GERİ DÖN

Önlisans Programları


Bergama Meslek Yüksekokulu - Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(İKMEP) - - ÖnlisansProgram Tanıtımı

2005 yılında okul fiziksel koşullarını ve altyapı olanaklarını iyileştirme çabaları amacıyla Bergama da yeni yapılan B Blok binasında Laboratuar ortamı hazırlanarak program onayları alınarak Endüstriyel Otomasyon adı ile açılmıştır. 2009 yılında programın ismi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi olarak değiştirilmiştir.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Otomasyon Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alması veya Meslek Liselerinin aynı bölümlerinden sınavsız geçiş yapmaları mümkündür

Eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her Akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar muaf olurlar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programının amacı, Kontrol ve Otomasyon Alanında nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Genel olarak temel elektrik - elektronik ve endüstriye dayalı elektronik konularını kapsayan derslerde Elektronik devre elemanlarını, akım gerilim ilişkileri ve endüstriyel uygulamalarını bunların çevresel cihazlarla haberleşmesini ve etkileşimini kapsamaktadır. Programda 1 sınıfta devre elemanları, bağlantıların özellikleri, devre analizleri işlenirken 2. sınıfta daha çok çevresel ünitelerden veri alma gönderme okuma gibi işlemleri gerçekleştirmek amacıyla İşlemsel yükselteçlerin karakteristikleri ve devre uygulamaları, Mikroişlemci ve Denetleyicilerin bağlantıları programlamaları ve devre tasarımları, otomasyon sistemleri gösterilmektedir. Dersler de ilk önce teori verildikten sonra, bu teorilerin endüstrilerde uygulama alanlarını ve yöntemleri gösterilir . Bu uygulamaların kapsamı; Devre Analizi ve Tasarımı, İşlemsel Yükselteçler ile sensör verisini okuma, Otomatik Kumanda ve PLC de devre kurma , Mikroişlemciler - Mikrodenetleyiciler ve Programlama ile ADC/DAC, zaman, frekans, akım, gerilim sinyallerini işleyebilecek devreler gibi konularını içermektedir.

- İşletmelerin Elektrik ve Otomasyon Atölyelerinde, - İşletmelerin Elektronik Atölyelerinde, - Bilgisayar Bakım Laboratuarlarında, - Elektronik Kart Montaj Tesislerinde , -Otomasyon Sistem Tasarım ve Kontrollerinde, - Araştırma ve Deney merkezlerinde, - Cihaz servislerinde, - Eğitim kurumlarında, - Tıbbı Cihaz mümessilliklerinde ‘ Otomasyon Teknikeri ‘ ünvanı ile çalışabilir.

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakültelerde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler. Ayrıca tekrar üniversite sınavlarına girerek kendi alanlarında bir bölüme geçmeleri durumunda daha önceki gördükleri derslerden muafiyet ile devamları mümkün.

Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planına ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

•Elektronik Programında eğitim ve öğretim görmek isteyen öğrencilerin, •Fen ve Matematik alanında bilgili, •Temel bilimlerde konular arasında ki bağlantıları kurabilecek yeteneğe sahip, •Laboratuar çalışma ortamına uyum sağlayabilmesi için sorumluluk sahibi, çok dikkatli ve çabuk düşünme yeteneğine sahip, •Çevre bilincine sahip, •Güncel olayları iyi takip edebilen •Mekanik zekaya sahip •Bu işi yapabilecek bedensel engeli bulunmayan

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR Ege Üniv. Bergama M.Y.O. Yusuf Perin Yerleşkesi Kontrol ve Otomasyon Programı Bergama-İZMİR Tel: 0-232-6312861 - 121 Fax:0-232-6311174 e-mail:gurcan.taspinar@ege.edu.tr

