GERİ DÖN

Lisans Programları


Ziraat Fakültesi - Tarımsal Yapılar ve Sulama (a) - - Lisans


Program Tanıtımı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nün temelini 20 Mayıs 1958 tarihinde Üniversite Senatosu kararıyla kurulan "Kültürteknik ve Zirai İnşaat Kürsüsü" oluşturmaktadır. Kürsüler dekanlığa bağlı iken; 1750 sayılı Üniversite yasası gereğince Bölüm esasına geçilmiş ve buna göre Kültürteknik ve Zirai İnşaat Kürsüsü, Toprak Kürsüsü ve Bitki Besleme Kürsüsü "Toprak Bölümü" içerisine alınmıştır. 1982 yılında ise "Kültürteknik Bölümü" ayrı bir bölüm olarak kurulmuştur. Bölümün adı, 1991 yılında "Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü" olarak değiştirilmiştir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilen, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, analitik düşünebilen, güncel gelişmeleri ve teknolojiyi takip ederek uygulamaya aktarabilen, etkin iletişim becerisine sahip, mesleki etik değerleri özümsemiş, çevreye ve insana saygılı, kültürel birikimi olan, yaratıcı mühendisler yetiştirmektir.

Özel Sektör,Kamu,vb.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekil ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğinin 21. maddesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 11. maddesinde yer alan şeklinde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40`nın; final sınav puanının %60`ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirlir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Erhan AKKUZU; AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Erhan AKKUZU Adres: E.Ü. Ziraat Fakültesi B Blok Kat:2 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tel : +90.232 311 26 37 Mail: sulama@mail.ege.edu.tr

