplam 19 9 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1963002062009 Türkçe KİMYASAL REAKTÖRLER Zorunlu 2 2 - 5
1963002102009 Türkçe KÜTLE AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 - 5
2605002042017 Türkçe DOĞALGAZ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
2605002062020 Türkçe ATIK GİDERME Zorunlu 2 1 - 4
2605002082019 Türkçe PETROL ANALİZLERİ Zorunlu 1 1 - 3
2605002122020 Türkçe KOROZYON ÖNLEME TES. VE DEN. Zorunlu 2 1 - 4
2605002142020 Türkçe İŞ PRATİĞİ VE DANIŞMANLIK Zorunlu 2 - - 3
SEÇ-RAF.PET.2 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU RAF VE PET.KİM 2 Seçmeli - - - 3
Toplam 13 7 0 30
SGEMYO-19-63-1 - SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1963002192014 Türkçe GEN. VE TEK. İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
1963002232014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
1963002252014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
2605002102019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
2605002112020 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ-RAF.PET.2 - SEÇMELİ DERS GRUBU RAF VE PET.KİM 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2605002022020 Türkçe KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 3
2605002042020 Türkçe ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli 2 - - 3