Programımızda , -6 Kadrolu Öğretim Elemanı üniversite kadrosunda -5 Öğretim elemanı sözleşmeli ile Toplam 11 Öğretim Elemanı tarafından ders verilmektedir. Bergama Yusuf Perin Yerleşkesinde bulunan programda Otomatik Kumanda Laboratuarlarında (120 m2) Elektronik Laboratuarı (80 m2) Bilgisayar Laboratuarında (120 m2) uygulama yapılmakta olup Öğrenme ve Araştırma bu laboratuarlarda yapabilmektedir. Alt yapı dış desteklerle sağlanmış ve büyük oranda her türlü uygulamayı gerçekleştirebilecek düzeydedir.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2020 Yılı Müfredatı (Kontrol ve Otomasyon Teknoloji-İKMEP)

Program Çıktıları

1 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olma
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olma ve gerektiğinde işaret dilini kullanabilme
3 Mesleki alanda matematik becerilerini kullanma
4 Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olma
5 Elektrik devrelerinin analiz ve çözümlemelerini yapma
6 Temel Seviyede İşletim sistemi Bilgisayar Donanımı ve Ofis programlarını kullanma
7 Mesleğine uygun, alanında en çok kullanılan Çizim, simülasyon, tasarım vb bilgisayar programlarını bilme ve kullanma
8 Teknik ve mesleki resim konusunda temel bilgilere sahip olma
9 Temel elektronik devre elemanları ve analizi konularında bilgi sahibi olma
10 Osilaskop, Avometre, Frekans Sayıcı, Fonksiyon jenaratörü, v.b. Ölçü aletlerini tanıma kontrol etme ve bunlarla ilgili deneyleri yapma
11 Programlanabilir Denetleyiciler ve Bilgisayar arasında bağlantı kurup haberleşmeyi sağlama
12 Büyük, küçük amplifikatörlerin çeşitlerini ve karakteristikleri kavrama
13 Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve temel bağıntılarını bilme
14 Boolean ifadelerini, Karnaugh diyagramlarını, Mantık kapılarını kavrama ve devre kurma
15 Sayıcıları, kaydedicileri ve tutucuları kavrama, Bellek elemanlarını tanıma
16 A/D ve D/A dönüştürücüleri bilme ve sistemlerini kurma
17 Güç elektroniğinde kullanılan elemanları bilme ve koruma tekniklerini bilme
18 Otomatik kontrol kavramlarını tanımlama, kullanma ve ayarlama
19 Oransal+İntegral+Türevsel (PID) kontrolü kavrama
20 İşlemsel yükselteçleri tanıma,analiz yapma, yükselteç uygulamalarını yorumlama
21 FET,BJT gibi Endüstriyel Elektronik devre elemanlarını tanıma, özelliklerini bilme analizlerini yapma
22 Mikroişlemci/Mikrodenetleyici kıyaslama programlama, sistem tasarlama, endüstriyel uygulamalarda kullanma
23 Mikroişlemci/Mikrodenetleyici ile ADC/DAC dönüşümlerini yapma basınç, nem sıcaklık gibi endüstriyel uygulamaları yapma sistemleri tasarlama
24 Elektrik devre tasarım yazılımlarını bilme ve bilgisayar destekli çizim yapma
25 Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapman
26 Öğrencinin fizik kuramlarını mesleki yaşamına uygulama malzeme, statik, mekanik, akışkanlar,dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma temel kuralları kavrama
27 Kontrol ve kumanda sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri tanıma ve kullanma
28 Sıcaklık Nem Akışkanlık, Hız,ivme, Basınç,pozisyon,yük hücresi, kuvvet gibi değerleri ölçme
29 Pnömatik ve Hidrolik sistemler hakkında bilgi sahibi olma sistem kurma ve geliştirme
30 Toplam kalite felsefesini benimseme ve ilgili kurumsal süreçlere destek verme
31 İşletme hakkında temel kavramları bilme, ilişkileri kurma ve fonksiyonlarını kavrama
32 Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetme
33 İlgili yazışma kurallarını bilme, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulama
34 Kariyer planlama ile ilgili işlemleri öğrenme ve hazırlayabilme , İş başvurusu yapabilme ve ilgili belgeleri hazırlayabilme
35 Elektronik ticaret - Kişisel Web sayfası hazırlama, Web tabanlı öğrenme gibi interaktif işlemleri gerçekleştirme
36 E-Mail, haber grupları, Anında haberleşme programları, Formlar, iletişim kanallarını kullanma
37 Araştırma yapma, rapor hazırlama ve bunun sunumunu gerçekleştirme
38 Proje çalışmaları yapma, planlama, keşif yapma, sözleşme ve şartname hazırlama
39 Mekanik parçalar ve elemanlarının montajı bilme, tasarımınını bilme
40 3 Boyutlu Model Oluşturma, çizimlerini yapma, tasarlama
41 Baskı devre çizme tasarlama ve bakır üzerinde çıktı alma
42 Tarih Çağları ve Batı Sanatı Tarihini inceleme, dönemlere ait eserleri ikonografik ve plastik çözümlemesini yapabilme
43 Scada Yazılımlarını Bilme
44 Programlama Dilleri Bilme ve Kullanabilme
