GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Sosyal Medya ve Dijital İletişim - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Sosyal Medya ve Dijital İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalına Bağlı olarak açılmış bir programdır.

Sosyal Medya ve Dijital İletişim Tezsiz Yüksek Lisans derecesi.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

0414 Pazarlama ve reklam

7. Seviye, TYYÇ-7, EQF-LLL 7

Programa 4 yıllık lisans programı mezunu olanlar başvurabilir. Anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı olanlar programa kayıt olma hakkı kazanır.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerin alınması ve bu derslerden başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca son dönem her öğrencinin dönem projesini alması gerekmektedir. Dönem projeleri bir jüri önünde savunulmakta ve başarılı/başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Program, 4 yıllık lisans mezunlarının Sosyal Medya ve Dijital İletişim ile ilintili konular çerçevesinde eğitim görmelerine dayanmaktadır.

Mezunlar kamu ve özel sektör kuruluşlarında alan ile ilgili pozisyonlarda görev alabilmektedir.

İlgili yönetmelik maddelerine göre, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına geçişte tezli yüksek lisans mezunları ile aynı haklara sahiptir.

Programda yer alan dersler için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planları içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Toplamda 30 yerel krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 60 AKTS’yi tamamlamak

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bornova İzmir. Program başkanı Prof. Dr. E. Pelin Baytekin’dir. İletişim adresi: pelin.baytekin@ege.edu.tr

Programın bağlı olduğu bölümde 12 Profesör 7 Doçent 2 Öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bölüm tarafından sempozyum, söyleşi vb. akademik etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanında fakültede Halkla İlişkiler Atölyesi, Bilgisayar Laboratuvarı gibi imkanlar da bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Sosyal medyayı iletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama / pazarlama iletişimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, ekonomi, bilgi iletişim teknolojileri, araştırma-istatistik, kültürel çalışmalar, sanat ve estetik vb. alanlardaki çalışmalar açısından kullanabilme,
2 Bilgi iletişim teknolojilerine ilişkin kavramsal bilgiye sahibi olabilme ve bu bilgileri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kullanabilme,
3 Sosyal medya ve sosyal medyanın yönetimine ilişkin kavramlar, süreçler ve stratejik yönetim çalışmalarını yapabilme,
4 Sosyal medyanın kültürel, sanatsal, siyasal ve toplumsal alana olan yansımalarını okuyabilme,
5 Sosyal medya ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve paydaş analizlerine dayanan, araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarını kapsayan stratejik dijital iletişim yönetim sürecini gerçekleştirebilme,
6 Sosyal medya ve iletişim alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme,
7 Sosyal medyanın gelişimi ve küresel yansımalarını analiz edebilme,
8 Geleneksel ve yeni medya ortamlarını tanıyarak benzerlik ve farklılıklarını ayırt edebilme,
9 Sosyal medyayı eleştirel düşünce temelinde değerlendirebilme ve uygulamaların tartışmalı yönlerini analiz edebilme,
10 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları sosyal medya yönetimi süreçlerinde kullanabilme,
11 Sosyal medya izleme süreç ve uygulamalarını yapabilme,
12 Ulusal ve uluslararası alanda, kültürel ve çağdaş yaklaşımları, değişimleri, trendleri, sorunları ve olayları takip ederek sosyal medya yönetimi açısından görüş oluşturabilme ve çözüm önerileri sunabilme,
13 Dijital ortamlarda anlık içerik üretim sürecinde gündem, konu, olay ve kriz süreçlerini yönetebilme,
14 Kurumsal iletişim açısından sosyal medya kampanyaları tasarlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203117012017 Türkçe Dıjıtal Platformda Yenı Teknolojıler Zorunlu 3 - - 6
9203117192021 Türkçe Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
HİT.SM2017SDG1 Türkçe HİT.SM2017SDG1 Seçmeli - - - 6
Toplam 6 0 0 18
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203117022017 Türkçe Gırışımcılık, Çevırım İçı İş Modellerı ve İnovasyon Zorunlu 3 - - 7
9203117042017 Türkçe Gelenekselden Dıjıtale Pazarlama İletışımı Zorunlu 3 - - 7
HİT.SM2017SDG2 Türkçe HİT.SM2017SDG2 Seçmeli - - - 2
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesı Zorunlu - - - 10
Toplam 6 0 0 26
HİT.SM2017SDG1 - HİT.SM2017SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203117032021 Türkçe İletışım Ekolojısı ve Dıjıtal Çevre Seçmeli 3 - - 6
9203117072017 Türkçe Dıjıtal Platformda Krız Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203117092017 Türkçe Halkla İlışkıler 2.0 Seçmeli 3 - - 6
9203117112017 Türkçe Sosyal Medyada Kışısel İmaj Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203117152017 Türkçe İkna Edıcı İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203117172017 Türkçe Dıjıtal Aktıvızm ve Sosyal Medya Seçmeli 3 - - 6
HİT.SM2017SDG2 - HİT.SM2017SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203117062017 Türkçe Dıjıtal Platformda Gündem Yönetımı Seçmeli 3 - - 2
9203117082017 Türkçe Sıber Uzamda Markalaşma Seçmeli 3 - - 2
9203117162017 Türkçe Sosyal Medya Araştırmaları(Söylem ve İçerık Analızlerı) Seçmeli 3 - - 2
9203117182017 Türkçe Dıjıtal Platformda Tartışmalı Alanlar Seçmeli 3 - - 2