GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği - - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Kuruluşu 1955 yılına dayanan Ege Üniversitesi’nde geçmişte üniversite bünyesinde yer almış olan Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsünün 1982 yılında kapatılmasının ardından kurumun akademik kadrosu Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümüne aktarılmıştır. 1982-1983 eğitim-öğretim yılında ön kayıt sistemi ile alınan 25 öğrenci ile lisans eğitimi başlatılmıştır. Bölümün eğitim programının oluşturulmasında bu dönemde İzmir’de gerçekleştirilen IV. Bilişim Kurultayı katılımcılarının katkılarından, diğer üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri öğretim üyelerinin deneyimlerinden ve ilgili sektör çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmıştır. 1985 yılına kadar Türkçe yürütülen program, 1985-1986 eğitim-öğretim yılından itibaren %30 oranında İngilizce dilinde eğitim vermeye başlamış ve programın adı “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği” yerine “Bilgisayar Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir. 1992-1996 yılları arasında tamamı İngilizce olarak yürütülen program 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe ağırlıklı olarak sürdürülmüştür. Bölüme kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerinin sağlam olması gerekmektedir. 2009 yılı öncesinde üniversite senatosunun kararına göre hazırlık eğitimi tüm bölümlere zorunlu idi. 2009 yılında yapılan düzenleme ile bölüm öğrencilerinin hazırlık sınıfı zorunluluğunun devam etmesi için eğitim planını oluşturan derslerin %30’unun İngilizce verilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 8 profesör, 5 doçent, 7 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 20 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 12 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Tezli Yüksek Lisans

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 ) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir. Anabilim Dalları tarafından kontenjanlar, varsa özel koşullar belirlenerek Üniversitemiz Senato onayı sonrasında Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

Yüksek Lisans Programı için Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlamak ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmek durumundadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.

Yüksek lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans" diploması verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı,genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme yüksek mühendisi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi uygulanmaktadır. Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Yüksek Lisans tezinin sonuçlanması Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24181&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Murat Osman ÜNALIR Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı. Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İZMİR Tel : Bölüm Başkanlığı : (232) 342 83 40 Bölüm Sekreterliği : (232) 388 72 21 Fax : (232) 339 94 05 E-Posta: murat.osman.unalir@ege.edu.tr Dr. Öğr. Üyesi Züleyha AKUSTA DAĞDEVİREN Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bologna Koordinatörü Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İZMİR Tel : (232) 311 2594 Fax : (232) 339 94 05 E-Posta: zuleyha.akusta.dagdeviren@ege.edu.tr

Bilgisayar mühendisliği eğitimini, Ege Üniversitesinin kurulduğu 1955 yılında tek binası olan tarihi üç katlı bağımsız bina içerisinde toplam 3960 m2 kapalı alanda, 2 adet amfi ve 5 adet derslikte sürdürmektedir. Amfi ve dersliklerde tepegöz, bilgisayar, projeksiyon ve tahta yer almaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 6 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Labaratuarlardaki bilgisayarlara Windows ve Linux işletim sistemleri yüklüdür. Ayrıca, laboratuarlarda bulunan tüm bilgisayarlar internet erişimli olup antivirüs programları ile donatılmıştır. Laboratuar bağlantılı yürütülen ders ve uygulamalara ilişkin olarak özel yazılımlar yüklenmekte ve diğer taraftan zaman içerisinde teknolojiye uygun güncellemeler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, ilgili derslerin uygulamalarının yapıldığı elektrik-elektronik laboratuarı bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 8 profesör, 5 doçent, 7 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 20 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 12 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


Program Çıktıları

1 Seçtiği alanda araştırma yapabilme, deneme desenlerini oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme ve analiz edebilme, sonuçları yorumlayabilme ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
2 En az 1 yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; yaptığı çalışmalar veya hazırladığı ödevlerde yabancı yayınları kullanabilme bilgi ve becerisi kazanabilme.
3 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana uyarlayabilme.
4 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme.
5 Toplumsal duyarlılığa ve etik değerlere uyma bilincine sahip olabilme.
6 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
7 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
B.SAYARMÜH-YL-SDG1 Türkçe B.SAYARMÜH-YL-SDG1 Seçmeli - - - 16
FENETKMUH2021 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ıle Araştırma ve Yayın Etığı Zorunlu 2 - - 4
FENORYT2023 Türkçe Lısansüstü Eğıtım Süreç Yönetımı Zorunlu - - - 2
Toplam 2 0 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
B.SAYARMÜH-YL-SDG2 Türkçe B.SAYARMÜH-YL-SDG2 Seçmeli - - - 24
YLSEM590 Türkçe Semıner Zorunlu - - - 6
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
B.SAYARMÜH-YL-SDG1 - B.SAYARMÜH-YL-SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9103015072002 Türkçe Üst Verı Yönetımı Seçmeli 3 - - 8
9103015092002 Türkçe Dağıtık Sıstemler Seçmeli 3 - - 8
9103015172010 Türkçe Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 8
9103015251998 Türkçe Bılgısayar Ağı İşletım Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 8
9103015291998 Türkçe Sayısal Görüntü İşleme Seçmeli 3 - - 8
9103015392005 Türkçe Bılgısayar Uygulamalarında Çızge Kuramı Seçmeli 3 - - 8
9103015412005 Türkçe Mobıl ve Kablosuz Ağlar Seçmeli 3 - - 8
9103015452019 Türkçe Bılgı Güvenlığı ve Gızlılık Seçmeli 3 - - 8
9103015532019 Türkçe Karmaşık Uyarlanır Sıstemler Seçmeli 3 - - 8
9103015592019 Türkçe Çok Etmenlı Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 8
9103015692022 Türkçe Dağıtık Gerçek Zamanlı Sıstemler Seçmeli 3 - - 8
9103015712022 Türkçe Karmaşık Ağlar İçın Algorıtmalar Seçmeli 3 - - 8
9103035432020 Türkçe İlerı Algorıtma Analızı Seçmeli 3 - - 8
9103115752023 Türkçe Dağıtık Algorıtma Tasarım ve Analızı Seçmeli 3 - - 8
B.SAYARMÜH-YL-SDG2 - B.SAYARMÜH-YL-SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9103015201998 Türkçe İlerı Bılgısayar Ağları Seçmeli 3 - - 8
9103015222005 Türkçe Bılgısayar Ağı Tasarımı ve Yönetımı Seçmeli 3 - - 8
9103015322001 Türkçe Çokluortam Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 8
9103015342003 Türkçe Anlamsal Web Seçmeli 3 - - 8
9103015362014 Türkçe İlerı Yazılım Mühendıslığı Seçmeli 3 - - 8
9103015402009 Türkçe Servıs Odaklı Hesaplama Seçmeli 3 - - 8
9103015482013 Türkçe Programlama Paradıgmaları Seçmeli 3 - - 8
9103015522017 Türkçe Etmen Tabanlı Yazılım Gelıştırme Seçmeli 3 - - 8
9103015582018 Türkçe Sağlık Bılgı Sıstemlerı Mühendıslığı Seçmeli 3 - - 8
9103015602019 Türkçe Etmen Tabanlı Modelleme Seçmeli 3 - - 8
9103015622019 Türkçe Önerı Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 8
9103015642019 Türkçe Yaygın Bılışım Seçmeli 3 - - 8
9103015682019 Türkçe Sıber Güvenlık Bılımı Seçmeli 3 - - 8
9103015722022 Türkçe Çızge Teorısınde Ölçüm Parametrelerı Seçmeli 3 - - 8
9103015742023 Türkçe Medıkal Görüntü Analızı Seçmeli 3 - - 8