GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - İşletme - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

İşletme Doktora programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "doktora" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Doktora programı; a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış kişileri, işletme alanına yönelik olarak geliştirilmek ve üniversitelere akademisyen yetiştirmek amacıyla esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir.

Mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Doktora programı en üst düzey derece programı olup programı başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır


Program Çıktıları

1 İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 İşletme (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) alanıyla ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde ustalık göstermek
3 Araştırma sürecini bilimsel bakış açısıyla tasarlama, uygulama, yönlendirme ve bulguları yorumlama yeteneğine sahip olmak
4 Alanında önemli görülebilecek bir çalışmayı gerçekleştirme, mevcut çalışmalarda dikkate değer gelişme sağlama ve/veya bilginin sınırlarını genişleten orijinal araştırma ile bilime katkıda bulunmak
5 Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, değerlendirilmesi ve sentezini yapma yeterliliğine sahip olmak
6 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanındaki diğer bireylerle, daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile iletişim kurma yeteneğine sahip olmak
7 Akademik ve profesyonel açıdan teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ve değişimleri, bilgi toplumu bağlamında yorumlayabilmek ve tanıtabilmek.
8 Kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek
9 Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
10 İşletme (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) stratejilerinin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
12 Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055962016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 - - 6
İŞLT.DOK.SDG1(2016) Türkçe İŞLETME DOKTORA SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016) Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE040462022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
İŞLT.DOK.SDG2(2016) Türkçe İŞLETME DOKTORA SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016) Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
İŞLT.DOK.SDG1(2016) - İŞLETME DOKTORA SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201015022016 Türkçe Çok Kültürlü Liderlik ve Yönetim Çalışmaları Seçmeli 3 - - 6
9204045112020 Türkçe Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Seçmeli 3 - - 6
9204045112021 Türkçe Hizmet Pazarlaması Stratejileri Seçmeli 3 - - 6
9204046022020 Türkçe İleri İşletme Finansmanı Seçmeli 3 - - 6
9204046052020 Türkçe Pazarlama Kuramı Seçmeli 3 - - 6
9204046072020 Türkçe Üretim İşlemler Stratejisi Seçmeli 3 - - 6
9204046112021 Türkçe Pazarlamada Güncel Tartışmalar ve Okumalar Seçmeli 3 - - 6
9204046312021 Türkçe Dijitalleşme ve Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9204046332021 Türkçe Satış Yönetimi Stratejileri Seçmeli 3 - - 6
9204046352017 Türkçe İleri Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 - - 6
9204046412017 Türkçe Modelleme ve Optimizasyon Seçmeli 3 - - 6
9204046432021 Türkçe Bireysel ve Toplu İş Hukuku Seçmeli 3 - - 6
9204046452018 Türkçe Örgütsel İletişim Seçmeli 3 - - 6
9204046632020 Türkçe Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204046652020 Türkçe İleri Örgütsel Davranış Seçmeli 3 - - 6
9204046672020 Türkçe Yönetimin Felsefi Temelleri Seçmeli 3 - - 6
9204046692021 Türkçe Stratejik Yönetimde Güncel Konular Seçmeli 3 - - 6
9204046712020 Türkçe Sosyal Kuram Seçmeli 3 - - 6
9204046732020 Türkçe Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 - - 6
9204046752021 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204046772020 Türkçe Yönetim Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204046792021 Türkçe Stratejik Stok Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204055452021 Türkçe Endüstriyel İşletmelerde Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204056112021 Türkçe Teknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204056132021 Türkçe Teknoloji Değerlendirme ve Edinimi Seçmeli 3 - - 6
9204056152021 Türkçe Bilgi ve Belge Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204056172021 Türkçe Veri Bilimi Seçmeli 3 - - 6
İŞLT.DOK.SDG2(2016) - İŞLETME DOKTORA SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201015012016 Türkçe Bilim Felsefesi Seçmeli 3 - - 6
9201015092016 Türkçe İleri Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 - - 6
9204015522021 Türkçe Reklamcılık ve Marka İletişimi Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204015562021 Türkçe Eleştirel Pazarlama Okumaları Seçmeli 3 - - 6
9204016122022 Türkçe Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Medya Seçmeli 3 - - 6
9204045102021 Türkçe İleri Üretim Planlama Seçmeli 3 - - 6
9204046032016 Türkçe Üretim/İşlemler Yönetiminde Modern Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204046122016 Türkçe Yönetim Bilgi Sistemleri ve İşletme Uygulamaları Seçmeli 3 - - 6
9204046302021 Türkçe Sermaye Piyasası Teorisi ve Yatırım Analizi Seçmeli 3 - - 6
9204046322017 Türkçe Tüketici Davranışları ve Tüketim Kültürü Teorileri Seçmeli 3 - - 6
9204046342021 Türkçe Küreselleşme ve Pazar Dinamikleri Seçmeli 3 - - 6
9204046362021 Türkçe Marka Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204046382021 Türkçe Stratejik Perakende Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204046522021 Türkçe İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol Seçmeli 3 - - 6
9204046562017 Türkçe Rekabet Politikası ve Hukuku Seçmeli 3 - - 6
9204046582017 Türkçe Stratejik Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204046622019 Türkçe İleri Pazarlama Araştırmaları ve Analizi Seçmeli 3 - - 6
9204056102021 Türkçe Teknoloji Yönetiminde Karar Verme Seçmeli 3 - - 6
9204056122021 Türkçe Teknoloji Transferi Seçmeli 3 - - 6
9204056142021 Türkçe Teknolojide İleri Görüş Seçmeli 3 - - 6
9204056162021 Türkçe Veri Madenciliği Seçmeli 3 - - 6
9204105282021 Türkçe Yeni Toplumsal Hareketler ve Küresel Örgütlenmeler Seçmeli 3 - - 6
9204116002022 Türkçe İleri Örgüt Kuramı Seçmeli 3 - - 6
9204116022020 Türkçe Değişim Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116042020 Türkçe Eleştirel Yönetim Çalışmaları Seçmeli 3 - - 6
9204116062021 Türkçe Liderliğin Doğası ve Liderlik Kuramlarının Evrimi Seçmeli 3 - - 6
9204116082020 Türkçe Toplumsal Cinsiyet ve Yönetim Seçmeli 3 - - 6
9204116102020 Türkçe Örgütlerin Psikodinamikleri ve Örgütsel Psikanaliz Seçmeli 3 - - 6
9204116112020 Türkçe Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
9204116122020 Türkçe İşveren Markası ve Adanmışlık Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116142020 Türkçe İnovasyon Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116162020 Türkçe Sürdürülebilirlik Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116202020 Türkçe Örgütlerde Halkla İlişkiler Seçmeli 3 - - 6
9204116222020 Türkçe Stratejik Yetenek Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116262020 Türkçe Yönetim Bilimlerinde Nitel Araştırma Seçmeli 3 - - 6
9204116282020 Türkçe Yönetim Bilimlerinde Nicel Araştırma Seçmeli 3 - - 6
9204116302021 Türkçe Örgütlerde Çeşitlilik Yöntemi Seçmeli 3 - - 6
9204116322021 Türkçe Finans Yönetiminde Güncel Konular ve Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4