GERİ DÖN

Önlisans Programları


Aliağa Meslek Yüksekokulu - Metalurji - - Önlisans


Program Tanıtımı

2010-2011 yılında eğitime başlamak üzere sanayici desteği de alınarak Metalürji programının örgün öğretim olarak açılması için YÖK‘ten onay alınmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise YÖK’ün almış olduğu karar ile “Aliağa Meslek Yüksekokulu” nda faaliyetlerine devam etmektedir.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Metalurji Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Ön lisans

Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alarak kayıt yapmaya hak kazanılar.

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi MADDE 20 - (7)Üniversitemize yerleşen öğrencilerden bir başka Yükseköğretim programından mezun olan veya bir başka yükseköğretim programına kayıt yaptırarak eğitimini tamamlayamayanların alıp başarılı oldukları derslerden, ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet hakkı verilenlerin notları transkripte işlenir ve AGNO hesabına katılır. Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler, Üniversitemize kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen ara sınavlara kadar birimlerine başvurarak, muafiyet işlemini gerçekleştirebilir. İlgili bölümler öğrencilerin almış oldukları tüm derslerini inceleyip bir defaya mahsus olmak üzere öğrencinin muaf tutulacağı dersleri belirler ve ilgili birim yönetim kuruluna sunar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Metalurji Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.

Metalurji Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye ve mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip teknik ara eleman yetiştirme programıdır. Bu vasıflardaki bir eleman bazı küçük veya orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilmektedir. Metalurji programının uygulama alanları geleneksel yöntemlerden bilgisayar destekli üretim ve denetim teknolojilerine doğru gelişmektedir.

1-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait makine atölye ve işletmelerinde 2-Fabrikaların üretim atölye ve laboratuvarlarında 3-Metalurji alanında proje üreten ve taahhüt işi yapan firmalarda 4-Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında 5-Hava meydanlarında 6-Deniz liman işletmelerinde, büyük gemilerde

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakülterde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler.

Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ege üniversitesi ölçme ve değerlendirme esasları yönergesi dikkate alınarak uygulanmaktadır

Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 10 - (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; a) Ders, laboratuar, tez, staj ve benzeri tüm çalışmalarını tamamlamaları, b) Başarısız derslerinin olmaması, c) Mezuniyet derecesini gösteren AGNO değerinin 2,00 veya üzerinde olması gerekir.

Tam Zamanlı

Öğr.Gör. Selin KAYA Ege Üni. Aliağa M.Y.O. – Metalurji Programı Aliağa-İZMİR Tel: 0-232-6160671 Fax: 0-232-6161225 e-mail: vacide.selin.kaya@ege.edu.tr

Programımızda, bir kadrolu Öğretim Görevlisi ders vermektedir. Bir Makine Atelyesi ve bir Kaynak Atelyesi bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Makine resmini okuyan, makine elemanlarının resimlerini kurallarına uygun şekilde geleneksel yöntemlerle veya bilgisayarla çizen,
2 Talaşlı ve Talaşsız İmalat yöntemlerini bilen,
3 Metalurji alanında ölçme ve kalite kontrol işlemlerini yapan
4 Malzemeyi tanıyıp, ısıl işlemi bilen, imalat için uygun malzemeyi seçen
5 Temel fen bilimi ilkelerini metalurji alanında uygulayıp, katı, sıvı ve gaz mekaniğini bilen, hareket ve güç iletimi hesaplarını yapabilen
6 Sanayide kullanılan konum, hız, basınç, kuvvet vb. ölçüm aletlerini tanıyıp, çalışma sistemlerini açıklayan
7 Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilen
8 Malzemelerin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplayan,
9 Malzemenin mikro yapısını gerekli materyal ve metotları kullanarak inceleyebilir, yorumlayabilir.
10 Malzeme özelliklerinin tespitinde kullanılan tahribatlı ve tahribatsız malzeme muayene yöntemlerinin bilir ve uygulayabilir.
11 Malzeme türlerini tanır, üretim yöntemlerini bilir.
12 Bilgisayarla yazı yazan, sunum hazırlayan, veri tabanı dosyaları oluşturan,
13 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken metalurji teknikerleri yetiştirmek.
14 Mesleki dilde, çalıştığı üst kademe ile uyum içinde olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2604001032021 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
2604001112021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
2604001132017 Türkçe STATİK VE MUKAVEMET Zorunlu 2 1 - 4
2604001152021 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 1 1 - 2
2604001172019 Türkçe KİMYA Zorunlu 2 - - 3
2604001192020 Türkçe MALZEME-I Zorunlu 2 - - 2
2604001212020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
9021001012010 Türkçe TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 - - 2
9021001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 - - 2
9021001072010 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 2 1 - 3
9021001112010 Türkçe METALURJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 - - 2
9021001172010 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
Toplam 19 3 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2604001062021 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
2604001102019 Türkçe SERAMİK MALZEMELER Zorunlu 2 - - 3
2604001112021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - -
2604001122019 Türkçe POLİMERİK MALZEMELER Zorunlu 2 - - 3
2604001142019 Türkçe YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I Zorunlu 2 1 - 4
2604001222021 Türkçe MALZEME-II Zorunlu 2 - - 4
2604001242017 Türkçe CEVHER HAZIRLAMA Zorunlu 2 1 - 4
2604001282021 Türkçe TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 - 4
9021000922010 Türkçe TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 - - 2
9021000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 - - 2
9021001162010 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 20 3 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
19012101T11219 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
2604002012019 Türkçe REFRAKTERLER VE ENDÜSTRİ FIRINLARI Zorunlu 2 - - 4
2604002032019 Türkçe MEKANİK METALURJİ-I Zorunlu 2 - - 4
2604002092020 Türkçe ÇELİKLER VE ISIL İŞLEMLER Zorunlu 2 2 - 4
9021002012010 Türkçe KOMPOZİT MALZEMELER Zorunlu 2 - - 2
9021002032010 Türkçe KOROZYON Zorunlu 2 2 - 6
9021002072010 Türkçe DEMİR-ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - 4
9021002212011 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 - 1 3
SEÇ-METALURJİ Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU METALURJİ Seçmeli - - - 2
Toplam 15 5 1 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2604002002019 Türkçe YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-II Zorunlu - 4 - 4
2604002042020 Türkçe TALAŞLI İMALAT Zorunlu 1 1 - 2
2604002062020 Türkçe KALİTE KONTROL VE STANDARTLARI Zorunlu 2 - - 2
9021002042010 Türkçe İŞ HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
9021002062010 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
9021002082010 Türkçe DEMİR DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 - 4
9021002092010 Türkçe DÖKÜM PRENSİPLERİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
9021002122010 Türkçe MEKANİK METALURJİ-II Zorunlu 2 - - 4
9021002142010 Türkçe BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - 4
SEÇ-I-METALURJİ Türkçe SEÇMELİ -I- METALURJİ Seçmeli - - - 2
Toplam 15 9 0 30
SEÇ-METALURJİ - SEÇMELİ DERS GRUBU METALURJİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2604002022019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
2604002072020 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ-I-METALURJİ - SEÇMELİ -I- METALURJİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2604002082020 Türkçe ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli 2 - - 2
9021002202014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9021002242014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2