GERİ DÖN

Önlisans Programları


Aliağa Meslek Yüksekokulu - Makine - - Önlisans


Program Tanıtımı

2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Makina Programı’nın ikinci öğretimi açılmıştır. Makina Programı, 2007 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu süre içerisinde okulumuzun fiziksel koşullarını ve altyapı olanaklarını iyileştirme çabalarımız devam etmiştir. Aliağa Belediyesi tarafından 2004 yılında meslek yüksekokuluna devredilen terminal binası bölge sanayicilerinden sağlanan kaynaklarla restore edilerek 12.12.2007 tarihinde Bergama Meslek Yüksekokulu’nun Aliağa Yerleşkesi olarak hizmete girmiştir. Aliağa Yerleşkesi’nde ikinci öğretim programı mevcut olan Makina Programı’nın 2007-2008 eğitim-öğretim yılında örgün öğretim programı da başlamıştır. 2014-2015 Eğitim-öğretim yılından itibaren de YÖK’ün almış olduğu karar ile Aliağa Meslek Yüksekokulu adı altında faaliyetlerine devam edecektir. 2020-2021 öğretim yılından itibaren İkinci öğretim programı öğrenci alımı durdurulmuştur.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Makine Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alması ile kayıt yapmaları mümkündür.

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi MADDE 20 - (7)Üniversitemize yerleşen öğrencilerden bir başka Yükseköğretim programından mezun olan veya bir başka yükseköğretim programına kayıt yaptırarak eğitimini tamamlayamayanların alıp başarılı oldukları derslerden, ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet hakkı verilenlerin notları transkripte işlenir ve AGNO hesabına katılır. Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler, Üniversitemize kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen ara sınavlara kadar birimlerine başvurarak, muafiyet işlemini gerçekleştirebilir. İlgili bölümler öğrencilerin almış oldukları tüm derslerini inceleyip bir defaya mahsus olmak üzere öğrencinin muaf tutulacağı dersleri belirler ve ilgili birim yönetim kuruluna sunar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Makine Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.

Makina Programında iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Makina Teknikeri” ünvanı almaktadırlar. Bu programda; makina eğitimine ait teorik ve pratik bilgilere sahip, günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojileri takip eden, bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapabilen, nümerik kontrollü tezgahlar için program hazırlayabilen, imalat işlemleri yapıp, takım tezgahları kullanabilen, hidrolik-pnömatik kontrol sistemleri ile uygulama yapabilen sanayide mühendis ile teknisyen arasındaki görevi yürütecek teknik eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Temel fen dersleri, makina branş dersleri, temel mühendislik dersleri, bilgisayar destekli çizim dersleri, imalat işlemleri dersleri, bilgisayar destekli üretim dersleri, hidrolik pnömatik, kalite güvence sistemi ve standartları, iletişim dersleri Makina Teknolojisi Programı’nın eğitim-öğretim planında yer almaktadır. Makine Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye ve mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip teknik ara eleman yetiştirme programıdır. Bu vasıflardaki bir eleman bazı küçük veya orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilmektedir. Gelecek yıllarda makine programının uygulama alanları geleneksel üretim yöntemlerinden bilgisayar destekli üretim ve denetim teknolojilerine doğru gelişmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait makine atelye ve işletmelerinde, - Fabrikaların makine bakım ve üretim atelye ve laboratuvarlarında , - Makine taahhüt işi yapan firmalarda, - Makine proje bürolarında, -Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında , - Hava meydanlarında, - Deniz liman işletmelerinde, - Büyük gemilerde, - Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakülterde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler

Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planına ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 10 - (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; a) Ders, laboratuar, tez, staj ve benzeri tüm çalışmalarını tamamlamaları, b) Başarısız derslerinin olmaması, c) Mezuniyet derecesini gösteren AGNO değerinin 2,00 veya üzerinde olması gerekir.

