GERİ DÖN

Doktora Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - İstatistik - - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanıtımı

İstatistik Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesinin yedinci bölümü olarak 1985 yılında kurulmuş, 1987-1988 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 550 öğrenci; 2 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 17 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı iki yönlüdür: Birincisi, öğrencilerine, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak ve ikincisi ise, diğer sosyal bilimlerde bir alt yapı hazırlamaktır. Bölümün ana amacı öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesidir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yüksek Lisans Dereceli Doktora (Anabilim Dalı Adı) diploması verilir.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0542-İstatistik

Yüksek Lisans Dereceli Doktora

Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 ) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir. Anabilim Dalları tarafından kontenjanlar, varsa özel koşullar belirlenerek Üniversitemiz Senato onayı sonrasında Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

Doktora Programı için Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlamak ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmek durumundadır.

Öğrencinin en az 21 kredilik ders alıp en fazla dört dönem içerisinde bu derslerden başarıyla geçmesi gerekir. Daha sonra öğrenci doktora yeterlilik sınavına girer. Başarılı olması durumunda en az 3 tez izleme komitesi değerlendirmesinden geçerek tezini bitirir. Öğrenci durumuna göre uzatma alabilir.

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi uygulanmaktadır. Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Doktora tezinin sonuçlanması Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ali MERT Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bolumu 35100 Bornova İzmir Türkiye Telefon: +90 232 5407 e-posta: ali.mert@ege.edu.tr Program Koordinatörü: Doç. Dr. Funda İŞÇİOĞLU Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bolumu 35100 Bornova İzmir Türkiye Telefon: +90 232 1723 e-posta: funda.iscioglu@ege.edu.tr

48 ve 8 bilgisayar kapasiteli 2 adet Bilgisayar Laboratuvarı 4 adet Amfi Derslik 1 adet Seminer Salonu 1 adet Toplantı Salonu 1 adet Konuk Odası 1 adet Lisansüstü Öğrenci Odası bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Seçtiği alanda araştırma yapabilme, deneme desenlerini oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme ve analiz edebilme, sonuçları yorumlayabilme ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
2 En az 1 yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; yaptığı çalışmalar veya hazırladığı ödevlerde yabancı yayınları kullanabilme bilgi ve becerisi kazanabilme
3 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana uyarlayabilme.
4 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme.
5 Toplumsal duyarlılığa ve etik değerlere uyma bilincine sahip olabilme.
6 Bilimsel yayın ve proje üretebilme becerisi ile bilimsel toplantılarda etkin sunum yapabilme becerisi.
7 Ders tasarlayabilme, etkin bir şekilde anlatma, doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirme becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101056092008 Türkçe İlerı İstatıstık Teorısı Zorunlu 3 - - 8
FENETKFEN2021 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ıle Araştırma ve Yayın Etığı Zorunlu 2 - - 4
FENORYT2023 Türkçe Lısansüstü Eğıtım Süreç Yönetımı Zorunlu - - - 2
İST-SG-DOK-G Türkçe İstatıstık Seçmelı Grubu DOK Güz Seçmeli - - - -
Toplam 5 0 0 14
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FENDRSEM1 Türkçe Semıner I Zorunlu 1 - - 6
İST-SG-DOK-4 Türkçe İstatıstık Seçmelı Grubu DOK4 Seçmeli - - - -
Toplam 1 0 0 6
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD0 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
FENDRYET790 Türkçe Yeterlılık Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FENDRSEM2 Türkçe Semıner II Zorunlu 1 - - 6
FENDRTEZONE Türkçe Tez Önerısı Zorunlu - - - 24
Toplam 1 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ1 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD1 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ2 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD2 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ3 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD3 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ4 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD4 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
İST-SG-DOK-G - İstatistik Seçmeli Grubu DOK Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101056032007 Türkçe İlerı Örnekleme Yöntemlerı Seçmeli 3 - - 7
9101056052015 Türkçe Yanıt Yüzey Metodolojısı Seçmeli 3 - - 8
9101056112007 Türkçe İstatıstıksel Sonuç Çıkarım Seçmeli 3 - - 7
9101056172010 Türkçe Doğrusal Olmayan Optımızasyon Problemlerının Bılgısayar Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9101056192020 İngilizce Statıstıcal Theory and Applıcatıons Seçmeli 3 - - 8
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
İST-SG-DOK-4 - İstatistik Seçmeli Grubu DOK4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101056042010 Türkçe Kalıte Kontrolde İstatıstıksel Yöntemler Seçmeli 3 - - 8
9101056142007 Türkçe İlerı Stokastık Süreçler Seçmeli 3 - - 8
9101056182010 Türkçe İlerı Optımızasyon Teknıklerı Seçmeli 3 - - 8
9101056202010 Türkçe Kombınatorık Analız ve Kesıklı Dağılımlar Seçmeli 3 - - 8
9101056242020 İngilizce The Theory of Robust Statıstıcs Seçmeli 3 - - 8
9101056262021 İngilizce Probabılıty and Statıstıcal Approaches ın Relıabılıty Engıneerıng Seçmeli 3 - - 8
910156062015 Türkçe Bulanık Güvenılırlık Analızı Seçmeli 3 - - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretımde Planlama ve Değerlendırme Seçmeli 3 2 - 6