45 Çocuk hakları ve Aile Eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025001012010 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9025001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9025001032018 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
9025001052010 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 3 1 - 4
9025001072010 Türkçe DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
9025001092020 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 - 2
9025001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9025001292017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
9025001312020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP Türkçe SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 16 3 0 23
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025000922010 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9025000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9025000962018 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
9025001062010 Türkçe TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 - 4
9025001082010 Türkçe ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
9025001102010 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
9025001142010 Türkçe SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 - 4
9025001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9025001222018 Türkçe KUMANDA DEVRELERİ Zorunlu 1 1 - 2
SEÇII-KONT.OTO.2015 Türkçe SEÇ-II-KONT.OTO.İKMEP 2015 Seçmeli - - - -
Toplam 18 4 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025002032010 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI -I Zorunlu 1 1 - 3
9025002052010 Türkçe MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 4
9025002072010 Türkçe SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Zorunlu 1 1 - 2
9025002092017 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 1 1 - 3
9025002102012 Türkçe PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 4
9025002112010 Türkçe PROJE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 - 3
9025002212012 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Zorunlu 1 1 - 2
9025002272017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
SEÇIII-KON.OTO.İKMEP Türkçe SEÇ-III-KONT.OTO.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 12 7 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025002022010 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI -II Zorunlu 1 1 - 3
9025002042010 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 - 4
9025002062010 Türkçe SCADA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 4
9025002082010 Türkçe HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu 3 1 - 4
9025002172012 Türkçe ELEKTRİK MOTORLARI Zorunlu 2 1 - 4
9025002262012 Türkçe PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 - 3
9025002322012 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 - 3
SEÇIV-KONT.OTO.2015 Türkçe SEÇ-IV-KONT.OTO.İKMEP 2015 Seçmeli - - - -
Toplam 14 7 0 25
SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP - SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025001112010 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
9025001132010 Türkçe SANAT TARİHİ I Seçmeli 2 - - 2
9025001212012 Türkçe ALGORİTMALAR Seçmeli 1 1 - 2
9025001232014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9025001252014 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 3
9025001272014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
SEÇII-KONT.OTO.2015 - SEÇ-II-KONT.OTO.İKMEP 2015
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025001182012 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Seçmeli 3 1 - 4
9025001202014 Türkçe GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 1 - 4
SEÇIII-KON.OTO.İKMEP - SEÇ-III-KONT.OTO.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025002142012 Türkçe GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 1 - 5
9025002202012 Türkçe MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 1 - 3
9025002232014 Türkçe SAYISAL TASARIM Seçmeli 2 1 - 3
9025002252014 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II Seçmeli 3 1 - 5
SEÇIV-KONT.OTO.2015 - SEÇ-IV-KONT.OTO.İKMEP 2015
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025002182010 Türkçe İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 1 1 - 3
9025002282012 Türkçe YÜRÜYEN MERDİVEN BANT SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 - 3
9025002302012 Türkçe ENDÜRSTRİYEL ROBOTLAR Seçmeli 1 1 - 2
9025002342015 Türkçe ENDÜSTRİYEL AĞLAR Seçmeli 1 1 - 2
9025002362019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ İÇİN) Seçmeli 2 - - 2

