GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji - Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları İ.Ö. Yüksek Lisans Programı 2013 tarihinde başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi verilir.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Adaylar lisans diplomasına sahip olmalıdır. Bunun dışında entelektüel ilgilerinin olması gerekmektedir. Adaylar değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınırlar.

.

Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on iki adet ders ve dönem projesi çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90`dır.Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.

Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları adlı tezsiz yüksek lisans programı, bir entelektüel gelişim programıdır. Bu nedenle farklı disiplinler ve felsefeden dersleri içermektedir. Programın ve verilen derslerin amacı, uzmanlaşmayı sağlamak değil katılımcının farklı disiplinler ve felsefeyle daha sağlıklı ve kalıcı bağ kurmasını sağlamaktır. Bilimsel ve felsefi açıdan derslerin temel işlevi bilimin ve felsefenin kamusal itibarını tesis edip geliştirecek tarzda kamusal katılımı sağlamak yani kamusal hitaptır.

Program uzmanlaşma ve kariyere yönelik olmamakla beraber dolaylı olarak iş yaşamına ve mesleki alana katkılar sağlayan bir programdır.

.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 3. Kat 35040 Bornova/İZMİR Yrd. Doç. Aydın Müftüoğlu

Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları multidisipliner bir yapıda olduğu için insani ve fiziksel koşullar dönemsel olarak değişiklik arz etmektedir.


Program Çıktıları

1 Sosyal ve beşeri bilimler alanında temel kavramları kazanma
2 İnsanı felsefi kavramlar çerçevesinde ele alıp inceleyebilme
3 Sosyal olguları sosyal nedenlerle açıklayabilme becerisi
4 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme
5 Psiko-sosyal bir olgunun oluşum sürecini izleyebilme ve çözümleyebilme
6 Çalışma hayatındaki sorunlara geniş bir perspektiften bakabilme
7 Sosyal olayları önyargı ve stereotiplerden bağımsız gözleyebilme, analitik ve yaratıcı düşünebilme
8 Olaylara etik ilke ve değerler açısından bakabilme
9 Sosyal olaylara tarihsel ve kültürel bir çerçevede bakabilme becerisi
10 Sosyal ve beşeri bilimlerin çalışma konularında uygun araştırma projesi geliştirebilme
11 Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201185012012 Türkçe Düşünce Tarihinde İnsan Doğası Anlayışları Zorunlu 3 - - 9
İNS.ÇALIŞ-İ.Ö-SDG1 Türkçe psikolojiİNSANÇALIŞ-İ.Ö-SDG1 Seçmeli - - - 21
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201185042012 Türkçe Kişilerarası Algı ve İletişim Zorunlu 3 - - 9
sos.insançalışmaları Türkçe psikoloji insan çalışmaları tezsiz Seçmeli 3 - - 21
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201027532013 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 15
920104975712016 Türkçe Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 - - 6
İNSANÇALIŞ-İ.Ö-SDG3 Türkçe Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmları Seçmeli - - - 9
Toplam 3 0 0 30
İNS.ÇALIŞ-İ.Ö-SDG1 - psikolojiİNSANÇALIŞ-İ.Ö-SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92010495432013 Türkçe İnsan ve Din Seçmeli 3 - - 7
9201185032012 Türkçe Kişiliği Anlamak Seçmeli 3 - - 7
9201185352015 Türkçe Sinema Bağlamında İnsan ve Sanat Seçmeli 3 - - 7
9201187032012 Türkçe Kent Hayatının Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 7
sos.insançalışmaları - psikoloji insan çalışmaları tezsiz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92010495602013 Türkçe İnsan ve Dil Seçmeli 3 - - 7
92010495622013 Türkçe Kültür İncelemeleri Seçmeli 3 - - 7
9201185022012 Türkçe Etik Bir Varlık Olarak İnsan Seçmeli 3 - - 7
9201185082012 Türkçe İnsanlık Tarihi Seçmeli 3 - - 7
9201187102014 Türkçe Sosyal Arkeoloji Seçmeli 3 - - 7
İNSANÇALIŞ-İ.Ö-SDG3 - Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmları
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92010497552013 Türkçe Siyasal Bir Varlık Olarak İnsan Seçmeli 3 - - 3
9201185072015 Türkçe Romantik İlişkiler ve Kıskançlık Seçmeli 3 - - 3
9201187032012 Türkçe Kent Hayatının Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 3
9201187052016 Türkçe Mitoloji ve Kültür Seçmeli 3 - - 3