GERİ DÖN

Önlisans Programları


Aliağa Meslek Yüksekokulu - Elektrik - - ÖnlisansProgram Tanıtımı

Bergama Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Elektrik, Programı ikinci öğretim olarak açılmıştır. 2007 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. Daha sonra Aliağa Belediyesi tarafından 2004 yılında Bergama Meslek Yüksekokuluna devredilen Terminal binası bölge sanayicilerinden sağlanan kaynaklarla restore edilerek 12.12.2007 tarihinde Bergama Meslek Yüksekokulu Aliağa Yerleşkesinde Elektrik Programı diğer programlarla birlikte hizmet vermeye devam etmiştir..Aliağa Yerleşkesi’nde ikinci öğretim olarak devam eden Elektrik Programı 2007-2008 öğretim yılından itibaren Örgün Eğitimine de başlamıştır. 2020-2021 öğretim yılından itibaren İkinci öğretim programı öğrenci alımı durdurulmuştur.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Elektrik Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alarak kayıt yapmaya hak kazanılar.

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi MADDE 20 - (7)Üniversitemize yerleşen öğrencilerden bir başka Yükseköğretim programından mezun olan veya bir başka yükseköğretim programına kayıt yaptırarak eğitimini tamamlayamayanların alıp başarılı oldukları derslerden, ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet hakkı verilenlerin notları transkripte işlenir ve AGNO hesabına katılır. Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler, Üniversitemize kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen ara sınavlara kadar birimlerine başvurarak, muafiyet işlemini gerçekleştirebilir. İlgili bölümler öğrencilerin almış oldukları tüm derslerini inceleyip bir defaya mahsus olmak üzere öğrencinin muaf tutulacağı dersleri belirler ve ilgili birim yönetim kuruluna sunar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Elektrik Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.

Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilen, Yarı iletken anahtarlama elemanları ile elektrik makinelerini ve güç sistemlerine kumanda edebilen, Elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği olan, Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini bilen, Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizebilen, Modern kumanda devrelerini tanıyan, programlanabilir mantık kontrol cihazlarını (PLC) kullanan, Elektrikte uygun ölçme yapma ve test yöntemlerini uygulama pratiği olan, Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi olan, Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olan elektrik teknikerleri yetiştirmektir.

1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atelye ve işletmelerinde, 2- Fabrikaların elektrik atelye ve laboratuvarlarında , 3- Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda, 4- Elektrik proje bürolarında, 5-Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında , 6- Hava meydanlarında, 7- Deniz liman işletmelerinde, 8- Büyük gemilerde, 9- Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakülterde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler.

Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ege üniversitesi ölçme ve değerlendirme esasları yönergesi dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 10 - (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; a) Ders, laboratuar, tez, staj ve benzeri tüm çalışmalarını tamamlamaları, b) Başarısız derslerinin olmaması, c) Mezuniyet derecesini gösteren AGNO değerinin 2,00 veya üzerinde olması gerekir.

Tam Zamanlı

Öğr.Gör.Günnur ŞEN Ege Üniversitesi Aliağa M.Y.O. Elektrik Programı Aliağa-İZMİR Tel: 0-232-6160671 Fax: 0-232-6161225 e-mail: gunnur.sen@ege.edu.tr

Aliağa Yerleşkesinde bulunan Elektrik Programı Laboratuvarında; 1- Elektrik makinaları deney seti, 2- Temel seviyesi elektropnömatik set , 3- İleri seviye elektropnömatik set, 4- Temel seviye elektrik ve elektronik deney seti, 5- PLC Eğitim seti, 6- Otomatik kumanda deney seti bulunmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019 Yılı Ana Müfredatı (Elektrik)