2023 Yılı Müfredatı (Kontrol ve Otomasyon Teknoloji-İKMEP)

Program Çıktıları

1 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olma
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olma ve gerektiğinde işaret dilini kullanabilme
3 Mesleki alanda matematik becerilerini kullanma
4 Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olma
5 Elektrik devrelerinin analiz ve çözümlemelerini yapma
6 Temel Seviyede İşletim sistemi Bilgisayar Donanımı ve Ofis programlarını kullanma
7 Mesleğine uygun, alanında en çok kullanılan Çizim, simülasyon, tasarım vb bilgisayar programlarını bilme ve kullanma
8 Teknik ve mesleki resim konusunda temel bilgilere sahip olma
9 Temel elektronik devre elemanları ve analizi konularında bilgi sahibi olma
10 Osilaskop, Avometre, Frekans Sayıcı, Fonksiyon jenaratörü, v.b. Ölçü aletlerini tanıma kontrol etme ve bunlarla ilgili deneyleri yapma
11 Programlanabilir Denetleyiciler ve Bilgisayar arasında bağlantı kurup haberleşmeyi sağlama
12 Büyük, küçük amplifikatörlerin çeşitlerini ve karakteristikleri kavrama
13 Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve temel bağıntılarını bilme
14 Boolean ifadelerini, Karnaugh diyagramlarını, Mantık kapılarını kavrama ve devre kurma
15 Sayıcıları, kaydedicileri ve tutucuları kavrama, Bellek elemanlarını tanıma
16 A/D ve D/A dönüştürücüleri bilme ve sistemlerini kurma
17 Güç elektroniğinde kullanılan elemanları bilme ve koruma tekniklerini bilme
18 Otomatik kontrol kavramlarını tanımlama, kullanma ve ayarlama
19 Oransal+İntegral+Türevsel (PID) kontrolü kavrama
20 İşlemsel yükselteçleri tanıma,analiz yapma, yükselteç uygulamalarını yorumlama
21 FET,BJT gibi Endüstriyel Elektronik devre elemanlarını tanıma, özelliklerini bilme analizlerini yapma
22 Mikroişlemci/Mikrodenetleyici kıyaslama programlama, sistem tasarlama, endüstriyel uygulamalarda kullanma
23 Mikroişlemci/Mikrodenetleyici ile ADC/DAC dönüşümlerini yapma basınç, nem sıcaklık gibi endüstriyel uygulamaları yapma sistemleri tasarlama
24 Elektrik devre tasarım yazılımlarını bilme ve bilgisayar destekli çizim yapma
25 Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapman
26 Öğrencinin fizik kuramlarını mesleki yaşamına uygulama malzeme, statik, mekanik, akışkanlar,dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma temel kuralları kavrama
27 Kontrol ve kumanda sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri tanıma ve kullanma
28 Sıcaklık Nem Akışkanlık, Hız,ivme, Basınç,pozisyon,yük hücresi, kuvvet gibi değerleri ölçme
29 Pnömatik ve Hidrolik sistemler hakkında bilgi sahibi olma sistem kurma ve geliştirme
30 Toplam kalite felsefesini benimseme ve ilgili kurumsal süreçlere destek verme
31 İşletme hakkında temel kavramları bilme, ilişkileri kurma ve fonksiyonlarını kavrama
32 Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetme
33 İlgili yazışma kurallarını bilme, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulama
34 Kariyer planlama ile ilgili işlemleri öğrenme ve hazırlayabilme , İş başvurusu yapabilme ve ilgili belgeleri hazırlayabilme
35 Elektronik ticaret - Kişisel Web sayfası hazırlama, Web tabanlı öğrenme gibi interaktif işlemleri gerçekleştirme
36 E-Mail, haber grupları, Anında haberleşme programları, Formlar, iletişim kanallarını kullanma
37 Araştırma yapma, rapor hazırlama ve bunun sunumunu gerçekleştirme
38 Proje çalışmaları yapma, planlama, keşif yapma, sözleşme ve şartname hazırlama
39 Mekanik parçalar ve elemanlarının montajı bilme, tasarımınını bilme
40 3 Boyutlu Model Oluşturma, çizimlerini yapma, tasarlama
41 Baskı devre çizme tasarlama ve bakır üzerinde çıktı alma
42 Tarih Çağları ve Batı Sanatı Tarihini inceleme, dönemlere ait eserleri ikonografik ve plastik çözümlemesini yapabilme
43 Scada Yazılımlarını Bilme
44 Programlama Dilleri Bilme ve Kullanabilme
45 Çocuk hakları ve Aile Eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025001012010 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9025001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9025001032018 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