Hidrolik, Su Kalite Kontrol ve Drenaj Laborotuvarları ve derslikler


Program Çıktıları

1 Temel bilim ve mühendislik bilgilerini tarımsal yapılar ve sulama problemlerine uygulayabilme becerisi,
2 Temel tarım ve mühendislik bilgileri ışığında tarımsal sorunları tanımlayabilme ve çözebilme becerisi,
3 Tarımsal yapılar ve sulama projelerini tasarlayabilme, uygulayabilme ve analizini yapabilme becerisi,
4 Toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak çevreye duyarlı bütüncül ve analitik düşünebilme,
5 Problem çözme ve proje hazırlamada analitik düşünme, araştırma, bilgiye ulaşma, çözüm üretebilme becerisi,
6 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunları izleyip değerlendirebilme,
7 Disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapabilme,
8 Modern teknik ve teknolojileri takip edebilme, uygulayabilme,
9 Görüşlerini açık bir şekilde sözlü ve/veya yazılı ifade edebilme; açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme; etkin iletişim kurabilme becerisi,
10 Mesleki konuları/sorunları tartışırken, çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkeleri uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
BİY109 Türkçe BOTANİK Zorunlu 2 2 - 3
FIZ169 Türkçe FİZİK-I Zorunlu 2 2 - -
ISG105 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I Zorunlu 1 - - 1
KİM191 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 - 4
KRY101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
MAT161 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 2 - - 4
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
YDI105 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
ZTS102 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTS153 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 20 10 0 27
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
BLG101 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 - 4
ISG108 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Zorunlu 1 - - 1
MAT164 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 2 - - 4
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
UYG104 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
YDI106 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
ZFZ201 Türkçe BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 4
ZML201 Türkçe MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 - - 3
ZTR102 Türkçe TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 - 4
ZTS110 Türkçe METEOROLOJİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 20 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MAT260 Türkçe MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 - - 4
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
tyfaksdg1 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
tyfaksdg2 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2 YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
ZTE203 Türkçe EKONOMİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTM201 Türkçe TARIMSAL MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 - 4
ZTS205 Türkçe YAPI STATİĞİ Zorunlu 2 2 - 3
ZTS207 Türkçe UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Zorunlu 3 - - 4
ZTS209 Türkçe MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 14 8 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
STJ212 Türkçe STAJ-I Zorunlu - - - 2
tyfaksdg3 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III ( YIL 2 YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
tyfaksdg4 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV ( YIL 2 YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
tyfaksdg5 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V ( YIL 2 YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
ZTO203 Türkçe TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 - 4
ZTS210 Türkçe AKILLI TARIM Zorunlu 3 - - 4
ZTS212 Türkçe TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
ZTS214 Türkçe JEOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
ZTS216 Türkçe SULAMANIN TEMEL İLKELERİ Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 11 4 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
tybölsdg1 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 6
tyfaksdg6 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI ( YIL 3 YARIYIL 1) Seçmeli - - - 8
ZTS305 Türkçe HİDROLOJİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTS307 Türkçe SULAMA SUYU KALİTESİ Zorunlu 2 2 - 5
ZTS321 Türkçe TARIM HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
ZTS323 Türkçe AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
Toplam 8 6 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
STJ302 Türkçe STAJ II Zorunlu - - - 3
THU322 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
tybölsdg2 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli 2 - - 2
tyfaksdg7 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli 2 2 - 8
ZTS304 Türkçe MUKAVEMET Zorunlu 2 2 - 4
ZTS306 Türkçe SU YAPILARI Zorunlu 3 - - 3
ZTS316 Türkçe DRENAJ VE ARAZİ ISLAHI Zorunlu 2 2 - 3
ZTS318 Türkçe YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 - 3
ZTS320 Türkçe HİDROLİK Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 16 10 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
stünisdg-I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - -
tybölsdg3 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
ZTS400 Türkçe DİPLOMA TEZİ Zorunlu - 2 - 5
ZTS401 Türkçe ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Zorunlu 2 2 - 4
ZTS403 Türkçe TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI Zorunlu 2 2 - 4
ZTS405 Türkçe DRENAJ SİSTEMLERİNİN TASARIMI Zorunlu 2 2 - 3
ZTS407 Türkçe BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTS409 Türkçe PROJE ÇALIŞMALARI-I Zorunlu 2 2 - 4
Toplam 10 12 0 27
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
stünisdg-II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - -
tybölsdg4 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 6
ZTS400 Türkçe DİPLOMA TEZİ Zorunlu - 2 - 5
ZTS402 Türkçe SULAMADA ORGANİZASYON VE YÖNETİM Zorunlu 2 - - 3
ZTS404 Türkçe PROJE ÇALIŞMALARI-II Zorunlu 2 2 - 5
ZTS406 Türkçe SU KAYNAKLARINI PLANLAMASI Zorunlu 3 - - 4
ZTS416 Türkçe TOPRAK SU KORUMA YAPILARI Zorunlu 3 - - 4
Toplam 10 4 0 27
tyfaksdg1 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZST203 Türkçe GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
ZST205 Türkçe SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
tyfaksdg2 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2 YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZZO202 Türkçe HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Seçmeli 2 2 - 4
ZZO204 Türkçe GENEL ZOOTEKNİ Seçmeli 2 2 - 4
tyfaksdg3 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III ( YIL 2 YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZBB202 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
ZBB204 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
tyfaksdg4 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV ( YIL 2 YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTB202 Türkçe TARLA BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
ZTB204 Türkçe TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
tyfaksdg5 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V ( YIL 2 YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZBK201 Türkçe BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 2 - 4
ZBK203 Türkçe BİTKİ KORUMA İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
tybölsdg1 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTS309 Türkçe KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 - - 3
ZTS311 Türkçe SULAMADA PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
ZTS313 Türkçe ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 2 - - 3
tyfaksdg6 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI ( YIL 3 YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ARZ301 Türkçe ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
BBU301 Türkçe BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 - 4
BGU301 Türkçe GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
BHS301 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
BLS301 Türkçe TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