Program Çıktıları

1 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilen,
2 Yarı iletken anahtarlama elemanları ile elektrik makinelerini ve güç sistemlerine kumanda edebilen,
3 Elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği olan
4 Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini bilen,
5 Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizebilen,
6 Modern kumanda devrelerini tanıyan, programlanabilir mantık kontrol cihazlarını (PLC) kullanan,
7 Elektrikte uygun ölçme yapma ve test yöntemlerini uygulama pratiği olan,
8 Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi olan,
9 Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olan,
10 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken elektrik teknikerleri yetiştirmek.
11 Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanma becerisine sahip olan.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601001032021 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
2601001292021 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 - - 2
2601001312021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
2601001332021 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 1 1 - 2
2601001352020 Türkçe TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 - - 3
2601001372020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
2601001412020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
9028001012010 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9028001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9028001072010 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 3 - - 3
9028001092010 Türkçe DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 - 4
SEÇ-I-ELEKTRİK-2015 Türkçe SEÇ-I-ELEKTRİK-İKMEP-2015 Seçmeli - - - 2
Toplam 20 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601001182021 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 4
2601001222017 Türkçe ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 - 5
2601001242017 Türkçe TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu 3 1 - 5
2601001262017 Türkçe ARIZA ANALİZİ Zorunlu 2 - - 3
9028000922010 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9028000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9028001042010 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 3 - - 3
9028001142015 Türkçe TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
SEÇ-II-ELEKTRİK-İKM Türkçe SEÇ-II-ELEKTRİK-İKMEP Seçmeli - - - 2
Toplam 20 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601002032020 Türkçe GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I Zorunlu 3 - - 3
2601002052020 Türkçe ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 3
2601002092020 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 2
9028002012010 Türkçe SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 - - 4
9028002052010 Türkçe ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 3 1 - 4
9028002072010 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -I Zorunlu 3 - - 3
9028002092010 Türkçe ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 2 - - 2
9028002132010 Türkçe SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER Zorunlu 3 - - 3
SEÇ-III-ELEKTRİK-İKM Türkçe SEÇ-III-ELEKTRİK-İKMEP Seçmeli - - - 6
Toplam 20 2 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9028002022010 Türkçe GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II Zorunlu 2 - - 2
9028002042010 Türkçe ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Zorunlu 3 - - 3
9028002062010 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -II Zorunlu 3 - - 3
9028002082010 Türkçe ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI Zorunlu 2 - - 2
9028002102010 Türkçe ÖZEL TESİSAT Zorunlu 3 - - 3
9028002122010 Türkçe PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 4
9028002142010 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2 - - 3
9028002162015 Türkçe HİDROLİK PNOMATİK Zorunlu 3 - - 4
SEÇ-IV-ELEKTRİK-İKM Türkçe SEÇ-IV-ELEKTRİK-İKMEP Seçmeli - - - 6
Toplam 21 1 0 30
SEÇ-I-ELEKTRİK-2015 - SEÇ-I-ELEKTRİK-İKMEP-2015
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601001212017 Türkçe FİZİK Seçmeli 2 - - 2
9028001152010 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
9028001192014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ-II-ELEKTRİK-İKM - SEÇ-II-ELEKTRİK-İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601001202017 Türkçe ELEKTRONİK Seçmeli 2 - - 2
2601001282019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
9028001082010 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
9028001162014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9028001182014 Türkçe KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI Seçmeli 2 - - 2
SEÇ-III-ELEKTRİK-İKM - SEÇ-III-ELEKTRİK-İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601002012017 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 3
2601002072020 Türkçe ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli 2 - - 3
2601002112022 Türkçe PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 - - 3
9028002152010 Türkçe SÖZLEŞME-KEŞİF-PLANLAMA Seçmeli 3 - - 3
9028002172010 Türkçe MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 1 - 3
9028002192014 Türkçe BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ-IV-ELEKTRİK-İKM - SEÇ-IV-ELEKTRİK-İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601002022017 Türkçe SAYISAL TASARIM Seçmeli 2 - - 3
9028002182010 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
9028002202010 Türkçe EV CİHAZLARI Seçmeli 3 - - 3
9028002222014 Türkçe MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 2 1 - 3