9025001052010 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 3 1 - 4
9025001072010 Türkçe DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
9025001092020 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 - 2
9025001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9025001292017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
9025001312020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP Türkçe SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 16 3 0 23
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025000922010 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9025000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9025000962018 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
9025001062010 Türkçe TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 - 4
9025001082010 Türkçe ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
9025001102010 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
9025001142023 Türkçe SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 - 3
9025001172010 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9025001222018 Türkçe KUMANDA DEVRELERİ Zorunlu 1 1 - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
SEÇII-KONT.OTOII Türkçe SEÇ-II-KONT.OTO.İKMEP II Seçmeli - - - -
Toplam 19 4 0 27
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025002032010 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI -I Zorunlu 1 1 - 3
9025002052010 Türkçe MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 4
9025002072010 Türkçe SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Zorunlu 1 1 - 2
9025002092017 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 1 1 - 3
9025002102012 Türkçe PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 - 4
9025002112010 Türkçe PROJE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 - 3
9025002212012 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Zorunlu 1 1 - 2
9025002272017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
SEÇIII-KON.OTO.İKMEP Türkçe SEÇ-III-KONT.OTO.İKMEP Seçmeli - - - -
Toplam 12 7 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025002022010 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI -II Zorunlu 1 1 - 3
9025002042010 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 - 4
9025002062010 Türkçe SCADA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 4
9025002082010 Türkçe HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu 3 1 - 4
9025002172012 Türkçe ELEKTRİK MOTORLARI Zorunlu 2 1 - 4
9025002262012 Türkçe PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 - 3
9025002322012 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 - 3
SEÇIV-KONT.OTO.2015 Türkçe SEÇ-IV-KONT.OTO.İKMEP 2015 Seçmeli - - - -
Toplam 14 7 0 25
SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP - SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025001112010 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
9025001132010 Türkçe SANAT TARİHİ I Seçmeli 2 - - 2
9025001212012 Türkçe ALGORİTMALAR Seçmeli 1 1 - 2
9025001232014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9025001252014 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 3
9025001272014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
SEÇII-KONT.OTOII - SEÇ-II-KONT.OTO.İKMEP II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025001182023 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Seçmeli 3 1 - 3
9025001202023 Türkçe GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 1 - 3
SEÇIII-KON.OTO.İKMEP - SEÇ-III-KONT.OTO.İKMEP
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9025002142012 Türkçe GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 1 - 5
9025002202012 Türkçe MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 1 - 3
9025002232014 Türkçe SAYISAL TASARIM Seçmeli 2 1 - 3
9025002252014 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II Seçmeli 3 1 - 5
SEÇIV-KONT.OTO.2015 - SEÇ-IV-KONT.OTO.İKMEP 2015