GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi - Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümüne bağlı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü programları altında 2018 yılında açılmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

0312- Siyaset Bilimi ve Yurttaşlık

Lisansüstü - Yüksek Lisans

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde uygun şekilde 4 yıllık lisans mezunu olmak şartı aranır. Lisans not ortalamasına ek olarak yazılı bilimsel değerlendirme veya mülakat yöntemi kullanılabilir.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Tezsiz İ.Ö. Yüksek Lisans Programının amacı, uluslararası ilişkiler disiplininin yöntem ve kavramları ile siyaset bilimini bir araya getirerek, süreçlerin, değişimlerin ve olguların anlaşılmasını sağlamaktır. Program, öğrencilere temel kavramları kullanma, güncel gelişmeleri analiz etme ve süreçleri çözümleme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylece öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliliği kazanması sağlanacaktır. Program, akademi ve iş dünyasının uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve bağlantılı bilim dallarına ilgi duyan geniş bir kesimi hedeflemektedir.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Tezsiz İ.Ö. Yüksek Lisans Programının amacı, uluslararası ilişkiler disiplininin yöntem ve kavramları ile siyaset bilimini bir araya getirerek, süreçlerin, değişimlerin ve olguların anlaşılmasını sağlamaktır. Program, öğrencilere temel kavramları kullanma, güncel gelişmeleri analiz etme ve süreçleri çözümleme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylece öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliliği kazanması sağlanacaktır. Program, akademi ve iş dünyasının uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve bağlantılı bilim dallarına ilgi duyan geniş bir kesimi hedeflemektedir.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Kamu Kuruluşlarının Avrupa Birliği ve Dış İşleri departmanları, Özel Şirketlerin Dış Tiacaret Departmanları vs. Devam eden derece programlarına devam edebilirler.

Tezsiz yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yon/olcmedegerlendirme.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Bölüm Başkanı) AKTS / DS Koordinatörü: Dr. Öğr Üyesi Mustafa KÜÇÜK İletişim Adresi: E.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı E.Ü. Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Programme öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası ilişkilere yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.Ayrıca bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversitelerde eğitim görme, araştırma yapma amacıyla Erasmus+, Mevlana değişim programlarından da yararlanabilirler.


Program Çıktıları

1 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi'nin temel kavramlarını ve teorilerini öğrenmek ve kullanabilmek
2 Uluslararası ilişkiler ile siyaset biliminin karşılıklı ilişkisini ve dünya politikasına yansımalarını çözümleyebilmek ve analiz edebilmek; sorunlara ilişkin yorum yapabilmek,
3 Uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminin yöntem ve kavramlarını kullanarak, bilimsel bilgiye ulaşmak ve bu bilgiler ışığında toplumsal fayda sağlamak amaçlı yorumlama yeterliliği kazanmak,
4 Uluslararası ilişkilerin ve siyaset biliminin yöntem ve kavramlarını kullanarak, diğer disiplinlerden gelen bilgileri özümseyebilmek ve yorumlayabilmek,
5 Dünya politikasını anlamlandırarak, uluslararası sistemin yapısını devletlerin ve devlet-dışı aktörlerin de rolünü ve statüsünü göz ederek analiz etmek ve sistemin dönüşümüne dair gelecek projeksiyonlarına bulunabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204177002018 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER Zorunlu 3 - - 6
920417-SDG1 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ SDG1 Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204177202018 Türkçe SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 - - 4
9204177322021 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 - - 4
920417-SDG2 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ SDG2 Seçmeli - - - 16
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
Toplam 6 0 0 34
920417-SDG1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204177032018 Türkçe GÜNCEL MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI Seçmeli 3 - - 6
9204177052018 Türkçe KÜRESEL SİYASETTE TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 - - 6
9204177092018 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ Seçmeli 3 - - 6
9204177112018 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİ VE PRATİK Seçmeli 3 - - 6
9204177122018 Türkçe DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 - - 6
9204177152018 Türkçe KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL YÖNETİŞİM Seçmeli 3 - - 6
9204177162018 Türkçe AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ VE AB Seçmeli 3 - - 6
9204177192018 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Seçmeli 3 - - 6
9204177212021 Türkçe BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE KORUMA SORUMLULUĞU Seçmeli 3 - - 6
9204177232021 Türkçe TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 - - 6
9204177252021 Türkçe DENİZ HUKUKU Seçmeli 3 - - 6
9204177272021 Türkçe SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 3 - - 6
920417-SDG2 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204177012018 Türkçe SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
9204177022018 Türkçe BALKAN TARİH VE SİYASETİ Seçmeli 3 - - 4
9204177042018 Türkçe ORTADOĞU'DA DEVLET VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
9204177082018 Türkçe SOĞUK SAVAŞ'IN SİYASİ TARİHİ Seçmeli 3 - - 4
9204177132018 Türkçe DİPLOMATİK YAZIŞMA VE PROTOKOL Seçmeli 3 - - 4
9204177142018 Türkçe AB'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 - - 4
9204177182018 Türkçe ULUSLARARASI HUKUKTA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER Seçmeli 3 - - 4
9204177222021 Türkçe DÜNYA SİYASETİNDE AVRASYA Seçmeli 3 - - 4
9204177242021 Türkçe TÜRK SİYASAL YAŞAMI Seçmeli 3 - - 4
9204177262021 Türkçe ULUSLARARASI GÜVENLİK Seçmeli 3 - - 4
9204177282021 Türkçe YENİ GÜVENLİK VE ULUSÖTESİ SUÇLAR Seçmeli 3 - - 4
9204177302021 Türkçe ORTADOĞU SİYASETİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 4