2023 Yılı Ana Müfredatı (Elektrik)

Program Çıktıları

1 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilen,
2 Yarı iletken anahtarlama elemanları ile elektrik makinelerini ve güç sistemlerine kumanda edebilen,
3 Elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği olan
4 Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini bilen,
5 Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizebilen,
6 Modern kumanda devrelerini tanıyan, programlanabilir mantık kontrol cihazlarını (PLC) kullanan,
7 Elektrikte uygun ölçme yapma ve test yöntemlerini uygulama pratiği olan,
8 Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi olan,
9 Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olan,
10 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken elektrik teknikerleri yetiştirmek.
11 Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanma becerisine sahip olan.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601001032021 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
2601001212023 Türkçe FİZİK Zorunlu 2 - - 2
2601001292021 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 - - 2
2601001312021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
2601001332021 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 1 1 - 2
2601001352020 Türkçe TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 - - 3
2601001372020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
2601001412020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
2601001432023 Türkçe DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 - 4
9028001012010 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9028001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9028001072010 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 3 - - 3
Toplam 22 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601001182023 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
2601001222017 Türkçe ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 - 5
2601001242017 Türkçe TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu 3 1 - 5
2601001262023 Türkçe ARIZA ANALİZİ Zorunlu 2 - - 2
2601001342023 Türkçe ELEKTRONİK Zorunlu 2 - - 3
2601001362023 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 2 - - 2
2601001422023 Türkçe TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 2 - - 3
9028000922010 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9028000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
SEÇ-ELK-I Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU ELEKTRİK -I Seçmeli - - - -
Toplam 21 2 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601002052020 Türkçe ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 3
2601002092020 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 2
2601002132023 Türkçe GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 - - 3
2601002292023 Türkçe ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 3 1 - 4
9028002012010 Türkçe SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 - - 4
9028002072010 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -I Zorunlu 3 - - 3
9028002092010 Türkçe ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 2 - - 2
9028002132010 Türkçe SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER Zorunlu 3 - - 3
SEÇ-ELK-II Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU ELEKTRİK -II Seçmeli - - - -
Toplam 20 2 0 24
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601002042023 Türkçe ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
2601002062023 Türkçe ROBOTİK Zorunlu 2 - - 2
2601002122023 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2 - - 2
2601002142023 Türkçe HİDROLİK PNOMATİK Zorunlu 3 - - 3
2601002202023 Türkçe PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 4
9028002042010 Türkçe ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Zorunlu 3 - - 3
9028002062010 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -II Zorunlu 3 - - 3
9028002082010 Türkçe ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI Zorunlu 2 - - 2
9028002102010 Türkçe ÖZEL TESİSAT Zorunlu 3 - - 3
SEÇ-ELK-III Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU ELEKTRİK -III Seçmeli - - - -
Toplam 23 1 0 24
SEÇ-ELK-I - SEÇMELİ DERS GRUBU ELEKTRİK -I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601001282019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
2601001302023 Türkçe MESLEK ETİĞİ VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
2601001382023 Türkçe KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI Seçmeli 2 - - 2
2601001402023 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
2601002072020 Türkçe ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli 2 - - 2
SEÇ-ELK-II - SEÇMELİ DERS GRUBU ELEKTRİK -II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601002172023 Türkçe MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 - - 3
2601002192023 Türkçe BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2 - - 3
2601002212023 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 3
2601002232023 Türkçe SÖZLEŞME-KEŞİF-PLANLAMA Seçmeli 2 - - 3
2601002252023 Türkçe PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
2601002272023 Türkçe SAYISAL TASARIM Seçmeli 2 - - 3
SEÇ-ELK-III - SEÇMELİ DERS GRUBU ELEKTRİK -III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2601002082023 Türkçe SCADA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 3
2601002102023 Türkçe ALTERNATİF ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
2601002162023 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
2601002182023 Türkçe MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYECİLER Seçmeli 2 - - 3
2601002222023 Türkçe SIFIR ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3