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Burak Emre YAPANMIŞ Ege Üniversitesi Aliağa M.Y.O. – Makine Programı Aliağa-İZMİR Tel: 0-232-6160671 Fax: 0-232-6161225 e-mail: burak.emre.yapanmis@ege.edu.tr

Programımızda dersler üç kadrolu öğretim görevlisi, ihtiyaç dahilinde merkez kampüs ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Programımız bünyesinde bir adet makine atelyesi, bir adet kaynak atelyesi, bir adet teknik resim sınıfı ve bir adet bilgisayar destekli çizim sınıfı bulunmaktadır


Program Çıktıları

1 Talaşlı İmalat yöntemlerini bilen ve kesme değişkenlerine göre iş parçalarının en uygun devir sayısı ve ilerleme hızını tayin ederek takım tezgahlarını kullanabilen
2 Talaşsız imalat yöntemlerini bilen ve özellikle kaynak makinalarını kullanarak üretim yapabilen
3 Endüstriyel malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilir, seçimini yapabilir.
4 Makine alanında ölçü ve kontrol aletleri ile gereksinim duyduğu ölçme, imalat kontrol, kalite kontrol ve iyileştirme işlemlerini yapabilen
5 Makine parçalarının bilgisayarla tasarımını yapabilen ve bilgisayar denetimli tezgah için programını oluşturup işleyebilen
6 Temel fen bilimi ilkelerini makine alanında uygulayabilen, katı, sıvı ve gaz mekaniğini bilen, hareket ve güç iletimi, dayanım hesaplarını yapabilen
7 Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembollerini bilen, hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapabilen
8 Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilen
9 Bilgisayarla yazı yazabilen, sunum hazırlayabilen, veri tabanı dosyaları oluşturabilen
10 Makinalarda oluşacak hataları önceden saptayarak bu hataların oluşmasını önleyecek koruyucu bakımı yapabilen, arıza durumunda gerekli müdahaleleri yapabilen
11 Mesleği ile ilgili gelişimleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilen
12 Meslek ahlakını kazanmış, bilimsel, kültürel ve evrensel değerlere sahip, çevreye duyarlı olabilen
13 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen, değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken makine teknikerleri yetiştirmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2603001012021 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 1 1 - 2
2603001032021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
2603001052020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
2603001072020 Türkçe FİZİK Zorunlu 2 - - 3
2603001092020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
2603001112020 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 3 - - 3
2603001132021 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
2603001152021 Türkçe TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 - 4
9027001012010 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9027001022010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9027001092010 Türkçe TEKNİK RESİM Zorunlu 3 1 - 4
Toplam 20 3 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2603001022017 Türkçe MAKİNA MESLEK RESMİ Zorunlu 1 1 - 3
2603001032021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - -
2603001042017 Türkçe MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 - 5
2603001082021 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 4
9027000922010 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9027000942010 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9027001062010 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 - 4
9027001082010 Türkçe MUKAVEMET Zorunlu 1 1 - 4
9027001122010 Türkçe İMALAT İŞLEMLERİ-I Zorunlu 3 1 - 6
Toplam 15 5 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2603002052020 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 2
2603002092020 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM-I Zorunlu 3 1 - 4
8914002032010 Türkçe TERMODİNAMİK Zorunlu 1 1 - 2
9027002012010 Türkçe MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 - 4
9027002052010 Türkçe İMALAT İŞLEMLERİ- II Zorunlu 2 1 - 4
9027002072010 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -I Zorunlu 3 1 - 6
SEÇ-II-MAKİNE-2015 Türkçe SEÇ-II-MAKİNE-İKMEP-2015 Seçmeli - - - 8
Toplam 12 5 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2603002002020 Türkçe MEKANİK BAKIM ONARIM Zorunlu 2 - - 2
2603002042020 Türkçe HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu 3 1 - 4
9027002022010 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 - 3
9027002062010 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -II Zorunlu 3 1 - 4
9027002082010 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM -II Zorunlu 3 1 - 5
9027002102010 Türkçe ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 4
SEÇ-III-MAKİNE-2015 Türkçe SEÇ-III-MAKİNE-İKMEP-2015 Seçmeli - - - 8
Toplam 14 5 0 30
SEÇ-II-MAKİNE-2015 - SEÇ-II-MAKİNE-İKMEP-2015
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2603002012019 Türkçe YENİLENEBLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 1 1 - 2
2603002032020 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
2603002172022 Türkçe MAKİNE TASARIMI Seçmeli 2 - - 4
2603002212022 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 - - 2
9027002112010 Türkçe CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 1 - 4
9027002132010 Türkçe KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 - 2
9027002152010 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 1 1 - 2
9027002192014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9027002212014 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 - - 4
SEÇ-III-MAKİNE-2015 - SEÇ-III-MAKİNE-İKMEP-2015
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2603001062017 Türkçe CNC FREZE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 1 - 4
2603002022019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
2603002082020 Türkçe ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli 2 - - 2
9027002142010 Türkçe ÖLÇME KONTROL Seçmeli 1 1 - 2
9027002162015 Türkçe KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 - - 2
9027002182014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9027002202014 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 - - 2