GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - Sosyoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programının misyonu, sosyolojinin kavramları, kuramları ve uygulamaları konusunda yeterli bilgilerle donatılmış, yaşamın her alanında sosyal meseleler üzerine sosyolojik analiz yapabilme becerisine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, sürekli öğrenmenin bilincinde olan ve akademik bilgi üretebilecek formasyona sahip sosyolog yetiştirmektir. Ayrıca, başta tez çalışmaları olmak üzere yetiştirilen insan kaynağının gerçekleştireceği çalışma ve projelerle ülkemizin ve dünyanın sosyal meselelerine yönelik bilimsel çalışmaların üretilerek, sosyoloji alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programının vizyonu, sosyoloji alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları ve bilimsel gelişmeleri, eğitim süreci ve tez çalışmalarına yansıtabilmeyi, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler üretmek için gerekli bilgileri öğrencilere aktarmayı, ülkemizin ve dünyanın sosyal sorunlarını ele alacak sosyal çalışmalara yol göstermeyi kapsamaktadır. Bölümümüzün kurulduğu yıllardan bu yana lisans ve lisansüstü programlarından yetiştirdiği ve mezun ettiği çok sayıda öğrenci bugün Türkiye’nin pek çok üniversitesinde sosyoloji bölümlerinde ya da sosyoloji ile ilgili diğer bölümlerde uzman, araştırma görevlisi, doktor öğretim görevlisi, doçent ve profesör seviyelerinde akademik kadrolarda yer almaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Sosyoloji alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

ISCED-F Kodu: 0314

Yüksel Lisans

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Bu programda başka bir üniversiteden geçiş yapan öğrenciler için alınan bazı derslerin muafiyeti söz konusu olabilir. Bu konuda Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sosyoloji Akademik Bölüm Kurulu karar vermektedir. İngilizce yeterlilik konusunda ilgili kurumlardan alınan puanlar programa girişte ön koşul olarak belirtilmiştir.

Öğrencilerin almaları gereken ders kredilerini alarak bu derslerden başarılı olmaları, KREDİLER Ders aşamasında: • Alınması Gereken Ders Sayısı: 8 (4’ü güz dönemi +4’ü bahar dönemi) • Tamamlanması Gereken Toplam Ders Kredisi (Yerel Kredisi (Saat)): 21 (12’si güz dönemi +9’u bahar dönemi) • Tamamlanması Gereken Toplam Ders Kredisi (Akts):60 (30’u güz dönemi +30’u bahar dönemi) Tez aşamasında: • Mevcut olan ders kredisi: Her dönem için 4 (Akts ) kredilik Uzmanlık Alan dersi, 26 (Akts) kredilik tez çalışması mevcuttur. (Tez aşamasındaki çalışmaların yerel kredisi (ders saati) yoktur) · Yüksek lisans tezi hazırlayarak jüri karşısında savunmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Sosyoloji Bölümümü kurulduğu yıllardan bu yana lisans ve lisansüstü programlarından yetiştirdiği ve mezun ettiği çok sayıda öğrenci bugün Türkiye’nin pek çok üniversitesinde sosyoloji bölümlerinde ya da sosyoloji ile ilgili diğer bölümlerde uzman, araştırma görevlisi, doktor öğretim görevlisi, doçent ve profesör seviyelerinde akademik kadrolarda yer almaktadır. Sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve projelerde yer alabilecek, bilimsel bilgi üretebilecek nitelikte lisansüstü düzeyde nitelikli öğrenci yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu amaçla, lisans mezunlarının mevcut donanım ve araştırma kabiliyetlerinin geliştirilerek daha nitelikli kılınmaları ve görev aldıkları işlerde toplumsal faydanın arttırılmasına yönelik yüksek lisans derecesi ile mezun verme (yüksek lisans çalışmalarının devamlılığı ) ve doktora programlarına başvurabilecek lisansüstü öğrencisi yetiştirmek (doktora programlarının devamlılığı) önem kazanmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler üniversitelerde araştırma görevlisi olarak kadrolarda yer alabilmekte ve sonrasında doktora programına devam ederek gerekli koşulları sağladıklarında öğretim üyesi (doktor öğretim görevlisi, doçent ve profesör ) olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler, çeşitli kurumlarda uzman olarak çalışmaktadırlar.

Bu eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarına girebilme koşullarını sağladıklarında üst derece programlara geçiş yapabilmektedirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "ders öğretim planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

• Öğrencilerin almaları gereken ders kredilerini alarak bu derslerden başarılı olmaları, • Yüksek lisans tezi hazırlayarak jüri karşısında savunmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Prof.Dr.Dilek Yeşiltuna Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 35100 Bornova Izmir, Türkiye

E.Ü. Sosyoloji Bölümü, 1 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi dr. ile eğitim vermektedir. Bölümde ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine karşın, öğrenciler öğretim üyelerinin araştırma projelerinde yer alarak alanda deneyim kazanma olanağı bulabilmektedirler. LLP/Erasmus Değişim Programı ile eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa'da bir üniversite tamamlayabilmektedirler.


Program Çıktıları

1 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli bilgisayar ve istatistik bilgi ve becerisine sahip olabilme
2 Sosyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilme
3 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilme
4 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilme
5 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
6 Sosyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
7 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme
8 Mesleki etik bilincine sahip olabilme
9 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme
10 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme
11 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme
12 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
13 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme
14 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9209045012022 Türkçe (E) Bılımsel Etık ve Sosyal Araştırma Zorunlu 3 - - 6
SOSYOLOJİ.SDG1 Türkçe Sosyolojı Tezlı Yüksek Lısans Programı SDG1 Seçmeli 3 - - 21
Toplam 6 0 0 27
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE090452022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
SOSYOLOJİ.SDG2 Türkçe Sosyolojı Tezlı Yüksek Lısans Programı SDG2 Seçmeli 3 - - 24
Toplam 3 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
SOSYOLOJİ.SDG1 - Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9209045032019 Türkçe Mızah ve Toplum Seçmeli 3 - - 7
9209045052019 Türkçe Teknolojı ve Toplum Seçmeli 3 - - 7
9209045072023 Türkçe Sosyolojıde Eleştırel Okumalar Seçmeli 3 - - 6
9209045092019 Türkçe Nüfus Sosyolojısı Seçmeli 3 - - 6
9209045112019 Türkçe Çağdaş Toplumlarda Dın Tartışmaları Seçmeli 3 - - 7
SOSYOLOJİ.SDG2 - Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9209045002019 Türkçe Kıtle İletışım Modellerı Seçmeli 3 - - 8
9209045022019 Türkçe Göstergebılım ve Sosyolojı Seçmeli 3 - - 8
9209045042019 Türkçe Türkıye'de Popüler Kültür Seçmeli 3 - - 8
9209045062019 Türkçe Sosyolojıde Aıle Çalışmaları Seçmeli 3 - - 8
9209045082019 Türkçe Sağlık ve Toplum Seçmeli 3 - - 8
9209045082023 Türkçe Modern Org. Anlayışı ve Kültürü Seçmeli 3 - - 6