CBS301 Türkçe TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 - 4
CEK301 Türkçe ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
CIZ301 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 - 4
ÇHZ301 Türkçe ÇİFTLİK HAYVANLARI ZARARLILARI Seçmeli 2 2 - 4
DEN301 Türkçe TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 - 4
ENR301 Türkçe ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
FIN301 Türkçe TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 - 4
FİD302 Türkçe FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 - 4
FON301 Türkçe FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 - 4
GDM301 Türkçe GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
HYD301 Türkçe HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 - - 4
HYR301 Türkçe HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 - - 4
ILM301 Türkçe İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
ISY301 Türkçe TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
IYI301 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
KSO301 Türkçe KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
LDR301 Türkçe TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 - 4
MEK301 Türkçe MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
MRA301 Türkçe MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
OBY301 Türkçe ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
ORH301 Türkçe ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 - 4
OTI301 Türkçe ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
PLN301 Türkçe PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PZB301 Türkçe PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 - 4
SEP301 Türkçe SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 - 4
TAS301 Türkçe TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 - - 4
TBD301 Türkçe TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 - 4
TER301 Türkçe TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 - 4
TGU301 Türkçe GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
THS301 Türkçe TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
TPO301 Türkçe TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 - 4
YAY301 Türkçe KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 - 4
ZYT301 Türkçe ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
tybölsdg2 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 3/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTS312 Türkçe SULAMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNDE MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ZTS314 Türkçe SULAMA VE ÇEVRE Seçmeli 2 - - 2
ZTS319 Türkçe TARIMSAL YAPILAR VE SULAMADA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 2 - - 2
tyfaksdg7 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 3/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ARK302 Türkçe ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
AVR302 Türkçe AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
BBZ302 Türkçe BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 - 4
BDI302 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 - 4
BZA302 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
CIM302 Türkçe ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 - 4
DEO302 Türkçe TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
ELK302 Türkçe TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 - 4
GRS302 Türkçe TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 4
GÜB302 Türkçe GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 - 4
HBB302 Türkçe HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
HMK302 Türkçe HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 - 4
HPO302 Türkçe HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 - 4
HSS302 Türkçe HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 - 4
HST302 Türkçe HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
INO302 Türkçe TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
İHU302 Türkçe İYİ HAYVANCILIK UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
KLT302 Türkçe TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
KRL302 Türkçe TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
KÜY302 Türkçe KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
MEV302 Türkçe TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 - 4
ORG302 Türkçe ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
ORT302 Türkçe ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PET302 Türkçe PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
PLD302 Türkçe DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PYE302 Türkçe PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 4
SAN302 Türkçe GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
SYİ301 Türkçe SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
TBS302 Türkçe TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
TED302 Türkçe TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
TIB302 Türkçe TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
TPZ302 Türkçe TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 - 4
TRG302 Türkçe TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 - 4
TSI302 Türkçe TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 - 4
TSM302 Türkçe TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
TSP302 Türkçe TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 - 4
TSR302 Türkçe TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 - - 4
TZA302 Türkçe TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
TZY302 Türkçe TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
UZM302 Türkçe ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 4
YTK302 Türkçe BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
stünisdg-I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 4/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ABK401 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 3 - - 3
BLM401 Türkçe BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 - - 3
CAL401 Türkçe ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
ETK401 Türkçe ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
IKY401 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
İBT401 Türkçe İNSANLIĞIN BESLENME TARİHİ Seçmeli 3 - - 3
KNS401 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
KSG401 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 3
MIT401 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
MRK401 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
MZH401 Türkçe MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 3
YCS401 Türkçe YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
YRT401 Türkçe YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
tybölsdg3 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTS411 Türkçe SERA YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 - - 3
ZTS413 Türkçe YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
stünisdg-II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 4/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ALG402 Türkçe ALGORİTMA ve PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ Seçmeli 3 - - 3
DOK402 Türkçe DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
FOT402 Türkçe TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HIZ402 Türkçe HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
HLK402 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 - - 3
ILT402 Türkçe İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 - - 3
INT402 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
MDY402 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 - - 3
MZK402 Türkçe TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 - - 3
SUN402 Türkçe SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
YNT402 Türkçe YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 - - 3
YZL402 Türkçe YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 - - 3
tybölsdg4 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ZTS408 Türkçe TARIMSAL ALTYAPI TASARIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 - - 3
ZTS410 Türkçe BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
ZTS412 Türkçe REKREASYON ALANLARININ SULANMASI Seçmeli 2 - - 3
ZTS414 Türkçe ENTEGRE HAVZA SU YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3